Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

16.05.2019

Międzynarodowa Małopolska!

Od wielu lat fundusze europejskie zmieniają Małopolskę. Dzięki nim możliwe jest wzmocnienie potencjału naszej gospodarki, zwłaszcza mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Dzisiaj po raz kolejny Zarząd Województwa Małopolskiego dał szansę małopolskim firmom na wyznaczenie nowych kierunków rozwoju poprzez wsparcie ich międzynarodowej aktywności z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020!

W wyniku zwiększenia środków na dofinansowanie powyższych pomysłów wsparcie otrzymają wszystkie pozytywnie ocenione projekty. Łącznie kolejnych 48 małopolskich MŚP będzie miało okazję wprowadzić swoje produkty lub usługi na nowych rynkach oraz wziąć udział w imprezach targowo -wystawienniczych zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej.

Możliwości.

Przedsiębiorcy posiadający aktualną strategię lub plan działalności międzynarodowej pozyskane środki przeznaczają na doradztwo dotyczące wyszukiwania partnerów biznesowych poza granicami naszego kraju, przygotowania dla nich dobrej oferty jak i przeprowadzenia negocjacji handlowych. Wsparcie doradcze będzie obejmowało także opracowanie spójnego obrazu firmy, jej wizerunku i dokładnego planu działania na rynku zagranicznym. Niektóre z przedsiębiorstw, aby zaistnieć na rynku międzynarodowym, muszą dostosować swoje produkty i usługi do wymagań rynku docelowego, a także uzyskać niezbędne uprawnienia, takie jak: certyfikaty, pozwolenia, homologacje. Również na takie cele firmy mogły uzyskać dofinansowanie.

Rozpoznawalność marki.

Otwarcie rynku w skali międzynarodowej i globalnej jest czynnikiem dynamizującym rozwój przedsiębiorstw.  Umiędzynarodowienie i globalizacja przedsiębiorstwa dotyczą z jednej strony rynków zbytu, a z drugiej powiązań z rynkami czynników produkcji. Dlatego imprezy targowo
-wystawiennicze cieszą się ogromną popularnością wśród Beneficjentów. Małopolscy przedsiębiorcy najchętniej promują swe produkty w Niemczech, Włoszech, Rosji, Szwecji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale także i w Polsce.

Ekspansja międzynarodowa w ramach projektów, które otrzymały dofinansowanie, polega na wejściu z ofertą na nowe rynki zagraniczne, na których Wnioskodawca nie był dotychczas obecny. W tym przypadku również największym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszy się rynek niemiecki, włoski, rosyjski, szwedzki, rumuński oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Przedsiębiorco, Ty też masz szansę!

ZWM za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości już w czwartym kwartale 2019 ogłosi kolejny konkurs na wsparcie działalności międzynarodowej przedsiębiorstw.  Zachęcamy do śledzenia strony www.rpo.malopolska.pl, na której pojawi się pełna dokumentacja nowego konkursu.

Lista projektów wybranych do dofinansowania dostępna jest na stronie rpo.malopolska.pl.
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16