Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

02.09.2019

"Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy"

Szanowni Państwo,

Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do współpracy w ramach projektu nr POWR.02.06.00-00-0054/17 pn. „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji oraz Krajowym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych.

W ramach ww. projektu w Oddziale Małopolskim PFRON w Krakowie działa Punkt Kontaktowy przeznaczony dla pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić osoby niepełnosprawne, w którym pracownicy Oddziału udzielają informacji na temat modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy oraz możliwościach uzyskania wsparcia finansowego.

Organizowane będą również grupowe i indywidualne spotkania dla pracodawców, podczas których będzie można dowiedzieć się m.in. jak prawidłowo dostosować stanowisko pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz o korzyściach finansowych i pozafinansowych związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.  
Każdy pracodawca będzie miał  do dyspozycji narzędzia projektowe: 4 poradniki dotyczące zatrudniania  osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową i intelektualną, kalkulator korzyści - aplikację obliczającą ile środków będzie można uzyskać dzięki zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej, interaktywną listę kontrolną pozwalającą na ocenę możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych, aplikację ErgON- wizualizację pokazującą możliwości modyfikacji stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością: ruchową, wzrokową, słuchową lub intelektualną.

Dla zainteresowanych oferujemy poradnictwo ekspertów BHP ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych.   

Pracodawców zainteresowanych udziałem w spotkaniach i chcących skorzystać z narzędzi modelu wsparcia, prosimy o kontakt z pracownikami PK Oddziału Małopolskiego PFRON pod nr tel. 12 312 14 15 (Aneta Zębala), tel. 12 312 14 21 (Jarosław Dąbrowski) lub na adres  e-mail:  azebala@pfron.org.pl, jdabrowski@pfron.org.pl.
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16