Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

27.09.2017

Rozpoczynają się prace nad planem usprawnienia komercjalizacji wiedzy w Małopolsce

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości wzięło udział w kolejnym spotkaniu interesariuszy projektu InnoBridge (Interreg Europa) w Małopolsce. Spotkanie poświęcone było omówieniu wstępnych propozycji dotyczących planu usprawnienia komercjalizacji wiedzy w regionie.

Plan bazować będzie na pomysłach i rozwiązaniach sprawdzonych w praktyce i wykorzystywanych przez europejskich partnerów InnoBridge. Małopolska w pierwszej kolejności jest zainteresowana rozwiązaniami, które nie wymagają dużych publicznych nakładów finansowych. Stąd też dobre praktyki zgłoszone przez partnerów projektu analizowane są właśnie pod kątem ich skuteczności i efektywności ekonomicznej. Warto pamiętać, że komercjalizacja wiedzy przyczynia się do zwiększenia wydajności przedsiębiorstw oraz do tworzenia nowych, wartościowych miejsc pracy. A to z kolei przekłada się na wzrost zamożności mieszkańców regionu.

Projekt InnoBridge pomaga regionom dynamiczniej rozwijać współpracę nauki i biznesu dzięki wzajemnej pomocy i wymianie doświadczeń. Razem z Małopolską w projekt zaangażowani są przedstawiciele 8 regionów UE i instytucji reprezentujących Austrię (Partner wiodący), Włochy, Finlandię, Hiszpanię, Portugalię, Bułgarię oraz Węgry.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jest członkiem Grupy Interesariuszy projektu InnoBridge w Małopolsce. Grupa ma za zadanie wypracowanie rekomendacji dla regionu w zakresie poprawy warunków dla skutecznego transferu wiedzy i komercjalizacji wyników badań naukowych, w szczególności w odniesieniu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Rekomendacje te pomogą wdrożyć najlepsze rozwiązania usprawniające komercjalizację w Małopolsce.
 
Więcej o projekcie InnoBridge:
w j. polskim: link>>
w j. angielskim: link>>
Youtube: link>>
Twitter: link>>

 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16