Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

22.12.2015

Komunikat - 1.2.3 Bony na innowacje

Komunikat w sprawie wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje RPO WM ma lata 2014-2020 - konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-018/15

Postępując zgodnie z § 14 ust. 5 Regulaminu konkursu, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w okresie od 23 listopada 2015 r. do 20 grudnia 2015 r. w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-018/15 wpłynęło 36 wniosków o dofinansowanie.
 
Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 2 437 872,44 zł, co stanowi 68,90 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu*.
 
Lista złożonych wniosków dostępna jest tutaj.* Zgodnie z kursem euro z dnia 27 listopada 2015 r.
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16