Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Kryteria wyboru projektów

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości wdraża fundusze europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, częściowo w ramach I, III i IV osi priorytetowej, oraz kompleksowo w ramach osi IX i X.
W zakresie osi I, III oraz IV bezpośrednio lub pośrednio wspierany jest sektor przedsiębiorstw. Osie IX i X pozwalają na wsparcie włączenia społecznego oraz rozwój edukacji.

Poniżej zamieszczone zostały kryteria wyboru projektów w ramach konkursów organizowanych przez MCP.
 

1. Oś Priorytetowa - Gospodarka Wiedzy

DZIAŁANIE 1.2  BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH
PODDZIAŁANIE 1.2.1 PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW

I KONKURS - RPMP.01.02.01-IP.01-12-038/16 (.pdf, 418 KB)
II KONKURS - RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17 (.pdf, 435 KB)
III KONKURS - RPMP.01.02.01-IP.01-12-004/18 (.pdf, 419 KB)
IV KONKURS - RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18 (.pdf, 563 KB)
V KONKURS - RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19 (.pdf, 662 KB)
PODDZIAŁANIE 1.2.2 INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW
I KONKURS - RPMP.01.02.02-IP.01-12-039/16 (.pdf, 368 KB)
II KONKURS - RPMP.01.02.02-IP.01-12-116/17 (.pdf, 397 KB)
III KONKURS - RPMP.01.02.02-IP.01-12-013/19 (.pdf, 451 KB)
PODDZIAŁANIE 1.2.3 BONY NA INNOWACJE
I KONKURS - RPMP.01.02.03-IP.01-12-018/15 (.pdf, 390 KB)
II KONKURS - RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16 (.pdf, 323 KB)
III KONKURS - RPMP.01.02.03-IP.01-12-065/17 (.pdf, 338 KB)
IV KONKURS - RPMP.01.02.03-IP.01-12-012/18 (.pdf, 170 KB)
V KONKURS - RPMP.01.02.03-IP.01-12-011/19 (.pdf 449 KB)

DZIAŁANIE 1.3 MAŁOPOLSKIE CENTRA INNOWACJI
I KONKURS - RPMP.01.03.00-IP.01-12-029/17 (.pdf, 763 KB)
II KONKURS - RPMP.01.03.00-IP.01-12-041/18 (.pdf, 368 KB)

3. Oś Priorytetowa - Przedsiębiorcza Małopolska

DZIAŁANIE 3.2 PROMOCJA POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH ORAZ POTENCJAŁ IOB
I KOKNURS - RPMP.03.02.00-IP.01-12-065/16 (.pdf, 659 KB)
II KOKNURS - RPMP.03.02.00-IP.01-12-073/18 Typ A (.pdf, 266 KB), RPMP.03.02.00-IP.01-12-073/18 Typ B (.pdf, 241 KB)

DZIAŁANIE 3.3 UMIĘDZYNARODOWIENIE MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI
PODDZIAŁANIE 3.3.1

I KONKURS - RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15 (.pdf, 89 KB)
II KONKURS - RPMP.03.03.01-IP.01-12-029/18 (.pdf, 223 KB)
PODDZIAŁANIE 3.3.2
I KONKURS - RPMP.03.03.02-IP.01-12-008/16 (.pdf, 468 KB)
II KONKURS - RPMP.03.03.02-IP.01-12-075/17 (.pdf, 418 KB)
III KONKURS - RPMP.03.03.02-IP.01-12-042/18 (.pdf, 410 KB)
IV KONKURS - RPMP.03.03.02-IP.01-12-037/19 (.pdf 266 KB)

DZIAŁANIE 3.4 ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚC MAŁOPOLSKICH MŚP
PODDZIAŁANIE 3.4.3 DOTACJE DLA MSP - WCZESNA FAZA ROZWOJU

I KONKURS - RPMP.03.04.03-IP.01-12-093/16 (.pdf, 472 KB)
II KONKURS - RPMP.03.04.03-IP.01-12-014/18 (.pdf, 478 KB)
III KONKURS - RPMP.03.04.03-IP.01-12-014/19 (.pdf 477 KB)
PODDZIAŁANIE 3.4.4 DOTACJE DLA MSP
I KONKURS - RPMP.03.04.04-IP.01-12-007/16 (.pdf, 102 KB)
II KONKURS - RPMP.03.04.04-IP.01-12-094/16 (.pdf, 470 KB)
III KONKURS - RPMP.03.04.04-IP.01-12-066/17 (.pdf, 353 KB)
IV KONKURS - RPMP.03.04.04-IP.01-12-015/18 (.pdf, 483 KB)
PODDZIAŁANIE 3.4.5 BONY NA DORADZTWO
I KONKURS - RPMP.03.04.05-IP.01-12-095/16 (.pdf, 333 KB)
II KONKURS - RPMP.03.04.05-IP.01-12-071/18 (.pdf, 245 KB)

4. Oś Priorytetowa - Regionalna Polityka Energetyczna

DZIAŁANIE 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA
I KONKURS - RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18 (.pdf, 449 KB)

9. Oś Priorytetowa - Region Spójny Społecznie

DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA
PODDZIAŁANIE 9.1.1 AKTYWNA INTEGRACJA - PROJEKTY KONKURSOWE WYŁĄCZNIE DLA OPS/PCPR

I KONKURS - RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 (.pdf, 782 KB)
II KONKURS - RPMP.09.01.01-IP.01-12-105/17 (.pdf, 610 KB)
PODDZIAŁANIE 9.1.2
I KONKURS - RPMP.09.01.02-IP.01-12-010/16 (.pdf, 411 KB)
II KOKNURS - RPMP.09.01.02-IP-12-023/17 (.pdf, 395 KB)
III KONKURS - RPMP.09.01.02-IP.01-12-020/19 (.pdf, 480 KB)

DZIAŁANIE 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
PODDZIAŁANIE 9.2.1 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE
TYP PROJEKTU A. WSPARCIE DLA TWORZENIA I/LUB DZIAŁALNOŚCI WIELOSPECJALISTYCZNYCH ZESPOŁÓW WCZESNEJ INTERWENCJI DLA RODZIN Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM LUB ZAGROŻONYM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

I KONKURS - RPMP.09.02.01-IP.01-12-104/17 (.pdf, 628 KB)
TYP PROJEKTU B. WDROŻENIE PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH UKIERUNKOWANYCH NA ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW DZIECI I MŁODZIEŻY

I KONKURS - RPMP.09.02.01-IP.01-12-033/18 (.pdf, 522 KB)
TYP PROJEKTU C. WSPARCIE DLA TWORZENIA I/LUB DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
I KONKURS - RPMP.09.02.01-IP.01-12-024/17 (.pdf, 626 KB)
II KONKURS - RPMP.09.02.01-IP.01-12-030/18 (.pdf, 246 KB)
TYP PROJEKTU C. USŁUGI WSPARCIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ
IiI KONKURS - RPMP.09.02.01-IP.01-12-028/19 (.pdf, 359 KB)
TYP PROJEKTU D. WSPARCIE PROJEKTÓW Z ZAKRESU TELEOPIEKI
I KONKURS - RPMP.09.02.01-IP.01-12-025/17 (.pdf, 432 KB)
TYP PROJEKTU E. ROZWÓJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
I KONKURS - RPMP.09.02.01-IP.01-12-103/17 (.pdf, 459 KB)
PODDZIAŁANIE 9.2.2 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA - ZIT
I KONKURS - RPMP.09.02.02-IP.01-12-011/16 (.pdf, 523 KB)
II KONKURS - RPMP.09.02.02-IP.01-12-035/16 (.pdf, 296 KB)
III KONKURS - RPMP.09.02.02-IP.01-12-061/17 (.pdf, 392 KB)
IV KONKURS - RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/19 (.pdf, 397 KB)
PODDZIAŁANIE 9.2.3 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA - SPR
I KONKURS - RPMP.09.02.03-IP.01-12-044/16 (.pdf, 417 KB)
II KONKURS - RPMP.09.02.03-IP.01-12-045/16 (.pdf, 400 KB)
III KONKURS - RPMP.09.02.03-IP.01-12-073/17 (.pdf, 379 KB)
IV KONKURS - RPMP.09.02.03-IP.01-12-017/19 (.pdf, 268 KB)

DZIAŁANIE 9.3 WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ
I KONKURS - RPMP.09.03.00-IP.01-12-012/16 (.pdf, 469 KB)
II KONKURS - RPMP.09.03.00-IP.01-12-003/19 (.pdf 419 KB)

10. Oś Priorytetowa - Wiedza i Kompetencje

DZIAŁANIE 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
PODDZIAŁANIE 10.1.1 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - ZIT

I KONKURS - RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 (.pdf, 465 KB)
II KONKURS - RPMP.10.01.01-IP.01-12-009/19 (.pdf, 275 KB)
PODDZIAŁANIE 10.1.2 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - SPR
I KONKURS - RPMP.10.01.02-IP.01-12-088/16 (.pdf, 365 KB)
II KONKURS - RPMP.10.01.02-IP.01-12-010/19 (.pdf, 478 KB)
PODDZIAŁANIE 10.1.3 EDUKACJA W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE
I KONKURS - RPMP.10.01.03-IP.01-12-032/16 (.pdf, 410 KB)
II KONKURS - RPMP.10.01.03-IP.01-12-008/19 (.pdf, 430 KB)
PODDZIAŁANIE 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA
I KONKURS - RPMP.10.01.04-IP.01-12-021/15 (.pdf, 391 KB)
II KONKURS - RPMP.10.01.04-IP.01-12-023/16 (.pdf, 411 KB)
III KONKURS - RPMP.10.01.04-IP.01-12-026/17 (.pdf, 354 KB)
IV KONKURS - RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18 (.pdf, 349 KB)
V KONKURS - RPMP.10.01.04-IP-01-12-001/19 (.pdf 539 KB)
PODDZIAŁANIE 10.1.5 WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH
I KONKURS - RPMP.10.01.05-IP.01-12-063/16 (.pdf, 441 KB)
II KONKURS - RPMP.10.01.05-IP.01-12-027/17 (.pdf, 437 KB)
III KONKURS - RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18 (.pdf, 489 KB)

DZIAŁANIE 10.2 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
PODDZIAŁANIE 10.2.1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW - SPR

I KONKURS - RPMP.10.02.01-IP.01-12-028/16 (.pdf, 522 KB)
II KONKURS - RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18 (.pdf, 543 KB)
PODDZIAŁANIE 10.2.2 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW - ZIT
I KONKURS - RPMP.10.02.02-IP.01-12-029/16 (.pdf, 433 KB)
II KONKURS - RPMP.10.02.02-IP.01-12-065/18 (.pdf, 289 KB)
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16