Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

29.04.2019

Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI

Serdecznie zapraszamy małe i średnie przedsiębiorstwa z Województwa Małopolskiego do udziału w projekcie pt. „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”.
Poszukiwane są firmy, które planują rozszerzyć swoją działalność poprzez ekspansję międzynarodową oraz działają w branżach technologie informacyjne i komunikacyjne. 

W ramach projektu zorganizowane zostaną wyjazdy na misje gospodarcze oraz targi międzynarodowe, w trakcie których MŚP będą mogły przedstawić swoją ofertę biznesową i nawiązać kontakty z kontrahentami z zagranicy. Dodatkowo, przeprowadzone zostaną  warsztaty dotyczące m.in. design thinking i wykorzystania tej metody pracy do rozpoczęcia i rozwoju działalności eksportowej.

Warsztaty zaczynają się w II połowie maja, a pierwsza misja do Eindhoven w Holandii odbędzie się 16-18 czerwca 2019 r. Temat misji: „Dane – Nowe Źródło Siły. Polsko – holenderska współpraca partnerska w zakresie innowacyjnych rozwiązań ICT”. 
Rekrutacja trwa do 10 maja 2019 r. Formularz rekrutacyjny dostępny jest pod adresem: https://oees.pl/hub/rekrutacja/.


Projekt obejmuje także organizację konferencji, dotyczących ruchu Open Eyes Economy, w ramach których uczestnicy otrzymają informacje o FIRMACH-IDEACH stosujących innowacyjne podejście do zarządzania relacjami i interesariuszami w firmie, innowacyjne podejście do działań z zakresu zrównoważonego rozwoju, wpływu firm na otoczenie, zarządzanie własnością intelektualną. Celem spotkań jest wymiana myśli i doświadczeń sektora nauki i biznesu, nawiązywanie współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki i biznesu, promowanie innowacyjności i przedstawienie oferty Małopolski w tym zakresie.


Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie projektu: https://oees.pl/hub.
W razie pytań prosimy o kontakt na adres: hub@oees.pl lub bezpośrednio do osoby zajmującej się rekrutacją: Pani Anna Warzyńska, anna.warzynska@fundacjagap.pl.

Projekt „Małopolska Open Eyes Economy Hub - promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI” realizowany jest przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Fundację Warsztat Innowacji Społecznych.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, 3 Oś Priorytetowa „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16