Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

06.10.2017

Instytucje udzielające pożyczek w ramach RPO WM 2014-2020

Rusza program „Małopolska pożyczka”, finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
Celem projektu jest wzmocnienie potencjału konkurencyjnego firm na lokalnym rynku oraz umożliwienie rozszerzania działalności przedsiębiorstw o nowe produkty. Bank Gospodarstwa Krajowego – który jest w Małopolsce menadżerem funduszu funduszy - w dniu 14 września podpisał umowy z 4 pośrednikami finansowymi, którzy będą bezpośrednio udzielać wsparcia przedsiębiorstwom.

W województwie małopolskim będą to:
  • ECDF Spółka Akcyjna oraz Mega Sonic Spółka Akcyjna
  • Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych S.A
  • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.
  • Agencja Leasingu i Finansów S.A.
 
Poniżej zamieszczamy adresy punktów, w których będzie można uzyskać informacje dotyczące pożyczek.

 
  Instytucje udzielające pożyczek w ramach RPO WM  
  Subregion   ECDF Spółka Akcyjna oraz Mega Sonic Spółka Akcyjna   Agencja Leasingu
 i Finansów S.A.
  Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.   Fundacja Rozwoju Regionu Rabka oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.  
  Krakowski Obszar Metropolitarny   Kraków, ul. Asnyka 7   Kraków, ul. Jana Karola Chodkiewicza nr 5   Kraków, Rakowicka 10b/10   Kraków, ul. Rydlówka 5  
  Tarnowski   Tarnów, ul. Aleja Matki Bożej Fatimskiej 33A       Tarnów, ul. Urszulańska 16   Tarnów, ul. Paderewskiego 6  
  Sądecki   Nowy Sącz, ul. Lwowska 74A       Szczawa 406   Nowy Sącz, ul. Zielona 27  
  Podhalański   Białka Tatrzańska, ul. Środkowa nr 121       Stryszawa 281D   Rabka-Zdrój, ul. Orkana 16B  
  Małopolska Zachodnia   Oświęcim, ul. 3 Maja 8C   Zator, ul. Różana 2
Przeciszów, ul. Długa 4
Oświęcim, ul. Piastowska 17
  Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 12   Oświęcim, ul. Gospodarcza 24  
     

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16