Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

25.04.2018

Zwiększenie alokacji dla konkursu w poddziałaniu 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR

ZarządWojewództwa Małopolskiego Uchwałą nr 685/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. podjął decyzję o zmianie Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu: A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

Zmiany w powyższym dokumencie wynikają z decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WM w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, co skutkuje zwiększeniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach danego konkursu.

Zmiana kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie z 52 927 080,09 PLN na 57 898 532,37 PLN pozwoli na dofinansowanie wszystkich poprawnych wniosków złożonych w naborze w ramach ww. Poddziałania.

Poniżej, w plikach do pobrania:

Uchwała nr 685/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. (.pdf, 480 KB)

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16