Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

22.10.2019

Zaproszenie na wizytę studyjną w Brukseli "Wyjazdowy generator wniosków do H2020"

Województwa: Małopolskie, Opolskie i Śląskie, działające w ramach „Domu Polski Południowej w Brukseli”, oraz Krakowski Park Technologiczny, będący partnerem merytorycznym, organizują wizytę studyjną do Brukseli pn. „Wyjazdowy generator wniosków do H2020”, która odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2019 r.
 

Wizyta ma na celu przekazanie konkretnej i praktycznej wiedzy o skutecznym sięganiu po środki europejskie.
 

W programie przewidziano:

  • - praktyczne warsztaty z konsultantami zawodowo wspierającymi konsorcja i piszącymi wnioski do programu Horyzont 2020,
  • - spotkania z ekspertami w Komisji Europejskiej,
  • - giełdę pomysłów z sieciami europejskimi będącymi równocześnie platformami dla konsorcjów H2020 i Interreg.

Więcej informacji o wydarzeniu i zasadach udziału: Generator wniosków do H2020


Firmy z Małopolski, Śląska i Opolszczyzny zainteresowane udziałem, bardzo prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail: bruxelles@umwm.pl do dnia 25.10.2019, z nagłówkiem: Generator H2020.

Zachęcamy Państwa do udziału w wizycie!

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16