Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

30.06.2016

Lodołamacze Konkurs dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie

LODOŁAMACZE to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną, stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy.

Konkurs LODOŁAMACZE to:
  • Promowanie przedsiębiorstw, które biorą udział w Konkursie
  • Przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych
  • Integracja osób niepełnosprawnych i stwarzanie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym
  • Zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych

Konkurs składa się z dwóch etapów: regionalnego i centralnego. W każdym z nich wyłaniani się laureaci w kategoriach:
  • Zatrudnienie Chronione
  • Otwarty Rynek Pracy
  • Instytucja

Kapituły mają prawo do przyznawania dodatkowych wyróżnień w kategoriach dodatkowych:
  • Super Lodołamacz – dla najlepszego z najlepszych – dla przedsiębiorcy, instytucji, zakładu
  • Lodołamacz Specjalny – dla osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych

Więcej informacji na stronie konkursu.

 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16