Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

05.05.2016

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zaprasza na bezpłatne spotkanie dotyczące aktywności międzynarodowej małopolskich MŚP

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zaprasza przedstawicieli mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP.

Data spotkania: 16 maja 2016 r., godz. 9.00.
Miejsce spotkania: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, Stara Aula, Budynek Główny, I piętro.


Agenda spotkania - pobierz!

Formularz zgłoszenia udziału w spotkaniu - przejdź!
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16