Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

06.10.2017

W Tarnowie rozłożą autobusy na części


Co się dzieje ze starymi autobusami wycofanymi z użycia? Czy po kilkunastu latach eksploatacji można je jeszcze do czegoś wykorzystać? Rozwiązanie znalazła tarnowska firma Rebus, która stworzy pierwszą w Polsce stację demontażu pojazdów wielkogabarytowych. Inwestycja, której wartość to prawie 11,5 mln zł otrzymała ponad 2,5 mln zł wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w konkursie dedykowanym przedsiębiorstwom funkcjonującym na rynku nie dłużej niż 24 miesiące.Umowę gwarantującą przyznanie dofinansowania na realizację tej innowacyjnej inwestycji podpisali: wicemarszałek Stanisław Sorys, dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki i prezes firmy Rebus Mateusz Kachniarz.
Małopolscy przedsiębiorcy coraz odważniej sięgają po unijne wsparcie na wdrażanie innowacyjnych pomysłów w swoich firmach. Dzięki środkom z naszego regionalnego programu operacyjnego mogą nie tylko się rozwijać, ale z powodzeniem konkurować na międzynarodowych rynkach. Będziemy nadal ich wspierać w tych dążeniach. Na rozwój przedsiębiorczości, w tym także firm dopiero rozpoczynających swoją działalność czy wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań mamy zarezerwowane kilkaset milionów złotych, które w kolejnych latach będzie można zdobyć aplikując o nie w ogłaszanych przez nas konkursach

– mówi wicemarszałek Stanisław Sorys. 

Firma Rebus sp. z o.o. S.K. zajmuje się demontażem pojazdów. Inwestycja, którą planują zrealizować dzięki pomocy z regionalnego programu operacyjnego umożliwi stworzenie pierwszej w Polsce stacji demontażu, przystosowanej do obsługi pojazdów wielkogabarytowych, m.in. autobusów. Firma ma też międzynarodowe aspiracje.

W konkursie, w którym mogły brać udział firmy działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące można było starać się o dotacje na innowacyjne projekty związane z wdrażaniem wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych. Tarnowska firma chce u siebie wdrożyć opatentowany wynalazek - urządzenie do przestrzennego pozycjonowania wielkogabarytowych pojazdów. Unikatowość urządzenia polega na tym, że umożliwia podnoszenie pojazdu o znacznym ciężarze i o niesymetrycznie umieszczonym środku ciężkości, a także daje możliwość jego obrotu nawet o 90°, co ułatwia dostęp do demontowanych elementów podwozia (np. kół, skrzyni biegów, silnika itp.). Inwestycja ma być gotowa do użycia w połowie 2019 roku.
 
***

W konkursie dedykowanym firmom z sektora MŚP będącym we wczesnej fazie rozwoju można starać się o dotacje na wdrożenie: wyników prac B+R, wynalazku (zarówno chronionego patentem, jak i zgłoszonego do opatentowania) lub wzoru użytkowego (zarówno zgłoszonego w celu udzielenia prawa ochronnego lub objętego tym prawem). W tegorocznej edycji konkursu do podziału było prawie 26 mln zł. Pięć projektów, które mogą liczyć na unijne wsparcie otrzyma w sumie prawie 7,5 mln zł. Firma Rebus jest jedynym przedstawicielem subregionu tarnowskiego w tym gronie. Kolejne konkursy zostaną ogłoszone w 2018 i 2019 roku. Na każdy z nich przeznaczono po 5,5 mln euro. 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16