Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

06.09.2016

Dokumenty do podpisania umowy – 10.1.4

Informujemy o możliwości pobrania wzorów dokumentów wymaganych przez podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w  związku z podjęciem uchwały nr 1289/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z 23 sierpnia 2016 r. dot.  umieszczenia na liście projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-023/16.

Umowa o dofinansowanie Projektu (standardowa)

Zał. 3 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
Zał. 4 – Zasady przetwarzania danych osobowych
Zał. 5 – Harmonogram płatności

Umowa o dofinansowanie Projektu rozliczanego za pomocą kwot ryczałtowych

Zał. 3 – Zasady przetwarzania danych osobowych
Zał. 4 – Harmonogram płatności

Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności

Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16