Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

15.12.2017

W gminie Sękowa powstaną placówki wsparcia dziennego dla 200 dzieci


Już w przyszłym roku w Sękowej powstanie placówka wsparcia dziennego wraz z dwiema filiami - w Siarach i Bartnem. Dzięki temu w gminie przybędzie 100 nowych miejsc opieki, z których będzie mogło korzystać nawet 200 podopiecznych. Placówki będą mogły objąć ich wparciem psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym. Z tej oferty skorzystają nie tylko dzieci i młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, ale również ich rodzice. Na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 gmina Sękowa otrzymała prawie 3 mln zł.

Umowę gwarantującą dofinansowanie projektu Leszek Zegzda z zarządu województwa przekazał Małgorzacie Makuch, wójtowi gminy Sękowa.  
Do końca 2020 roku w ramach realizacji 49 projektów w całym województwie powstanie aż 80 placówek wsparcia dziennego. Z ich oferty będą korzystać nie tylko dzieci i młodzież do 18. roku życia, ale również ich rodzice, którzy borykają się z trudną sytuacją życiową czy finansową. To właśnie w tych miejscach otrzymają pomoc i wsparcie. Najmłodsi zyskają miejsce do zabawy, starsi do nauki czy rozwijania swoich pasji i zainteresowań, a dorośli będą mogli liczyć na porady w zakresie opieki, wychowania czy budowania dobrych relacji ze swoimi dziećmi. W samym powiecie gorlickim i nowosądeckim zrealizujemy 8 tego typu projektów, w ramach których powstanie 28 placówek z 570 miejscami. Łącznie wsparciem zostanie objętych niemal 1800 osób

– mówi Leszek Zegzda z zarządu województwa.

Dzięki dotacji unijnej w wysokości prawie 3 mln zł już za trzy lata na terenie gminy Sękowa powstanie świetlica wraz z dwiema filiami w miejscowościach Siary i Bartne, a w nich miejsca dla 100 podopiecznych. Według szacunków opieką może zostać objętych nawet 300 mieszkańców gminy, w tym min. 200 dzieci i młodzieży.

W tych 3 miejscach powstaną m.in. sale zabaw dla najmłodszych oraz pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy, gdzie podczas zajęć młodzież rozwinie swoje kompetencje informatyczne. Ponadto w aneksach kuchennych podopieczni pod nadzorem wychowawcy będą przygotowywać wspólne posiłki. To jednak nie wszystko. W trosce o zdrowie i właściwy rozwój dzieci przewidziano indywidualną socjoterapię, a także ścisłą współpracę z logopedą, psychologiem, pedagogiem oraz oligofrenopedagogiem.

Placówki wsparcia dziennego powstaną w całym regionie

Za 3 lata w całej Małopolsce powstanie aż 2160 miejsc w 80 tego typu placówkach (w ramach realizacji 49 projektów) tworzonych głównie z myślą o dzieciach i młodzieży do 18. roku życia, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Z oferty świetlic będzie mogło skorzystać nawet 5,5 tys. osób. Ich pomocą zostaną także objęci rodzice, którzy otrzymają w nich wskazówki związane z opieką i wychowaniem oraz budowaniem dobrych relacji ze swoimi dziećmi. Wspierać ich będą w tym specjaliści, m.in. psycholodzy i pedagodzy.

Ośrodki będą działać średnio przez 4 – 6 godz. dziennie, 6 razy w tygodniu, również w ferie czy wakacje, organizując półkolonie, warsztaty czy rodzinne pikniki. Oprócz tego podopieczni skorzystają z licznych wycieczek czy wyjazdów edukacyjnych do instytucji kultury i nauki. Na co dzień natomiast młodsi podopieczni będą mogli liczyć na pomoc w nauce i szereg zajęć dodatkowych z przedmiotów: matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych, językowych, społecznych. Z myślą o młodszych dzieciach powstaną place zabaw. W wolnym czasie przewidziano dodatkowe zajęcia: komputerowe, sportowe, muzyczne, taneczne czy artystyczne.

W każdej świetlicy znajdą się pomieszczenia dydaktyczno-warsztatowe i sale zabaw wyposażone w niezbędny sprzęt, materiały edukacyjne i zabawki. Będzie także jadalnia, gdzie na podopiecznych będzie czekał ciepły i zdrowy posiłek. Wszystkie miejsca będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a część z nich – z myślą o wyrównywaniu szans – zorganizuje zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjne i logopedyczne oraz zrealizuje programy związane z profilaktyką uzależnień czy rozwijaniem umiejętności społecznych.

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16