Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

13.05.2019

Konsultacje projektu ekoMałopolska

Wystartowały konsultacje społeczne nowego projektu Województwa Małopolskiego pn. ekoMałopolska. Konsultacje trwają do końca maja 2019 r. Uwagi można przesyłać za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/ekomalopolska.
 

Ekodoradcy dla mieszkańców w każdej gminie, ekodoradcy dla biznesu, ekointerwencje, ekorewolucja w urzędzie – to tylko niektóre założenia nowego projektu. Projekt ekoMałopolska zakłada zatrudnienie Ekodoradców dla biznesu w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości. Pomogą oni obniżyć koszty prowadzenia działalności m.in. poprzez: zwiększenie efektywności energetycznej procesów produkcyjnych i pomieszczeń, zminimalizowanie powstawania odpadów i wprowadzenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.

Ekodoradcy dla biznesu wskażą na możliwości pozyskania środków finansowych na wsparcie innowacji i modernizacji w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko oraz będą wsparciem w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymagań środowiskowych i przepisów prawnych.

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16