Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

O instytucji

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego powołaną 29 października 2007 roku.

MCP realizuje - powierzone przez Sejmik oraz Zarząd Województwa Małopolskiego - zadania dotyczące m.in. wdrażania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO) w zakresie II Osi priorytetowej „Gospodarka regionalnej szansy”, której celem jest wzrost konkurencyjności sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolska na lata 2014-2020 (RPO WM) w zakresie wsparcia przedsiębiorczości, polityki społecznej i edukacji. MCP, w ramach swojej działalności, realizowało w latach 2008-2015 również dwa projekty systemowe „Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” oraz „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” – projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
W latach 2015-2020 MCP skoncentrowane jest na realizacji nowych zadań dotyczących wdrażania funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w zakresie 1 Osi Priorytetowej  "Gospodarka Wiedzy, 3 Osi Priorytetowej "Przedsiębiorcza Małopolska", 4 Osi Priorytetowej "Regionalna Polityka Energetyczna", 9 Osi Priorytetowej "Region Spójny Społecznie, 10 Osi Priorytetowej "Wiedza i Kompetencje".

Zobacz wykaz wszystkich działań aktualnie realizowanych przez MCP.

Najważniejsze daty:

 • Uchwała nr XII/144/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Województwa Małopolskiego pod nazwą Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz nadania jej statutu
 • Uchwała nr 980/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości 
 • Nadanie nr NIP: 9 stycznia 2008 r.
 • Nadanie nr REGON: 19 grudnia 2007 r. 
Dokumenty organizacyjne:

Dyrektor MCP
Rafał Solecki, urodzony 19 kwietnia 1974 r.
 

Edukacja:

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse - Wydział Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (praca doktorska – „Skuteczność instrumentów przeciwdziałania nieprawidłowościom finansowym europejskiej polityki spójności w Polsce”). Magister geografii społeczno-ekonomicznej Uniwersytetu  Śląskiego (praca dyplomowa - „Przemiany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz po 1989 r.”). Studia podyplomowe na: Akademii Ekonomicznej w Krakowie - „Gospodarka przestrzenna”, Uniwersytecie Jagiellońskim - „Prawo Unii Europejskiej” oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym na kierunku - „Prawo gospodarcze”.

Doświadczenie zawodowe:

Od 1997 r. związany nieustannie z administracją publiczną (praca w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, w Wydziale Rozwoju Regionalnego oraz Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Od początku powstania Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP), dyrektor tej instytucji (13 grudnia 2007 r.).

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA MCP

Działalność zawodowa:

 • Członek Komitetu Monitorującego RPO województwa małopolskiego na lata 2014 - 2020
 • Członek Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2012-2020 oraz Programu Wykonawczego dla Regionalnej Strategii Innowacji 2012-2020, powołanego uchwałą nr 1179/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 października 2011r.,
 • Członek Zespołu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2020r., powołanego uchwałą nr 36/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 stycznia 2010 r.;
 • Członek Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013;
 • Przewodniczący Komisji Oceny Projektów w ramach osi 1,3,9 i 10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
 • Przewodniczący Komisji Oceny Projektów w ramach działań II osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
 • Członek Małopolskiej Rady Innowacji (ciało doradcze powołane przez Zarząd Województwa Małopolskiego);
 • Członek Grupy roboczej ds. MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) przy Komitecie Monitorującym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia;
 • Członek Grupy roboczej ds. Przedsiębiorców powołanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Zespołu ds. uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej;

Bezpartyjny.
Żonaty, jedno dziecko (córka - Ania).

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16