Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

11.10.2018

Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli”

Celem Konkursu jest promowanie działań najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych, prowadzących działalność pożytku publicznego, a także promowanie lokalnych inicjatyw społecznych realizowanych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Województwa Małopolskiego, tworzenie pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych i podkreślanie rangi podejmowanych przez nie działań, wzmacnianie wizerunku sektora pozarządowego w świadomości mieszkańców oraz promocja „dobrych przykładów”.

Organizacje pozarządowe sprawiają, że świat staje się lepszy i udowadniają, że działanie prospołeczne ma sens. Dzięki nagrodzie „Kryształy Soli” możemy docenić ich pracę, zaangażowanie i podziękować im za działalność na rzecz innych, a także pokazać ich codzienny wysiłek. W tegorocznej edycji konkursu oceniana będzie działalność organizacji w latach 2013–2017.

Każda organizacja, osoba fizyczna, osoba prawna, kościół, związek wyznaniowy czy organ administracji publicznej może zgłosić organizację, która według nich zasługuje na tytuł najlepszej organizacji pozarządowej.

Tytuły zostaną przyznane w kategoriach:
 
  •     Polityka Społeczna, Zdrowie oraz Działalność na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
  •     Kultura, Dziedzictwo Narodowe, Tożsamość Regionalna
  •     Edukacja, Nauka, Społeczeństwo Obywatelskie
  •     Sport, Turystyka, Środowisko, Ekologia
  •     Gospodarka i Zrównoważony Rozwój
     
Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października 2018 r.

Dodatkowo, w internetowym plebiscycie, organizacja najpopularniejsza i ciesząca się największym zaufaniem wśród mieszkańców województwa, otrzyma tytuł "Laureata Nagrody Internautów – Konkursu Kryształy Soli".

Więcej informacji na stronie https://www.malopolska.pl/ - przejdź.
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16