Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

18.01.2018

1000-czna umowa w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości

Wsparcie dla innowacyjności przedsiębiorstw, promocja firm na arenie międzynarodowej, rozwój szkolnictwa zawodowego, zwiększanie kompetencji kluczowych wśród uczniów małopolskich szkół czy tworzenie centrów wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych – to tylko kilka z działań nadzorowanych przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
 
MCP - Instytucja Województwa Małopolskiego odpowiada za organizację konkursów, ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie, podpisanie umów o dofinansowanie, rozliczenie projektów i ich kontrolę.

W obecnej perspektywie finansowej za pośrednictwem MCP Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił 50 naborów wniosków – zarówno dla przedsiębiorców, jak i gmin, powiatów, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu itp. Kwota przeznaczona na dofinansowanie tych projektów wyniosła ponad 2,3 mld zł. Spośród złożonych 2,5 tys. wniosków, Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania 1 156 pozytywnie ocenionych projektów.

W ostatnim czasie podpisana została 1000-czna umowa o dofinansowanie projektu, z przedsiębiorcą, który będzie wdrażał wyniki przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych w swojej firmie.

Zachęcamy przedsiębiorców do dalszego sięgania po środki europejskie. Jeszcze w styczniu br. ogłoszony zostanie kolejny konkurs dla firm, na projekty badawczo-rozwojowe. Startować mogą w nim zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa. Konkurs będzie trwał od lutego do września br.
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16