Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

14.10.2016

Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn Kierunek Kariera

Informacja o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu złożonego przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Działania 10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W związku z pozytywnie zakończoną oceną formalną i merytoryczną wniosku o dofinansowanie, 13 października 2016 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 1517/16 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu złożonego przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w odpowiedzi na nabór nr RPMP.10.03.00-IP.01-12-075/16 dla Działania 10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia niezbędnych dokumentów do przygotowania Uchwały
w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, zostaną przesłane w indywidualnym piśmie do Wnioskodawcy.

Załącznik:
Uchwała w sprawie wyboru do dofinansowania

Dokumenty wymagane przed podjęciem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu:
Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
Harmonogram płatności
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Inne informacje:

Skład Komisji Oceny Projektu
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16