Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

14.07.2017

Tarnów: Pierwsze w Małopolsce centrum wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych

Leszek Zegzda, członek zarządu województwa małopolskiego, przekazał umowę na dofinansowanie w wysokości blisko 7 mln zł dla centrum wsparcia opiekunów nieformalnych w Tarnowie. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali Roman Ciepiela, Prezydent Tarnowa i Rafał Solecki, Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych znajdować się będzie w budynku po byłym internacie w Parku Sanguszków. Ośrodek, przygotowany na przyjęcie 15 osób, zapewni profesjonalną opiekę zastępczą chorym, niepełnosprawnym i wymagającym pomocy osób trzecich mieszkańcom subregionu tarnowskiego w czasie, gdy opiekun nie będzie mógł się nimi zająć.

- To pierwszy w Małopolsce tak znaczący projekt ukierunkowany na osoby niesamodzielne i ich opiekunów nieformalnych wymagające  od społeczeństwa szczególnej troski i zadbania. To jest miara naszego postępu i rozwoju społecznego. W imieniu władz wojewódzkich  pragnę podziękować prezydentowi Tarnowa  za tą wrażliwość społeczną i wyrażam nadzieję, że przykład z Tarnowa będzie wzorem dla innych – powiedział Leszek Zegzda.

Na piętrze jednego z segmentów będą znajdować się pokoje mieszkalne z dostępem do łazienki, kuchnia połączona z jadalnią i świetlicą, które będą pełnić rolę pokoju dziennego pobytu, gabinet pomocy doraźnej, szatnia, pokój socjalny, biuro oraz pomieszczenia gospodarcze.

Ośrodek będzie zapewniał całodobowy pobyt do dwóch tygodni, a w uzasadnionych przypadkach z możliwością przedłużenia tego okresu. Dla osób, które nie będą miały możliwości samodzielnie dojechać do centrum wsparcia możliwy będzie transport z miejsca ich zamieszkania lub pobytu do centrum i z powrotem. Jeśli ze względu na przeciwwskazania lekarskie pacjenci nie będą mogli zostać przewiezieni do ośrodka, jego pracownicy będą opiekować się nimi całodobowo w miejscu zamieszkania.

W innej części budynku znajdzie się wypożyczalnia oraz magazyn sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego. W wypożyczalni będą m.in. wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, balkoniki, kule i laski, podnośniki transportowo-kąpielowe, lampa do leczenia światłem, koncentratory tlenu, ciśnieniomierze, rotory do ćwiczeń oraz akcesoria ułatwiające kąpiel. Na potrzeby wypożyczalni zakupione zostaną także urządzenia teleopieki w postaci bransoletek wyposażonych w przycisk alarmowy, który pozwala pacjentowi połączyć się z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i wezwać pomoc. W wypożyczalni znajdzie się kilkaset sztuk różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego o łącznej wartości ponad 870 tys. złotych. Pracownicy wypożyczalni będą zobowiązani udzielić informacji na temat zasad prawidłowego używania sprzętu.

- Dla osoby niepełnosprawnej możliwość przebywania w przyjaznym, bezpiecznym otoczeniu jest często podstawową kwestią, która decyduje o jej nastawieniu do życia. Przez tworzenie Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych chcemy stworzyć takie warunki, aby wszystkie potrzeby osób korzystających z opieki były realizowane na najwyższym poziomie, a ich bliscy byli spokojni o ich bezpieczeństwo – mówi Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa.

W ramach projektu przewidziana jest także działalność szkoleniowa i doradcza. Powołany zostanie zespół menedżerów opieki składający się z pielęgniarki, psychologa, rehabilitanta i pracownika socjalnego, którzy wspierać będą opiekunów osób niesamodzielnych. Będą oni mogli skorzystać ze wsparcia edukacyjno-doradczego w postaci szkoleń, warsztatów, grup wsparcia oraz indywidualnego poradnictwa.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z wybranym w konkursie ofert Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra z Tarnowa. Ponieważ jest on skierowany do mieszkańców całego subregionu tarnowskiego, deklarację ścisłej współpracy przy jego realizacji wyraziły również gminy: Gmina Dąbrowa Tarnowska, Gmina Gnojnik, Gmina Lisia Góra, Gmina Ryglice, Gmina Zakliczyn oraz Gmina Żabno.
***
Projekt Gminy Miasta Tarnów to jeden z 14 wniosków, które otrzymały wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach rozstrzygniętego konkursu „Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa”. W ramach konkursu dofinansowanie mogły otrzymać projekty zakładające m.in. utworzenie subregionalnego centrum wsparcia opiekunów czy zakładające utworzenie bądź wsparcie placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

.

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16