Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

15.09.2017

Pożyczki dla przedsiębiorców w Małopolsce

Pożyczki dla przedsiębiorców w Małopolsce

W dniu 14 września br. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z pośrednikami finansowymi oferującymi pożyczki dla przedsiębiorstw na cele inwestycyjne oraz wspomaganie rozwoju. W województwie małopolskim wybrani zostali czterej pośrednicy:
 

  • Konsorcjum w składzie: ECDF Spółka Akcyjna oraz Mega Sonic Spółka Akcyjna: oferować będzie dwa rodzaje produktów: pożyczkę dla przedsiębiorstw działających powyżej 24-mcy oraz pożyczkę dla startupów (przedsiębiorców działających nie dłużej niż 24 m-ce). Wartość dwóch umów opiewa na łączną kwotę 33 mln zł.
     
  • Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A: oferować będzie pożyczki dla przedsiębiorstw działających powyżej 24-mcy. Wartość umowy to 12 mln zł.
     
  • Konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. : oferować będzie pożyczki dla przedsiębiorstw działających powyżej 24-mcy. Do dyspozycji jest kwota 10 mln zł.
     
  • Agencja Leasingu i Finansów S.A. : oferować będzie pożyczki dla startupów. Agencja podpisała umowę na kwotę 8 mln zł.

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16