Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

13.06.2018

Zakończenie oceny merytorycznej w I rundzie naboru dla Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej w pierwszej rundzie naboru w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-004/18
 
W ramach pierwszej rundy naboru ocenie merytorycznej podlegało 5 wniosków o dofinansowanie, z czego 2 wnioski spełniły kryteria oceny merytorycznej i zostały przekazane do etapu oceny formalnej II stopnia, a 3 wnioski nie spełniły kryteriów oceny merytorycznej i uzyskało negatywny wynik oceny. Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej i podlegają ocenie formalnej II stopnia.

Lista projektów w I rundzie naboru (.pdf, 322KB)
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16