Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

19.04.2016

Województwo Małopolskie zaprasza do udziału w Konkursie „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016"

Celem Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości” jest wyróżnienie najciekawszych inicjatyw i projektów promujących przedsiębiorczość w Europie, prezentacja oraz wymiana dobrych praktyk i polityki w tej sferze, zwiększenie świadomości społecznej o znaczeniu przedsiębiorczości dla rozwoju regionalnego i lokalnego, a także inspiracja potencjalnych projektodawców.

Konkurs adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które w ostatnich 2 latach wspólnie z przedsiębiorcami realizują (widoczne są już efekty) lub zrealizowały projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Regionalny Punkt Kontaktowy w Województwie Małopolskim, do którego należy nadsyłać zgłoszenia, znajduje się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Departament Rozwoju Gospodarczego. Osoba do kontaktu: Wiesław Fela, tel. 12 63 03 541, fax 12 63 03 445.

Wypełnione formularze w postaci plików Word i PDF należy przesyłać do 21 maja 2016 r. na adres e-mail: wieslaw.fela@umwm.pl przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Departament Rozwoju Gospodarczego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
Po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej, prawidłowo złożone wnioski zostaną przekazane niezwłocznie do Komisji oceniającej projekty, działającej w ramach Ministerstwa Rozwoju.

Dokumentacja do pobrania:
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/ruszyl-nabor-projektow-do-konkursu-europejskie-nagrody-promocji-przedsiebiorczosci-2016/

Więcej informacji na stronie: http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16