Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

28.06.2017

Zmiana alokacji w konkursie dla poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1045/17 z dnia 27 czerwca 2017 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR, Typy projektów: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami.
Zmiany w powyższym dokumencie wynikają z decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WM w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, co skutkuje zwiększeniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach danego konkursu.  

Poniżej do pobrania:
Uchwała nr 1045/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2017 r.

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16