Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

13.05.2019

Budżet Obywatelski 4 edycja! Zgłoś swój pomysł.

Szanowni Państwo,

rozpoczyna się 4. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego
Od 27 maja do 17 czerwca mieszkańcy Małopolski mogą zgłaszać swoje pomysły!

Każdy Małopolanin, który ukończył 16 rok życia może zgłosić zadania o charakterze prospołecznym, prozdrowotnym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym czy ekologicznym. Mogą to być zarówno działania infrastrukturalne, czyli przewidujące wykonanie robót budowlanych, jak i o charakterze „miękkim” – w tym m.in. wydarzenia, warsztaty itp.

W 4. edycji BO Małopolska będą mogły być realizowane tylko te zadania, których szacunkowy koszt wyniesie minimalnie 50 tys. zł, a maksymalnie – 150 tys. zł. Jeśli planujesz zgłosić pomysł, który w kolejnych latach generuje koszty utrzymania, musimy pamiętać, że rocznie nie mogą one przekraczać 10% kwoty realizacji tego zadania.

Aby zgłosić zadanie wystarczy zebrać 30 podpisów poparcia mieszkańców, którzy skończyli 16 lat i mieszkają na terenie subregionu, którego to zadanie dotyczy.

12 milionów złotych – tyle pieniędzy przeznacza w tym roku Zarząd Województwa Małopolskiego na realizację 4.  edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Więcej informacji o Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego: www.bo.malopolska.pl

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16