Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

05.07.2016

Zakończyła się I runda naboru wniosków w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje

Postępując zgodnie z § 14 ust. 3 Regulaminu konkursu, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w okresie trwania I rundy naboru (tj. w terminie od 6 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16 zarejestrowanych zostało 19 wniosków o dofinansowanie, w tym 1 z nich został wycofany.
Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania (z wyłączeniem projektu wycofanego) w zarejestrowanych projektach wynosi 1 173 676,21 zł, co stanowi 6,98% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Pobierz listę złożonych wniosków
 
 
 
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16