Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

04.07.2016

Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2016

 
 Celem konkursu jest wsparcie małopolskich przedsiębiorstw społecznych – firm, których działalność gospodarcza służy realizacji celów społecznych.
 
Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach:
 
I. Kategoria główna – Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2016.
 
Zgłoszenia w tej kategorii mogą składać zarejestrowane w województwie małopolskim i prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 24 miesięcy:
  • organizacje pozarządowe oraz kościelne jednostki organizacyjne1 prowadzące działalność gospodarczą,
  • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
  • spółdzielnie socjalne,
  • spółdzielnie pracy,
  • spółki kapitałowe, które w umowie, statucie lub akcie założycielskim mają zapis o prowadzeniu działalności w celach społecznych i przeznaczeniu całego zysku na cele społeczne.
Dodatkowo, w kategorii głównej przyznane zostaną:
1) Wyróżnienie dla przedsiębiorstwa społecznego za innowacyjność społeczną – przyznawane podmiotowi, który spełnił warunki wskazane w pkt. I, dodatkowo został najwyżej oceniony w kategorii innowacyjności społecznej (pkt 18 aplikacji konkursowej),
2) Wyróżnienie dla przedsiębiorstwa społecznego za innowacyjność gospodarczą - przyznawane podmiotowi, który spełnił warunki wskazane w pkt. I, dodatkowo został najwyżej oceniony w kategorii innowacyjności gospodarczej (pkt 19 aplikacji konkursowej).
 
II. Kategoria - Jednostka samorządu terytorialnego wspierająca rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce
 
Rekomendowane mogą być gminy i powiaty województwa małopolskiego wspierające rozwój ekonomii społecznej.

III. Kategoria - Przedsiębiorca wspierający rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce
 
Do wyróżnienia rekomendowane mogą być przedsiębiorstwa zarejestrowane / działające w województwie małopolskim wspierające małopolskie podmioty ekonomii społecznej.
 
IV. Kategoria – Nagroda publiczności
Nagroda przyznawana na podstawie plebiscytu internetowego. W tej kategorii biorą udział finaliści wyłonieni przez Kapitułę Konkursu.
Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę finansową oraz prawo posługiwania się tytułem i logo konkursu. Nabór aplikacji odbędzie się w terminie od 1 czerwca do 15 lipca 2016 r.
Zwycięzców konkursu poznamy w październiku podczas uroczystej Gali Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2016.

Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (ul. Piastowska 32, 30–070 Kraków), realizujący projekt „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, w ramach poddziałania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej.

Więcej informacji
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16