Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

28.06.2018

"TOP100 Innowatorzy Gospodarki" - Nowy program pilotażowy


Ułatwienie współpracy między przedsiębiorcami i naukowcami oraz wsparcie procesu zarządzania badaniami naukowymi – to cel nowego programu pilotażowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „TOP100 Innowatorzy Gospodarki”.


Umożliwi on pracownikom przedsiębiorstw biorących udział w programie odbycie stażu w zagranicznych jednostkach naukowych lub
w przedsiębiorstwach posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej.

Ponad 15 mln złotych dla przedsiębiorstw na rozwój innowacji naukowych w gospodarce

O przyznanie środków finansowych w ramach „TOP100 Innowatorzy Gospodarki” mogą ubiegać się podmioty, posiadające osobowość prawną i niebędące jednostkami naukowymi, a wśród nich:

~ przedsiębiorstwa, w szczególności posiadające status centrum badawczo-rozwojowego;
~ współpracujące na podstawie umowy albo listu intencyjnego z jednostką naukową lub zagranicznym przedsiębiorcą posiadającym doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo–rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników.


Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu wynosi 15 319 000 zł. W programie przewiduje się udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorcom delegującym uczestników stażu zagranicznego w ramach pomocy de minimis. Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym do dnia 31 października 2020 r. albo do wyczerpania środków na realizację programu.

Pełna informacja dostępna na stronie Ministerstwa:nauka.gov.pl/nauka/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego

Komunikat Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego o ustanowieniu programu pod nazwą „TOP100 Innowatorzy Gospodarki”

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16