Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

22.06.2017

Zmiana Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 972/17 z dnia 20 czerwca
2017 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.3 Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Zmiany w powyższym dokumencie wynikają  z decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WM w sprawie  zmiany Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, co skutkuje zwiększeniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie.  


Poniżej w plikach do pobrania:

Wykaz zmian w Regulaminie konkursu

Uchwała nr 972/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 r

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16