Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Praca w MCP

Poniżej zamieszczamy aktualne oferty pracy w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości:

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Monitoringu i Sprawozdawczości - 1 osoba

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. realizacji EFS - 4 osoby

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Kontroli EFS - 2 osoby

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Kontroli  EFS - 2 osoby

Nabór na stanowisko Urzędnicze w Referacie Ds. Wyboru EFRR -  2 osoby

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Realizacji EFS w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości -  3 osoby

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Wyboru EFS w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości -  2 osoby

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Monitoringu i Sprawozdawczości w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości – umowa na zastępstwo

Nabór na stanowisko Urzędnicze w Referacie Ds. Wyboru EFRR – 3 osoby

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Realizacji EFS w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości - 3 osoby

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Kontroli EFS w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości  - 2 osoby

Nabór na stanowisko urzednicze radcy prawnego w Zespole Radców Prawnych w Małopolskim Centrum Przedsiebiorczości

Nabór na stanowisko urzędnicze w Sekretariacie w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości – 1 osoba

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Wyboru EFRR w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości - 2 osoby, umowa na zastępstwo

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Realizacji EFS w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości - 3 osoby

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Wyboru EFS w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości - 3 osoby

Nabór na stanowisko urzędnicze w Sekretariacie w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości – 1 osoba

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Wyboru EFRR w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie -2  osoby

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Realizacji EFS w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie -5  osób

 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16