Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

11.05.2018

Budżet Obywatelski 3 edycja - rozpoczęło się zgłaszanie zadań!


Szanowni Państwo,

Rozpoczęło się zgłaszanie zadań do 3. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego
Od 7 maja do 6 czerwca mieszkańcy Małopolski mogą zgłaszać swoje pomysły!

Każdy Małopolanin, który ukończył 16 rok życia może zgłosić dwa typy zadań – małe lub duże. Zadanie małe to takie, które dotyczy danego powiatu lub miasta Kraków, a jego wartość mieści się w granicach od 50 tys. zł do 100 tys. zł. Do dużych natomiast zaliczyć można te zaplanowane dla co najmniej 2 powiatów położonych w danym subregionie lub Krakowie, a ich wartość nie jest niższa niż 100 tys. zł
i wyższa niż 400 tys. Aby zgłosić zadanie małe wystarczy zebrać 30 podpisów poparcia, zadanie duże wymaga zaś aprobaty i podpisu 60-ciu osób.

Więcej informacji o Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego: www.bo.malopolska.pl
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16