Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

05.10.2016

Zakończył się nabór wniosków w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16