Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

06.06.2016

Pilotażowy program Unii Europejskiej dla MŚP - SME Innovation Associate

 
W dniu 9 czerwca 2016 r. odbędzie się w Krakowie szkolenie dla osób zainteresowanych skorzystaniem z SME Innovation Associate. Jest to pilotażowy program Unii Europejskiej skierowany do MŚP. W ramach programu dziewięćdziesiąt małych i średnich przedsiębiorstw z UE otrzyma 100% pokrycie kosztów wynagrodzeń dla naukowca pracującego na rzecz firmy przez cały rok.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną również możliwości zatrudniania naukowców z zagranicy w ramach programu Horyzont 2020 (m.in. w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie”, grantów ERC).

Spotkanie organizowane jest pod hasłem "Przedsiębiorco zwiększ kompetencje swojej firmy – zatrudnij naukowca z zagranicy".
Miejsce spotkania: Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, sala Konferencyjna GIL, godz. 10.00-11.30. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 
Organizator: Regionalny Punkt Kontaktowy programów badawczych UE przy Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska.
Rejestracja (otwarta do 7 czerwca 2016 r.): http://www.transfer.edu.pl/pl/szkolenie,spotkanie-przedsiebiorco-zwieksz-kompetencje-swojej-firmy-zatrudnij-naukowca-z-zagranicy,184.html.
 
Osobą do kontaktu w sprawie szkolenia jest pani Magdalena Wojtowicz, Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel.: 12 628 26 60
e-mail: wojtowicz@transfer.edu.pl  
 
Termin nadsyłania zgłoszeń do programu: 30.06.2016.
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16