Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

16.05.2019

Eko Małopolska to również Eko-przedsiębiorstwa!

Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał właśnie wyboru projektów, których celem będzie poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Ruszają zatem pierwsze eko-przedsiębiorstwa!

Do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wybrano 81 projektów na łączną kwotę wynoszącą ponad 71 mln zł. Nabór cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Złożono, bowiem 359 wniosków! To absolutny rekord, jeśli chodzi o konkursy organizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Eko-firmy, czyli…

W projektach, które uzyskały dofinansowanie zostaną zrealizowane inwestycje zakładające poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw, poprzez głęboką modernizację energetyczną obiektów czy zastosowanie technologii efektywnych energetycznie, a także te uwzględniające wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych w zakresie instalacji lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Jakie inwestycje nas czekają?

W projektach dotyczących poprawy efektywności energetycznej w zakresie zastosowania technologii efektywnych energetycznie możliwe będą np. wydatki związane z przebudową linii produkcyjnych, przebudową lub wymianą na energooszczędne urządzeń i instalacji technologicznych, energetycznych oraz oświetlenia. W przypadku głębokiej modernizacji obiektów możliwe będzie sfinansowanie m.in. ocieplenia obiektu, wymiany okien, drzwi zewnętrznych czy przebudowy systemów grzewczych.

Przedsiębiorstwa planujące inwestować w odnawialne źródła energii będą mogły np. kupować i montować jednostki wytwarzające energię w oparciu o OZE, demontować dotychczasowe źródła energii zastępowane przez nowe źródło czy też nabywać instalacje i urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania danej jednostki OZE.

W projektach zakładających z kolei rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego możliwe będą m.in. koszty budowy/przebudowy wraz z kosztem projektu budowlanego, zakupu i montażu elementów konstrukcyjnych bryły budynku, zakupu i montażu układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Małopolska stanie się bardziej eko…

Nowe inwestycje zwiększą szanse na wprowadzenie w naszym regionie rozwiązań przyjaznych środowisku. Zmniejszenie zużycia energii końcowej do 116,5 tys. Gj w skali roku, spadek emisji gazów cieplarnianych do 13,8 tys. ton równoważnika CO2 rocznie, spadek zużycia wody przez przedsiębiorstwa do 8,5 tys. m3 na rok, czy też wzrost wykorzystania ciepła odpadowego do 684,5 Gj rocznie, to tylko niektóre rezultaty wybranych projektów. Na pierwsze z nich musimy jeszcze poczekać, niemniej jednak, różnorodność przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie, z pewnością przyczyni się do tworzenia warunków dla zrównoważonego rozwoju Małopolski i poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Lista projektów wybranych do dofinansowania dostępna jest na stronie rpo.malopolska.pl.
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16