Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego powołaną 29 października 2007 roku m.in. w celu realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Zarząd Województwa Małopolskiego roli Instytucji Zarządzającej dla Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. https://www.mcp.malopolska.pl/ Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące Pożyczki Płynnościowej POIR dla województwa małopolskiego. Kwota pożyczki do 1,5 mln zł, oprocentowanie 0%. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-pozyczki-plynnosciowej-poir-dla-wojewodztwa-malopolskiego-kwota-pozyczki-do-15-mln-zl-oprocentowanie-0 Od 3 kwietnia 2023 r., o godz. 10:00 rozpocznie się nabór wniosków o pożyczkę płynnościową POIR dla woj. małopolskiego. W dniu 28 marca 2023 r.  o godz. 10.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców dotyczące zasad ubiegania... 2023-03-23 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące Pożyczki Płynnościowej POIR dla województwa małopolskiego. Kwota pożyczki do 1,5 mln zł, oprocentowanie 0%. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-pozyczki-plynnosciowej-poir-dla-wojewodztwa-malopolskiego-kwota-pozyczki-do-15-mln-zl-oprocentowanie-0 Od 3 kwietnia 2023 r., o godz. 10:00 rozpocznie się nabór wniosków o pożyczkę płynnościową POIR dla woj. małopolskiego. W dniu 28 marca 2023 r.  o godz. 10.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców dotyczące zasad ubiegania... 2023-03-23 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące Pożyczki Płynnościowej POIR dla województwa małopolskiego. Kwota pożyczki do 1,5 mln zł, oprocentowanie 0%. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-pozyczki-plynnosciowej-poir-dla-wojewodztwa-malopolskiego-kwota-pozyczki-do-15-mln-zl-oprocentowanie-0 Od 3 kwietnia 2023 r., o godz. 10:00 rozpocznie się nabór wniosków o pożyczkę płynnościową POIR dla woj. małopolskiego. W dniu 28 marca 2023 r.  o godz. 10.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców dotyczące zasad ubiegania... 2023-03-23 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące Pożyczki Płynnościowej POIR dla województwa małopolskiego. Kwota pożyczki do 1,5 mln zł, oprocentowanie 0%. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-pozyczki-plynnosciowej-poir-dla-wojewodztwa-malopolskiego-kwota-pozyczki-do-15-mln-zl-oprocentowanie-0 Od 3 kwietnia 2023 r., o godz. 10:00 rozpocznie się nabór wniosków o pożyczkę płynnościową POIR dla woj. małopolskiego. W dniu 28 marca 2023 r.  o godz. 10.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców dotyczące zasad ubiegania... 2023-03-23 GMT Przedsiębiorco nie jesteś sam! Sprawdź gdzie szukać pomocy! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/przedsiebiorco-nie-jestes-sam-sprawdz-gdzie-szukac-pomocy Referat ds. Informacji i Komunikacji pomaga zainteresowanym przedsiębiorcom w dotarciu do dostępnych na rynku źródeł finansowania ich działalności. Konsultacje są udzielane za pośrednictwem infolinii, maili, a także webinariów, czy szkoleń. Kontynuujemy również publikację naszego... 2023-03-17 GMT Przedsiębiorco nie jesteś sam! Sprawdź gdzie szukać pomocy! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/przedsiebiorco-nie-jestes-sam-sprawdz-gdzie-szukac-pomocy Referat ds. Informacji i Komunikacji pomaga zainteresowanym przedsiębiorcom w dotarciu do dostępnych na rynku źródeł finansowania ich działalności. Konsultacje są udzielane za pośrednictwem infolinii, maili, a także webinariów, czy szkoleń. Kontynuujemy również publikację naszego... 2023-03-17 GMT Przedsiębiorco nie jesteś sam! Sprawdź gdzie szukać pomocy! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/przedsiebiorco-nie-jestes-sam-sprawdz-gdzie-szukac-pomocy Referat ds. Informacji i Komunikacji pomaga zainteresowanym przedsiębiorcom w dotarciu do dostępnych na rynku źródeł finansowania ich działalności. Konsultacje są udzielane za pośrednictwem infolinii, maili, a także webinariów, czy szkoleń. Kontynuujemy również publikację naszego... 2023-03-17 GMT Zmiana Regulaminu konkursu dla Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-dla-dzialania-93-wsparcie-ekonomii-spolecznej-typ-projektu-a-dzialania-wspierajace-rozwoj-ekonomii-spolecznej-obejmujace-uslugi-animacji-lokalnej-rozwoju-ekonomii-spolecznej-oraz-wsparcia-istniejacych-podmiotow-ekonomii-spolecznej 2023-02-22 GMT Informacja o wyborze projektu w trybie nadzwyczajnym pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny.” https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-wyborze-projektu-w-trybie-nadzwyczajnym-pn-malopolska-tarcza-humanitarna-fundusze-europejskie-dla-ukrainy-pakiet-edukacyjny 2022-12-27 GMT Informacja o wyborze projektu w trybie nadzwyczajnym pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny.” https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-wyborze-projektu-w-trybie-nadzwyczajnym-pn-malopolska-tarcza-humanitarna-fundusze-europejskie-dla-ukrainy-pakiet-edukacyjny 2022-12-27 GMT Informacja o wyborze projektu w trybie nadzwyczajnym pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST – integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie.” https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-wyborze-projektu-w-trybie-nadzwyczajnym-pn-malopolska-tarcza-humanitarna-fundusze-europejskie-dla-ukrainy-wsparcie-grantowe-efs-dla-ngo-i-jst-integracja-spoleczna-rynek-pracy-edukacja-i-zdrowie 2022-12-21 GMT Informacja w sprawie zakończenia oceny formalnej wniosku w ramach Działania 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny, Typ projektu A. wsparcie grantowe dla organów prowadzących szkoły https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-zakonczenia-oceny-formalnej-wniosku-w-ramach-dzialania-152-react-eu-dla-sprostania-wyzwaniom-migracyjnym-pakiet-edukacyjny-typ-projektu-a-wsparcie-grantowe-dla-organow-prowadzacych-szkoly 2022-12-16 GMT Informacja o wyborze do dofinansowania projektu w ramach Działania 14.5 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - wsparcie grantowe dla NGO oraz JST w zakresie infrastruktury społecznej https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-wyborze-do-dofinansowania-projektu-w-ramach-dzialania-145-react-eu-dla-sprostania-wyzwaniom-migracyjnym-wsparcie-grantowe-dla-ngo-oraz-jst-w-zakresie-infrastruktury-spolecznej 2022-12-14 GMT Zmiana uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/19 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-uchwaly-w-sprawie-zatwierdzenia-listy-ocenionych-projektow-oraz-wyboru-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-konkursu-nr-rpmp090202-ip01-12-01619 2022-12-14 GMT ​Informacja w sprawie zakończenia oceny formalnej wniosku w ramach Działania 15.1 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - wsparcie grantowe dla NGO oraz JST, Typ projektu A. wsparcie grantowe dla organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-zakonczenia-oceny-formalnej-wniosku-w-ramach-dzialania-151-react-eu-dla-sprostania-wyzwaniom-migracyjnym-wsparcie-grantowe-dla-ngo-oraz-jst-typ-projektu-a-wsparcie-grantowe-dla-organizacji-pozarzadowych-oraz-jednostek-samorzadu 2022-12-13 GMT ​Informacja w sprawie zakończenia oceny formalnej wniosku w ramach Działania 15.1 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - wsparcie grantowe dla NGO oraz JST, Typ projektu A. wsparcie grantowe dla organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-zakonczenia-oceny-formalnej-wniosku-w-ramach-dzialania-151-react-eu-dla-sprostania-wyzwaniom-migracyjnym-wsparcie-grantowe-dla-ngo-oraz-jst-typ-projektu-a-wsparcie-grantowe-dla-organizacji-pozarzadowych-oraz-jednostek-samorzadu 2022-12-13 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące pożyczki antykryzysowej REACT-EU oraz wsparcia w ramach projektu “Nowy start III” oferowanych przez Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-pozyczki-antykryzysowej-react-eu-oraz-wsparcia-w-ramach-projektu-nowy-start-iii-oferowanych-przez-agencje-rozwoju-malopolski-zachodniej-sa W dniu 8 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego zainteresowanych pożyczką antykryzysową REACT-EU oferowaną przez Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.... 2022-11-30 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące pożyczki antykryzysowej REACT-EU oraz wsparcia w ramach projektu “Nowy start III” oferowanych przez Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-pozyczki-antykryzysowej-react-eu-oraz-wsparcia-w-ramach-projektu-nowy-start-iii-oferowanych-przez-agencje-rozwoju-malopolski-zachodniej-sa W dniu 8 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego zainteresowanych pożyczką antykryzysową REACT-EU oferowaną przez Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.... 2022-11-30 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące pożyczki antykryzysowej REACT-EU oraz wsparcia w ramach projektu “Nowy start III” oferowanych przez Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-pozyczki-antykryzysowej-react-eu-oraz-wsparcia-w-ramach-projektu-nowy-start-iii-oferowanych-przez-agencje-rozwoju-malopolski-zachodniej-sa W dniu 8 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego zainteresowanych pożyczką antykryzysową REACT-EU oferowaną przez Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.... 2022-11-30 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące pożyczki antykryzysowej REACT-EU oraz wsparcia w ramach projektu “Nowy start III” oferowanych przez Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-pozyczki-antykryzysowej-react-eu-oraz-wsparcia-w-ramach-projektu-nowy-start-iii-oferowanych-przez-agencje-rozwoju-malopolski-zachodniej-sa W dniu 8 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego zainteresowanych pożyczką antykryzysową REACT-EU oferowaną przez Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.... 2022-11-30 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące pożyczki antykryzysowej REACT-EU oraz wsparcia w postaci bonów szkoleniowych oferowanych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-pozyczki-antykryzysowej-react-eu-oraz-wsparcia-w-postaci-bonow-szkoleniowych-oferowanych-przez-fundacje-rozwoju-regionu-rabka W dniu 1 grudnia 2022 r. o godz. 12.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego zainteresowanych pożyczką antykryzysową REACT-EU oferowaną przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka. Ponadto... 2022-11-25 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące pożyczki antykryzysowej REACT-EU oraz wsparcia w postaci bonów szkoleniowych oferowanych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-pozyczki-antykryzysowej-react-eu-oraz-wsparcia-w-postaci-bonow-szkoleniowych-oferowanych-przez-fundacje-rozwoju-regionu-rabka W dniu 1 grudnia 2022 r. o godz. 12.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego zainteresowanych pożyczką antykryzysową REACT-EU oferowaną przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka. Ponadto... 2022-11-25 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące pożyczki antykryzysowej REACT-EU oraz wsparcia w postaci bonów szkoleniowych oferowanych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-pozyczki-antykryzysowej-react-eu-oraz-wsparcia-w-postaci-bonow-szkoleniowych-oferowanych-przez-fundacje-rozwoju-regionu-rabka W dniu 1 grudnia 2022 r. o godz. 12.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego zainteresowanych pożyczką antykryzysową REACT-EU oferowaną przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka. Ponadto... 2022-11-25 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące pożyczki antykryzysowej REACT-EU oraz wsparcia w postaci bonów szkoleniowych oferowanych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-pozyczki-antykryzysowej-react-eu-oraz-wsparcia-w-postaci-bonow-szkoleniowych-oferowanych-przez-fundacje-rozwoju-regionu-rabka W dniu 1 grudnia 2022 r. o godz. 12.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego zainteresowanych pożyczką antykryzysową REACT-EU oferowaną przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka. Ponadto... 2022-11-25 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące pożyczki antykryzysowej REACT-EU oraz pozostałych form wsparcia dla małopolskich MŚP oferowanych przez Polską Fundację Przedsiębiorczości. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-pozyczki-antykryzysowej-react-eu-oraz-pozostalych-form-wsparcia-dla-malopolskich-msp-oferowanych-przez-polska-fundacje-przedsiebiorczosci W dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 11.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem w postaci pożyczki antykryzysowej REACT-EU oraz pozostałych form wsparcia dla małopolskich MŚP oferowanych przez Polską... 2022-11-23 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące pożyczki antykryzysowej REACT-EU oraz pozostałych form wsparcia dla małopolskich MŚP oferowanych przez Polską Fundację Przedsiębiorczości. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-pozyczki-antykryzysowej-react-eu-oraz-pozostalych-form-wsparcia-dla-malopolskich-msp-oferowanych-przez-polska-fundacje-przedsiebiorczosci W dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 11.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem w postaci pożyczki antykryzysowej REACT-EU oraz pozostałych form wsparcia dla małopolskich MŚP oferowanych przez Polską... 2022-11-23 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące pożyczki antykryzysowej REACT-EU oraz pozostałych form wsparcia dla małopolskich MŚP oferowanych przez Polską Fundację Przedsiębiorczości. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-pozyczki-antykryzysowej-react-eu-oraz-pozostalych-form-wsparcia-dla-malopolskich-msp-oferowanych-przez-polska-fundacje-przedsiebiorczosci W dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 11.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem w postaci pożyczki antykryzysowej REACT-EU oraz pozostałych form wsparcia dla małopolskich MŚP oferowanych przez Polską... 2022-11-23 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące pożyczki antykryzysowej REACT-EU oraz pozostałych form wsparcia dla małopolskich MŚP oferowanych przez Polską Fundację Przedsiębiorczości. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-pozyczki-antykryzysowej-react-eu-oraz-pozostalych-form-wsparcia-dla-malopolskich-msp-oferowanych-przez-polska-fundacje-przedsiebiorczosci W dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 11.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem w postaci pożyczki antykryzysowej REACT-EU oraz pozostałych form wsparcia dla małopolskich MŚP oferowanych przez Polską... 2022-11-23 GMT Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Małopolsce! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dni-otwarte-funduszy-europejskich-w-malopolsce-1 Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) czyli największe ogólnopolskie wydarzenie promujące efekty wdrażania projektów unijnych, odbędzie się od 7 do 9 października br. W czasie DOFE przedsiębiorcy i inne instytucje promują zrealizowane z dofinansowaniem inwestycje, otwierają swoje obiekty i... 2022-09-27 GMT Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Małopolsce! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dni-otwarte-funduszy-europejskich-w-malopolsce-1 Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) czyli największe ogólnopolskie wydarzenie promujące efekty wdrażania projektów unijnych, odbędzie się od 7 do 9 października br. W czasie DOFE przedsiębiorcy i inne instytucje promują zrealizowane z dofinansowaniem inwestycje, otwierają swoje obiekty i... 2022-09-27 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące Pożyczki dla Małopolski. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-pozyczki-dla-malopolski W dniu 27 września 2022 r. o godz. 11.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem w postaci Pożyczki dla Małopolski, czyli instrumentu finansowego dla małopolskich firm działających na rynku powyżej... 2022-09-23 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące Pożyczki dla Małopolski. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-pozyczki-dla-malopolski W dniu 27 września 2022 r. o godz. 11.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem w postaci Pożyczki dla Małopolski, czyli instrumentu finansowego dla małopolskich firm działających na rynku powyżej... 2022-09-23 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące Pożyczki dla Małopolski. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-pozyczki-dla-malopolski W dniu 27 września 2022 r. o godz. 11.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem w postaci Pożyczki dla Małopolski, czyli instrumentu finansowego dla małopolskich firm działających na rynku powyżej... 2022-09-23 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące Pożyczki dla Małopolski. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-pozyczki-dla-malopolski W dniu 27 września 2022 r. o godz. 11.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem w postaci Pożyczki dla Małopolski, czyli instrumentu finansowego dla małopolskich firm działających na rynku powyżej... 2022-09-23 GMT VII Małopolskie Forum Finansowe https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/vii-malopolskie-forum-finansowe Małopolskie Forum Finansowe to miejsce, w którym rozmawiamy o ważnych sprawach małopolskich przedsiębiorców. Tworzą je konferencja, seminaria i spotkania w strefie wystawienniczej. W trakcie konferencji, a przede wszystkim w strefie wystawienniczej oraz w trakcie... 2022-09-08 GMT VII Małopolskie Forum Finansowe https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/vii-malopolskie-forum-finansowe Małopolskie Forum Finansowe to miejsce, w którym rozmawiamy o ważnych sprawach małopolskich przedsiębiorców. Tworzą je konferencja, seminaria i spotkania w strefie wystawienniczej. W trakcie konferencji, a przede wszystkim w strefie wystawienniczej oraz w trakcie... 2022-09-08 GMT 6. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/6-edycja-budzetu-obywatelskiego-wojewodztwa-malopolskiego Startuje 6. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Do 30 września br. Małopolanie będą mogli zgłaszać własne propozycje zadań, które następnie poddane zostaną głosowaniu mieszkańców, a zwycięskie – przekazane do realizacji. Można zgłaszać zadania o charakterze... 2022-09-08 GMT 6. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/6-edycja-budzetu-obywatelskiego-wojewodztwa-malopolskiego Startuje 6. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Do 30 września br. Małopolanie będą mogli zgłaszać własne propozycje zadań, które następnie poddane zostaną głosowaniu mieszkańców, a zwycięskie – przekazane do realizacji. Można zgłaszać zadania o charakterze... 2022-09-08 GMT Zmiana uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-030/18 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-uchwaly-w-sprawie-zatwierdzenia-listy-ocenionych-projektow-oraz-wyboru-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-konkursu-nr-rpmp090201-ip01-12-03018 2022-09-07 GMT Zmiana uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-041/19 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-uchwaly-w-sprawie-zatwierdzenia-listy-ocenionych-projektow-oraz-wyboru-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-konkursu-nr-rpmp090101-ip01-12-04119 2022-08-10 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.01.04 Typ B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-100104-typ-b-1 W dniu 2 sierpnia 2022 r. została podjęta Uchwała Nr 1291/22 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-001/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2022-08-03 GMT Zmiana uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania - Poddziałanie 9.2.3 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-uchwaly-w-sprawie-zatwierdzenia-listy-ocenionych-projektow-oraz-wyboru-projektow-do-dofinansowania-poddzialanie-923 2022-08-03 GMT Zmiana uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania - Poddziałanie 9.2.3 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-uchwaly-w-sprawie-zatwierdzenia-listy-ocenionych-projektow-oraz-wyboru-projektow-do-dofinansowania-poddzialanie-923 2022-08-03 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-001/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna, Typ projektu B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-konkursu-nr-rpmp100104-ip01-12-00122-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-20142020-w-ramach-10-osi-priorytetowej-wiedza-i-kompetencje-dzialania-101-rozwoj-ksztalcenia-ogolnego-poddzialania-1014-malopolska-chmura-edukacyjna-typ-projektu-b-malopolska-chmura-edukacyjna-czesc-konkursowa 2022-08-03 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące aktualnej oferty Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-aktualnej-oferty-polskiej-fundacji-przedsiebiorczosci W dniu 27 lipca 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem Programu Pożyczek Własnych PFP oraz pozostałych form wsparcia dla małopolskich MSP oferowanych przez Polską Fundację... 2022-07-20 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące aktualnej oferty Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-aktualnej-oferty-polskiej-fundacji-przedsiebiorczosci W dniu 27 lipca 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem Programu Pożyczek Własnych PFP oraz pozostałych form wsparcia dla małopolskich MSP oferowanych przez Polską Fundację... 2022-07-20 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące aktualnej oferty Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-aktualnej-oferty-polskiej-fundacji-przedsiebiorczosci W dniu 27 lipca 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem Programu Pożyczek Własnych PFP oraz pozostałych form wsparcia dla małopolskich MSP oferowanych przez Polską Fundację... 2022-07-20 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące aktualnej oferty Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-aktualnej-oferty-polskiej-fundacji-przedsiebiorczosci W dniu 27 lipca 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem Programu Pożyczek Własnych PFP oraz pozostałych form wsparcia dla małopolskich MSP oferowanych przez Polską Fundację... 2022-07-20 GMT Zmiana uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-028/19 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-uchwaly-w-sprawie-zatwierdzenia-listy-ocenionych-projektow-oraz-wyboru-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-konkursu-nr-rpmp090201-ip01-12-02819-2 2022-07-06 GMT ​Zakończenie oceny formalnej wniosku w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, Typ projektu B. granty na zakup narzędzi do nauki zdalnej oraz wielowymiarowe wsparcie szkół – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny – edycja II https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczenie-oceny-formalnej-wniosku-w-ramach-dzialania-101-rozwoj-ksztalcenia-ogolnego-poddzialania-1016-cyfryzacja-szkol-prowadzacych-ksztalcenie-ogolne-typ-projektu-b-granty-na-zakup-narzedzi-do-nauki-zdalnej-oraz-wielowymiarowe-wsparcie-szkol-malopolska-tarcza-antykryzysowa-pakiet-edukacyjny-edycja-ii 2022-07-05 GMT ​Zakończenie oceny formalnej wniosku w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, Typ projektu B. granty na zakup narzędzi do nauki zdalnej oraz wielowymiarowe wsparcie szkół – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny – edycja II https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczenie-oceny-formalnej-wniosku-w-ramach-dzialania-101-rozwoj-ksztalcenia-ogolnego-poddzialania-1016-cyfryzacja-szkol-prowadzacych-ksztalcenie-ogolne-typ-projektu-b-granty-na-zakup-narzedzi-do-nauki-zdalnej-oraz-wielowymiarowe-wsparcie-szkol-malopolska-tarcza-antykryzysowa-pakiet-edukacyjny-edycja-ii 2022-07-05 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące aktualnej oferty Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-aktualnej-oferty-malopolskiej-agencji-rozwoju-regionalnego-sa W dniu 7 lipca 2022 r.  o godz. 13.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem oferowanym przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Spotkanie rozpocznie Pan dr Rafał Solecki... 2022-07-04 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące aktualnej oferty Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-aktualnej-oferty-malopolskiej-agencji-rozwoju-regionalnego-sa W dniu 7 lipca 2022 r.  o godz. 13.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem oferowanym przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Spotkanie rozpocznie Pan dr Rafał Solecki... 2022-07-04 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące aktualnej oferty Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-aktualnej-oferty-malopolskiej-agencji-rozwoju-regionalnego-sa W dniu 7 lipca 2022 r.  o godz. 13.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem oferowanym przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Spotkanie rozpocznie Pan dr Rafał Solecki... 2022-07-04 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące aktualnej oferty Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-aktualnej-oferty-malopolskiej-agencji-rozwoju-regionalnego-sa W dniu 7 lipca 2022 r.  o godz. 13.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem oferowanym przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Spotkanie rozpocznie Pan dr Rafał Solecki... 2022-07-04 GMT Zmiana Regulaminu konkursu w Poddziałaniu 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-w-poddzialaniu-331-promocja-gospodarcza-malopolski-2 2022-07-04 GMT Postaw na Innowacje z Metropolią Krakowską! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/postaw-na-innowacje-z-metropolia-krakowska Stowarzyszenie Metropolia Krakowska zostało partnerem Małopolskiego Festiwalu Innowacji i przygotowało spotkanie informacyjne dla firm i osób, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej, dotyczące środków na innowacje w ramach nowej perspektywy unijnej 21-27. Już 23... 2022-06-22 GMT Postaw na Innowacje z Metropolią Krakowską! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/postaw-na-innowacje-z-metropolia-krakowska Stowarzyszenie Metropolia Krakowska zostało partnerem Małopolskiego Festiwalu Innowacji i przygotowało spotkanie informacyjne dla firm i osób, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej, dotyczące środków na innowacje w ramach nowej perspektywy unijnej 21-27. Już 23... 2022-06-22 GMT Postaw na Innowacje z Metropolią Krakowską! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/postaw-na-innowacje-z-metropolia-krakowska Stowarzyszenie Metropolia Krakowska zostało partnerem Małopolskiego Festiwalu Innowacji i przygotowało spotkanie informacyjne dla firm i osób, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej, dotyczące środków na innowacje w ramach nowej perspektywy unijnej 21-27. Już 23... 2022-06-22 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące Funduszu Pożyczkowego „POŻYCZKA UNIWERSALNA” oraz aktualnej oferty pożyczek Banku Gospodarstwa Krajowego. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-funduszu-pozyczkowego-pozyczka-uniwersalna-oraz-aktualnej-oferty-pozyczek-banku-gospodarstwa-krajowego W dniu 27 czerwca 2022 r.  o godz. 12.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem Funduszu Pożyczkowego „POŻYCZKA UNIWERSALNA” oferowanym przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka oraz aktualną... 2022-06-21 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące Funduszu Pożyczkowego „POŻYCZKA UNIWERSALNA” oraz aktualnej oferty pożyczek Banku Gospodarstwa Krajowego. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-funduszu-pozyczkowego-pozyczka-uniwersalna-oraz-aktualnej-oferty-pozyczek-banku-gospodarstwa-krajowego W dniu 27 czerwca 2022 r.  o godz. 12.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem Funduszu Pożyczkowego „POŻYCZKA UNIWERSALNA” oferowanym przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka oraz aktualną... 2022-06-21 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące Funduszu Pożyczkowego „POŻYCZKA UNIWERSALNA” oraz aktualnej oferty pożyczek Banku Gospodarstwa Krajowego. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-funduszu-pozyczkowego-pozyczka-uniwersalna-oraz-aktualnej-oferty-pozyczek-banku-gospodarstwa-krajowego W dniu 27 czerwca 2022 r.  o godz. 12.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem Funduszu Pożyczkowego „POŻYCZKA UNIWERSALNA” oferowanym przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka oraz aktualną... 2022-06-21 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące Funduszu Pożyczkowego „POŻYCZKA UNIWERSALNA” oraz aktualnej oferty pożyczek Banku Gospodarstwa Krajowego. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-funduszu-pozyczkowego-pozyczka-uniwersalna-oraz-aktualnej-oferty-pozyczek-banku-gospodarstwa-krajowego W dniu 27 czerwca 2022 r.  o godz. 12.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem Funduszu Pożyczkowego „POŻYCZKA UNIWERSALNA” oferowanym przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka oraz aktualną... 2022-06-21 GMT 12. Małopolski Festiwal Innowacji już od 20 czerwca https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/12-malopolski-festiwal-innowacji-juz-od-20-czerwca Na 12. edycję Małopolskiego Festiwalu Innowacji Województwo Małopolskie wraz z partnerami przygotowało ponad 50 różnorodnych wydarzeń. Wśród nich warsztaty, szkolenia, konsultacje, panele dyskusyjne czy pokazy. Udział we wszystkich jest bezpłatny! Odkryj fascynujący świat nowych... 2022-06-15 GMT 12. Małopolski Festiwal Innowacji już od 20 czerwca https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/12-malopolski-festiwal-innowacji-juz-od-20-czerwca Na 12. edycję Małopolskiego Festiwalu Innowacji Województwo Małopolskie wraz z partnerami przygotowało ponad 50 różnorodnych wydarzeń. Wśród nich warsztaty, szkolenia, konsultacje, panele dyskusyjne czy pokazy. Udział we wszystkich jest bezpłatny! Odkryj fascynujący świat nowych... 2022-06-15 GMT Webinar „Ekologiczne oraz innowacyjne projekty z Bankiem Gospodarstwa Krajowego” https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/webinar-ekologiczne-oraz-innowacyjne-projekty-z-bankiem-gospodarstwa-krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego zaprasza na bezpłatny webinar w dniu 22 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00 pt. „Ekologiczne oraz innowacyjne projekty z Bankiem Gospodarstwa Krajowego” organizowany w ramach 12. Edycji Małopolskiego Festiwalu Innowacji. Osoby zainteresowane udziałem... 2022-06-09 GMT Zmiana Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 3, 9, 10 RPO WM 2014-2020 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-przygotowania-i-oceny-projektow-skladanych-w-trybie-pozakonkursowym-w-ramach-osi-1-3-9-10-rpo-wm-2014-2020 2022-06-08 GMT Kryształy Soli 2022 - zgłoś organizację pozarządową do nagrody https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/krysztaly-soli-2022-zglos-organizacje-pozarzadowa-do-nagrody Chcąc docenić pracę i  zaangażowanie małopolskich organizacji pozarządowych, wzorem lat ubiegłych, ogłoszony został konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych „Kryształy Soli”. Jej głównym celem jest... 2022-06-07 GMT Małopolski Festiwal Smaku 2022 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolski-festiwal-smaku-2022 Już 12 czerwca 2022 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie rozpocznie się kulinarne święto, Małopolski Festiwal Smaku. Jak zawsze, na gości czekać będą liczne atrakcje. Pokazy gotowania połączone z degustacjami, możliwość zakupu regionalnych specjałów, możliwość uczestniczenia w warsztatach,... 2022-06-07 GMT Zasady i możliwości zatrudnienia obywateli Ukrainy w Polsce - Poradnik https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zasady-i-mozliwosci-zatrudnienia-obywateli-ukrainy-w-polsce-poradnik Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem dotyczącym możliwości uzyskania zatrudnienia przez obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z kryzysem wojennym: Zasady i możliwości zatrudnienia obywateli Ukrainy w Polsce - Poradnik (.pdf, 1,61 MB) Poradnik ten... 2022-06-07 GMT Zasady i możliwości zatrudnienia obywateli Ukrainy w Polsce - Poradnik https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zasady-i-mozliwosci-zatrudnienia-obywateli-ukrainy-w-polsce-poradnik Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem dotyczącym możliwości uzyskania zatrudnienia przez obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z kryzysem wojennym: Zasady i możliwości zatrudnienia obywateli Ukrainy w Polsce - Poradnik (.pdf, 1,61 MB) Poradnik ten... 2022-06-07 GMT Święto Małopolski! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/swieto-malopolski Wyjątkowe wydarzenia, warsztaty, wystawy, przeglądy artystyczne, festiwale, spotkania kulturalne i koncerty, a wszystko to w ramach obchodów Święta Małopolski. 10 czerwca z inicjatywy samorządu województwa, Małopolska obchodzi swoje Święto! Także w 2022... 2022-06-07 GMT Warsztaty z RATIO https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/warsztaty-z-ratio 7 czerwca 2022 r. w siedzibie MCP, przy ul. Jasnogórskiej 11 w Krakowie, odbyło się regionalne spotkanie warsztatowe związane z realizacją przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz partnerów z UE projektu RATIO - Działania regionalne na rzecz wprowadzenia innowacji do... 2022-06-07 GMT Warsztaty z RATIO https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/warsztaty-z-ratio 7 czerwca 2022 r. w siedzibie MCP, przy ul. Jasnogórskiej 11 w Krakowie, odbyło się regionalne spotkanie warsztatowe związane z realizacją przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz partnerów z UE projektu RATIO - Działania regionalne na rzecz wprowadzenia innowacji do... 2022-06-07 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące Funduszu Pożyczkowego SKAWA+. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-funduszu-pozyczkowego-skawa W dniu 6 czerwca 2022 r.  o godz. 11.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem Funduszu Pożyczkowego SKAWA+ oferowanym przez Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i... 2022-06-02 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące Funduszu Pożyczkowego SKAWA+. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-funduszu-pozyczkowego-skawa W dniu 6 czerwca 2022 r.  o godz. 11.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem Funduszu Pożyczkowego SKAWA+ oferowanym przez Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i... 2022-06-02 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące Funduszu Pożyczkowego SKAWA+. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-funduszu-pozyczkowego-skawa W dniu 6 czerwca 2022 r.  o godz. 11.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem Funduszu Pożyczkowego SKAWA+ oferowanym przez Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i... 2022-06-02 GMT Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online dotyczące Funduszu Pożyczkowego SKAWA+. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolskie-centrum-przedsiebiorczosci-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-funduszu-pozyczkowego-skawa W dniu 6 czerwca 2022 r.  o godz. 11.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem Funduszu Pożyczkowego SKAWA+ oferowanym przez Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i... 2022-06-02 GMT Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Małopolski Program Stypendialny w ramach RPO WM https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-wyborze-projektu-pozakonkursowego-pn-malopolski-program-stypendialny-w-ramach-rpo-wm 2022-06-01 GMT Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Małopolski Program Stypendialny w ramach RPO WM https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-wyborze-projektu-pozakonkursowego-pn-malopolski-program-stypendialny-w-ramach-rpo-wm 2022-06-01 GMT Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-wyborze-projektu-pozakonkursowego-pn-malopolska-tarcza-antykryzysowa-pakiet-medyczny-3 2022-05-25 GMT Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-wyborze-projektu-pozakonkursowego-pn-malopolska-tarcza-antykryzysowa-pakiet-medyczny-3 2022-05-25 GMT Bezpłatny kurs „Przedsiębiorstwo Gotowe na Przyszłość”. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/bezplatny-kurs-przedsiebiorstwo-gotowe-na-przyszlosc Wychodząc naprzeciw potrzebom firm i analizując aktualne trendy, Polski Fundusz Rozwoju stworzył profesjonalny kurs online „Przedsiębiorstwo gotowe na przyszłość”, który już dostępny jest bezpłatnie na platformie kursy.pfr.pl. Na uczestników kursu czeka pięć modułów tematycznych,... 2022-05-25 GMT Bezpłatny kurs „Przedsiębiorstwo Gotowe na Przyszłość”. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/bezplatny-kurs-przedsiebiorstwo-gotowe-na-przyszlosc Wychodząc naprzeciw potrzebom firm i analizując aktualne trendy, Polski Fundusz Rozwoju stworzył profesjonalny kurs online „Przedsiębiorstwo gotowe na przyszłość”, który już dostępny jest bezpłatnie na platformie kursy.pfr.pl. Na uczestników kursu czeka pięć modułów tematycznych,... 2022-05-25 GMT Bezpłatny kurs „Przedsiębiorstwo Gotowe na Przyszłość”. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/bezplatny-kurs-przedsiebiorstwo-gotowe-na-przyszlosc Wychodząc naprzeciw potrzebom firm i analizując aktualne trendy, Polski Fundusz Rozwoju stworzył profesjonalny kurs online „Przedsiębiorstwo gotowe na przyszłość”, który już dostępny jest bezpłatnie na platformie kursy.pfr.pl. Na uczestników kursu czeka pięć modułów tematycznych,... 2022-05-25 GMT Ruszył nabór do Nagrody Województwa Małopolskiego Amicus Hominum! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ruszyl-nabor-do-nagrody-wojewodztwa-malopolskiego-amicus-hominum Celem tej Nagrody jest wyróżnienie osób prywatnych i nieformalnych grup, których bezinteresowna aktywność, praca i zaangażowanie oraz inwencja i oddanie na rzecz drugiego człowieka, przyczyniają się do propagowania postaw wzajemnej pomocy i wsparcia na rzecz potrzebujących.  Termin... 2022-05-24 GMT Ruszył nabór do Nagrody Województwa Małopolskiego Amicus Hominum! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ruszyl-nabor-do-nagrody-wojewodztwa-malopolskiego-amicus-hominum Celem tej Nagrody jest wyróżnienie osób prywatnych i nieformalnych grup, których bezinteresowna aktywność, praca i zaangażowanie oraz inwencja i oddanie na rzecz drugiego człowieka, przyczyniają się do propagowania postaw wzajemnej pomocy i wsparcia na rzecz potrzebujących.  Termin... 2022-05-24 GMT Zmiana regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-dla-poddzialania-921-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-w-regionie-typ-projektu-c-uslugi-wsparcia-rodziny-i-systemu-pieczy-zastepczej 2022-05-19 GMT Zmiana regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-dla-poddzialania-921-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-w-regionie-typ-projektu-c-uslugi-wsparcia-rodziny-i-systemu-pieczy-zastepczej 2022-05-19 GMT Zmiana uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-028/19 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-uchwaly-w-sprawie-zatwierdzenia-listy-ocenionych-projektow-oraz-wyboru-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-konkursu-nr-rpmp090201-ip01-12-02819-1 2022-05-19 GMT Zmiana uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-028/19 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-uchwaly-w-sprawie-zatwierdzenia-listy-ocenionych-projektow-oraz-wyboru-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-konkursu-nr-rpmp090201-ip01-12-02819-1 2022-05-19 GMT Informacja w sprawie zakończenia oceny formalnej wniosku w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, typ projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-zakonczenia-oceny-formalnej-wniosku-w-ramach-dzialania-101-rozwoj-ksztalcenia-ogolnego-poddzialania-1015-wsparcie-uczniow-zdolnych-typ-projektu-a-regionalny-program-stypendialny-dla-uczniow-szczegolnie-uzdolnionych 2022-05-11 GMT Informacja w sprawie zakończenia oceny formalnej wniosku w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, typ projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-zakonczenia-oceny-formalnej-wniosku-w-ramach-dzialania-101-rozwoj-ksztalcenia-ogolnego-poddzialania-1015-wsparcie-uczniow-zdolnych-typ-projektu-a-regionalny-program-stypendialny-dla-uczniow-szczegolnie-uzdolnionych 2022-05-11 GMT Ruszył nabór do Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2022! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ruszyl-nabor-do-nagrody-gospodarczej-wojewodztwa-malopolskiego-2022 Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Witold Kozłowski zaprasza przedsiębiorców, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2022. Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego przyznawana... 2022-05-11 GMT Ruszył nabór do Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2022! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ruszyl-nabor-do-nagrody-gospodarczej-wojewodztwa-malopolskiego-2022 Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Witold Kozłowski zaprasza przedsiębiorców, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2022. Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego przyznawana... 2022-05-11 GMT Zakończenie oceny formalnej wniosku w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu F. rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczenie-oceny-formalnej-wniosku-w-ramach-dzialania-92-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-poddzialania-921-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-w-regionie-typ-projektu-f-rozwoj-uslug-zdrowotnych-i-spolecznych-ukierunkowanych-na-walke-z-epidemia-covid-19 2022-05-11 GMT Zakończenie oceny formalnej wniosku w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu F. rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczenie-oceny-formalnej-wniosku-w-ramach-dzialania-92-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-poddzialania-921-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-w-regionie-typ-projektu-f-rozwoj-uslug-zdrowotnych-i-spolecznych-ukierunkowanych-na-walke-z-epidemia-covid-19 2022-05-11 GMT Informacje na temat złożonych wniosków w Poddziałaniu 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna, Typ projektu B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacje-na-temat-zlozonych-wnioskow-w-poddzialaniu-1014-malopolska-chmura-edukacyjna-typ-projektu-b-malopolska-chmura-edukacyjna-czesc-konkursowa 2022-04-28 GMT Informacje na temat złożonych wniosków w Poddziałaniu 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna, Typ projektu B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacje-na-temat-zlozonych-wnioskow-w-poddzialaniu-1014-malopolska-chmura-edukacyjna-typ-projektu-b-malopolska-chmura-edukacyjna-czesc-konkursowa 2022-04-28 GMT Życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zyczenia-z-okazji-swiat-wielkiej-nocy 2022-04-14 GMT Życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zyczenia-z-okazji-swiat-wielkiej-nocy 2022-04-14 GMT Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania 3.4.5 Bony na doradztwo, Typ A. bon na specjalistyczne doradztwo. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-dla-poddzialania-345-bony-na-doradztwo-typ-a-bon-na-specjalistyczne-doradztwo 2022-04-13 GMT Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania 3.4.5 Bony na doradztwo, Typ A. bon na specjalistyczne doradztwo. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-dla-poddzialania-345-bony-na-doradztwo-typ-a-bon-na-specjalistyczne-doradztwo 2022-04-13 GMT Regulamin przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1,3, 9,10 RPO WM 2014-2020 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/regulamin-przygotowania-i-oceny-projektow-skladanych-w-trybie-pozakonkursowym-w-ramach-osi-13-910-rpo-wm-2014-2020 2022-04-06 GMT MCP zaprasza na spotkanie online dotyczące wsparcia na założenie działalności gospodarczej lub uzyskania pożyczki na utworzenie stanowiska pracy. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/mcp-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-wsparcia-na-zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej-lub-uzyskania-pozyczki-na-utworzenie-stanowiska-pracy W dniu 5 kwietnia 2022 r.  o godz. 12.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców chcących dowiedzieć się więcej o pożyczce na utworzenie stanowiska pracy oraz osób zainteresowanych wsparciem na założenie działalności... 2022-03-31 GMT MCP zaprasza na spotkanie online dotyczące wsparcia na założenie działalności gospodarczej lub uzyskania pożyczki na utworzenie stanowiska pracy. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/mcp-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-wsparcia-na-zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej-lub-uzyskania-pozyczki-na-utworzenie-stanowiska-pracy W dniu 5 kwietnia 2022 r.  o godz. 12.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców chcących dowiedzieć się więcej o pożyczce na utworzenie stanowiska pracy oraz osób zainteresowanych wsparciem na założenie działalności... 2022-03-31 GMT MCP zaprasza na spotkanie online dotyczące wsparcia na założenie działalności gospodarczej lub uzyskania pożyczki na utworzenie stanowiska pracy. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/mcp-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-wsparcia-na-zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej-lub-uzyskania-pozyczki-na-utworzenie-stanowiska-pracy W dniu 5 kwietnia 2022 r.  o godz. 12.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców chcących dowiedzieć się więcej o pożyczce na utworzenie stanowiska pracy oraz osób zainteresowanych wsparciem na założenie działalności... 2022-03-31 GMT Drugi Małopolski Kongres Szkolnego Doradztwa Zawodowego https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/drugi-malopolski-kongres-szkolnego-doradztwa-zawodowego Wydarzenie przygotowane przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jest adresowane do wszystkich nauczycieli, którym sprawy doradztwa zawodowego są bliskie. Program Kongresu (.pdf, 297 KB) obejmuje siedem jednodniowych sesji/webinarów tematycznych,... 2022-03-25 GMT Drugi Małopolski Kongres Szkolnego Doradztwa Zawodowego https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/drugi-malopolski-kongres-szkolnego-doradztwa-zawodowego Wydarzenie przygotowane przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jest adresowane do wszystkich nauczycieli, którym sprawy doradztwa zawodowego są bliskie. Program Kongresu (.pdf, 297 KB) obejmuje siedem jednodniowych sesji/webinarów tematycznych,... 2022-03-25 GMT Drugi Małopolski Kongres Szkolnego Doradztwa Zawodowego https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/drugi-malopolski-kongres-szkolnego-doradztwa-zawodowego Wydarzenie przygotowane przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jest adresowane do wszystkich nauczycieli, którym sprawy doradztwa zawodowego są bliskie. Program Kongresu (.pdf, 297 KB) obejmuje siedem jednodniowych sesji/webinarów tematycznych,... 2022-03-25 GMT Wspólnie pomóżmy obywatelom Ukrainy! Wolontariat w zakresie tłumaczeń polsko-ukraińskich. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wspolnie-pomozmy-obywatelom-ukrainy-wolontariat-w-zakresie-tlumaczen-polsko-ukrainskich Serdecznie zapraszamy do programu wolontaryjnego w zakresie tłumaczeń polsko-ukraińskich, w związku z organizowanymi usługami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie mającymi na celu poszukiwanie zatrudnienia osobom z Ukrainy. Zapraszamy studentów oraz inne osoby dwujęzyczne, które chcą wesprzeć... 2022-03-25 GMT Aktualne formy wsparcia dla firm – spotkanie informacyjne https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/aktualne-formy-wsparcia-dla-firm-spotkanie-informacyjne Chcesz się dowiedzieć jakie zmiany w działalności gospodarczej wprowadził Polski Ład? Szukasz informacji o dostępnych ulgach podatkowych, pożyczkach, gwarancjach i innych formach wsparcia Twojego biznesu? 24 marca br. weź udział w bezpłatnym spotkaniu online i spotkaj ekspertów,... 2022-03-17 GMT Aktualne formy wsparcia dla firm – spotkanie informacyjne https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/aktualne-formy-wsparcia-dla-firm-spotkanie-informacyjne Chcesz się dowiedzieć jakie zmiany w działalności gospodarczej wprowadził Polski Ład? Szukasz informacji o dostępnych ulgach podatkowych, pożyczkach, gwarancjach i innych formach wsparcia Twojego biznesu? 24 marca br. weź udział w bezpłatnym spotkaniu online i spotkaj ekspertów,... 2022-03-17 GMT Aktualne formy wsparcia dla firm – spotkanie informacyjne https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/aktualne-formy-wsparcia-dla-firm-spotkanie-informacyjne Chcesz się dowiedzieć jakie zmiany w działalności gospodarczej wprowadził Polski Ład? Szukasz informacji o dostępnych ulgach podatkowych, pożyczkach, gwarancjach i innych formach wsparcia Twojego biznesu? 24 marca br. weź udział w bezpłatnym spotkaniu online i spotkaj ekspertów,... 2022-03-17 GMT Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-dla-poddzialania-921-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-w-regionie-typ-projektu-d-wsparcie-projektow-z-zakresu-teleopieki 2022-03-09 GMT Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-dla-poddzialania-921-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-w-regionie-typ-projektu-d-wsparcie-projektow-z-zakresu-teleopieki 2022-03-09 GMT Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet medyczny 3 – Wsparcie grantowe Placówek POZ https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-wyborze-projektu-pozakonkursowego-pn-malopolska-tarcza-antykryzysowa-pakiet-medyczny-3-wsparcie-grantowe-placowek-poz 2022-03-09 GMT Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet medyczny 3 – Wsparcie grantowe Placówek POZ https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-wyborze-projektu-pozakonkursowego-pn-malopolska-tarcza-antykryzysowa-pakiet-medyczny-3-wsparcie-grantowe-placowek-poz 2022-03-09 GMT Ankieta dotycząca możliwości zatrudnienia obywateli Ukrainy https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ankieta-dotyczaca-mozliwosci-zatrudnienia-obywateli-ukrainy W związku z trwającą wojną w Ukrainie oraz aktywnym włączeniem się Samorządu Województwa Małopolskiego w działania pomocowe na rzecz uchodźców wojennych, zwracamy się z prośbą o wskazanie ewentualnego zatrudnienia obywateli Ukrainy w Państwa firmie. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu parę minut, a... 2022-03-08 GMT Ankieta dotycząca możliwości zatrudnienia obywateli Ukrainy https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ankieta-dotyczaca-mozliwosci-zatrudnienia-obywateli-ukrainy W związku z trwającą wojną w Ukrainie oraz aktywnym włączeniem się Samorządu Województwa Małopolskiego w działania pomocowe na rzecz uchodźców wojennych, zwracamy się z prośbą o wskazanie ewentualnego zatrudnienia obywateli Ukrainy w Państwa firmie. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu parę minut, a... 2022-03-08 GMT MCP zaprasza na spotkanie online dotyczące wybranych form wsparcia dla przedsiębiorstw w czasie pandemii. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/mcp-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-wybranych-form-wsparcia-dla-przedsiebiorstw-w-czasie-pandemii W dniu 9 marca 2022 r.  o godz. 10.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców, zainteresowanych aktualnym wsparciem oferowanym m.in. przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Małopolską... 2022-03-03 GMT MCP zaprasza na spotkanie online dotyczące wybranych form wsparcia dla przedsiębiorstw w czasie pandemii. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/mcp-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-wybranych-form-wsparcia-dla-przedsiebiorstw-w-czasie-pandemii W dniu 9 marca 2022 r.  o godz. 10.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców, zainteresowanych aktualnym wsparciem oferowanym m.in. przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Małopolską... 2022-03-03 GMT MCP zaprasza na spotkanie online dotyczące wybranych form wsparcia dla przedsiębiorstw w czasie pandemii. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/mcp-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-wybranych-form-wsparcia-dla-przedsiebiorstw-w-czasie-pandemii W dniu 9 marca 2022 r.  o godz. 10.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców, zainteresowanych aktualnym wsparciem oferowanym m.in. przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Małopolską... 2022-03-03 GMT MCP zaprasza na spotkanie online dotyczące wybranych form wsparcia dla przedsiębiorstw w czasie pandemii. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/mcp-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-wybranych-form-wsparcia-dla-przedsiebiorstw-w-czasie-pandemii W dniu 9 marca 2022 r.  o godz. 10.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców, zainteresowanych aktualnym wsparciem oferowanym m.in. przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Małopolską... 2022-03-03 GMT Zakończenie oceny formalnej wniosku w ramach Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu H https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczenie-oceny-formalnej-wniosku-w-ramach-poddzialania-921-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-w-regionie-typ-projektu-h 2022-02-28 GMT Zakończenie oceny formalnej wniosku w ramach Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu H https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczenie-oceny-formalnej-wniosku-w-ramach-poddzialania-921-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-w-regionie-typ-projektu-h 2022-02-28 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-1014-malopolska-chmura-edukacyjna-2 2022-02-23 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-1014-malopolska-chmura-edukacyjna-2 2022-02-23 GMT Aktualne formy wsparcia dla sektora rolnego i spożywczego - spotkanie online https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/aktualne-formy-wsparcia-dla-sektora-rolnego-i-spozywczego-spotkanie-online Prowadzisz firmę na terenie gminy wiejskiej? Szukasz informacji o wsparciu dla sektora rolnego i branży spożywczej? Weź udział w bezpłatnym spotkaniu online i spotkaj ekspertów, którzy pokażą Ci możliwości wsparcia Twojego biznesu w 2022 r. ... 2022-02-18 GMT Aktualne formy wsparcia dla sektora rolnego i spożywczego - spotkanie online https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/aktualne-formy-wsparcia-dla-sektora-rolnego-i-spozywczego-spotkanie-online Prowadzisz firmę na terenie gminy wiejskiej? Szukasz informacji o wsparciu dla sektora rolnego i branży spożywczej? Weź udział w bezpłatnym spotkaniu online i spotkaj ekspertów, którzy pokażą Ci możliwości wsparcia Twojego biznesu w 2022 r. ... 2022-02-18 GMT Aktualne formy wsparcia dla sektora rolnego i spożywczego - spotkanie online https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/aktualne-formy-wsparcia-dla-sektora-rolnego-i-spozywczego-spotkanie-online Prowadzisz firmę na terenie gminy wiejskiej? Szukasz informacji o wsparciu dla sektora rolnego i branży spożywczej? Weź udział w bezpłatnym spotkaniu online i spotkaj ekspertów, którzy pokażą Ci możliwości wsparcia Twojego biznesu w 2022 r. ... 2022-02-18 GMT Aktualne formy wsparcia dla sektora rolnego i spożywczego - spotkanie online https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/aktualne-formy-wsparcia-dla-sektora-rolnego-i-spozywczego-spotkanie-online Prowadzisz firmę na terenie gminy wiejskiej? Szukasz informacji o wsparciu dla sektora rolnego i branży spożywczej? Weź udział w bezpłatnym spotkaniu online i spotkaj ekspertów, którzy pokażą Ci możliwości wsparcia Twojego biznesu w 2022 r. ... 2022-02-18 GMT Regulamin przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 3, 9, 10 RPO WM 2014-2020 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/regulamin-przygotowania-i-oceny-projektow-skladanych-w-trybie-pozakonkursowym-w-ramach-osi-1-3-9-10-rpo-wm-2014-2020 2022-02-10 GMT MCP zaprasza na spotkanie online dotyczące Pożyczki Płynnościowej dla MŚP z POIR. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/mcp-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-pozyczki-plynnosciowej-dla-msp-z-poir Już w najbliższym czasie uruchomiona zostanie kolejna pula środków przeznaczona na udzielanie Pożyczki Płynnościowej w ramach instrumentu finansowego „Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP REACT-EU POIR” dla przedsiębiorców z województwa małopolskiego. Bank Gospodarstwa Krajowego wkrótce... 2022-02-03 GMT MCP zaprasza na spotkanie online dotyczące Pożyczki Płynnościowej dla MŚP z POIR. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/mcp-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-pozyczki-plynnosciowej-dla-msp-z-poir Już w najbliższym czasie uruchomiona zostanie kolejna pula środków przeznaczona na udzielanie Pożyczki Płynnościowej w ramach instrumentu finansowego „Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP REACT-EU POIR” dla przedsiębiorców z województwa małopolskiego. Bank Gospodarstwa Krajowego wkrótce... 2022-02-03 GMT MCP zaprasza na spotkanie online dotyczące Pożyczki Płynnościowej dla MŚP z POIR. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/mcp-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-pozyczki-plynnosciowej-dla-msp-z-poir Już w najbliższym czasie uruchomiona zostanie kolejna pula środków przeznaczona na udzielanie Pożyczki Płynnościowej w ramach instrumentu finansowego „Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP REACT-EU POIR” dla przedsiębiorców z województwa małopolskiego. Bank Gospodarstwa Krajowego wkrótce... 2022-02-03 GMT MCP zaprasza na spotkanie online dotyczące Pożyczki Płynnościowej dla MŚP z POIR. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/mcp-zaprasza-na-spotkanie-online-dotyczace-pozyczki-plynnosciowej-dla-msp-z-poir Już w najbliższym czasie uruchomiona zostanie kolejna pula środków przeznaczona na udzielanie Pożyczki Płynnościowej w ramach instrumentu finansowego „Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP REACT-EU POIR” dla przedsiębiorców z województwa małopolskiego. Bank Gospodarstwa Krajowego wkrótce... 2022-02-03 GMT Polski Bon Turystyczny – instrukcja dla podmiotów świadczących usługi turystyczne. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/polski-bon-turystyczny-instrukcja-dla-podmiotow-swiadczacych-uslugi-turystyczne Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z instrukcją, która w łatwy i przejrzysty sposób przeprowadza podmioty chcące przyjmować płatność Polskim Bonem Turystycznym przez cały ten proces. Niewątpliwą zaletą Instrukcji jest to, że wszystkie niezbędne informacje potrzebne do obsługi... 2022-01-27 GMT Polski Bon Turystyczny – instrukcja dla podmiotów świadczących usługi turystyczne. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/polski-bon-turystyczny-instrukcja-dla-podmiotow-swiadczacych-uslugi-turystyczne Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z instrukcją, która w łatwy i przejrzysty sposób przeprowadza podmioty chcące przyjmować płatność Polskim Bonem Turystycznym przez cały ten proces. Niewątpliwą zaletą Instrukcji jest to, że wszystkie niezbędne informacje potrzebne do obsługi... 2022-01-27 GMT Nowa Pożyczka Płynnościowa dla MŚP z POIR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/nowa-pozyczka-plynnosciowa-dla-msp-z-poir W dniu 27 stycznia 2022 r. od godz. 8.00 rusza nabór wniosków na udzielanie Pożyczek Płynnościowych w ramach instrumentu finansowego „Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP REACT-EU POIR”. Pula środków w ramach tego instrumentu finansowego wynosi 35 milionów złotych. Pożyczki udzielane są na... 2022-01-21 GMT Nowa Pożyczka Płynnościowa dla MŚP z POIR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/nowa-pozyczka-plynnosciowa-dla-msp-z-poir W dniu 27 stycznia 2022 r. od godz. 8.00 rusza nabór wniosków na udzielanie Pożyczek Płynnościowych w ramach instrumentu finansowego „Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP REACT-EU POIR”. Pula środków w ramach tego instrumentu finansowego wynosi 35 milionów złotych. Pożyczki udzielane są na... 2022-01-21 GMT Zmiana uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-028/19 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-uchwaly-w-sprawie-zatwierdzenia-listy-ocenionych-projektow-oraz-wyboru-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-konkursu-nr-rpmp090201-ip01-12-02819 2022-01-19 GMT 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/7-stycznia-2022-r-dniem-wolnym-od-pracy-w-malopolskim-centrum-przedsiebiorczosci Informujemy, że piątek, 7 stycznia 2022 r., jest w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości dniem wolnym od pracy. Za utrudnienia przepraszamy. 2022-01-03 GMT Życzenia Marszałka Małopolski z okazji Świąt Bożego Narodzenia https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zyczenia-marszalka-malopolski-z-okazji-swiat-bozego-narodzenia 2021-12-23 GMT Życzenia Świąteczne! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zyczenia-swiateczne-2 2021-12-22 GMT 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/24-grudnia-2021-r-dniem-wolnym-od-pracy-w-malopolskim-centrum-przedsiebiorczosci Informujemy, że piątek, 24 grudnia 2021 r., jest w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości dniem wolnym od pracy. Za utrudnienia przepraszamy. 2021-12-21 GMT Zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w badaniu nt. kondycji i potrzeb III sektora https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zapraszamy-organizacje-pozarzadowe-do-wziecia-udzialu-w-badaniu-nt-kondycji-i-potrzeb-iii-sektora Trwa badanie kondycji i potrzeb małopolskiego III sektora, prowadzone przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.   Celem tego badania jest zanalizowanie jak zmienia się III sektor oraz zidentyfikowanie potrzeb małopolskich organizacji pozarządowych, zdefiniowanie obszarów... 2021-12-20 GMT Informacja w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2. „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach” Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”, Typ projektu C. „Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem” – konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21, 3 runda. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-zatwierdzenia-listy-projektow-ocenionych-oraz-wyboru-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-1-osi-priorytetowej-gospodarka-wiedzy-rpo-wm-2014-2020-dzialanie-12-badania-i-innowacje-w-przedsiebiorstwach-poddzialanie-123-bony-na-innowacje-typ-projektu-c-bon-na-usluge-br-wraz-z-wdrozeniem-konkurs-nr-rpmp010203-ip01-12-00921-3-runda 2021-12-15 GMT MCP zaprasza na spotkanie online dla przedsiębiorców dotyczące rozliczenia Pożyczki Turystycznej w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/mcp-zaprasza-na-spotkanie-online-dla-przedsiebiorcow-dotyczace-rozliczenia-pozyczki-turystycznej-w-ramach-malopolskiej-tarczy-antykryzysowej-1 W dniu 16 grudnia 2021 r.  o godz. 11.30 odbędzie się w formie online spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w sprawie rozliczenia Pożyczki Turystycznej w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej! Na spotkanie zapraszamy wszystkich małopolskich przedsiębiorców... 2021-12-06 GMT Spotkanie dla przedsiębiorców online! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/spotkanie-dla-przedsiebiorcow-online W dniu 24 listopada 2021 r. odbędzie się w formie online bezpłatne spotkanie informacyjne dedykowane przedsiębiorcom, w szczególności tym, którzy prowadzą swoją działalność w Gminie Świątniki Górne. Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli wszystkich firm: zarówno osoby... 2021-11-16 GMT Spotkanie dla przedsiębiorców online! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/spotkanie-dla-przedsiebiorcow-online W dniu 24 listopada 2021 r. odbędzie się w formie online bezpłatne spotkanie informacyjne dedykowane przedsiębiorcom, w szczególności tym, którzy prowadzą swoją działalność w Gminie Świątniki Górne. Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli wszystkich firm: zarówno osoby... 2021-11-16 GMT Spotkanie dla przedsiębiorców online! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/spotkanie-dla-przedsiebiorcow-online W dniu 24 listopada 2021 r. odbędzie się w formie online bezpłatne spotkanie informacyjne dedykowane przedsiębiorcom, w szczególności tym, którzy prowadzą swoją działalność w Gminie Świątniki Górne. Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli wszystkich firm: zarówno osoby... 2021-11-16 GMT Spotkanie dla przedsiębiorców online! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/spotkanie-dla-przedsiebiorcow-online W dniu 24 listopada 2021 r. odbędzie się w formie online bezpłatne spotkanie informacyjne dedykowane przedsiębiorcom, w szczególności tym, którzy prowadzą swoją działalność w Gminie Świątniki Górne. Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli wszystkich firm: zarówno osoby... 2021-11-16 GMT Drugie warsztaty „Śniadanie przy innowacjach” zrealizowane w MCP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/drugie-warsztaty-sniadanie-przy-innowacjach-zrealizowane-w-mcp W czwartek 28 października w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) odbyły się drugie warsztaty inspirujące pn. Śniadanie przy Innowacjach przeprowadzone przez  przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie we współpracy z Zespołem wsparcia... 2021-11-04 GMT Drugie warsztaty „Śniadanie przy innowacjach” zrealizowane w MCP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/drugie-warsztaty-sniadanie-przy-innowacjach-zrealizowane-w-mcp W czwartek 28 października w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) odbyły się drugie warsztaty inspirujące pn. Śniadanie przy Innowacjach przeprowadzone przez  przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie we współpracy z Zespołem wsparcia... 2021-11-04 GMT Drugie warsztaty „Śniadanie przy innowacjach” zrealizowane w MCP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/drugie-warsztaty-sniadanie-przy-innowacjach-zrealizowane-w-mcp W czwartek 28 października w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) odbyły się drugie warsztaty inspirujące pn. Śniadanie przy Innowacjach przeprowadzone przez  przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie we współpracy z Zespołem wsparcia... 2021-11-04 GMT 14 lat wspieramy rozwój Małopolski https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/14-lat-wspieramy-rozwoj-malopolski Dzisiaj mija 14 lat utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Województwa Małopolskiego pod nazwą Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości! Już od 14 lat, decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, aktywnie wspieramy rozwój Województwa Małopolskiego poprzez efektywne... 2021-10-29 GMT 14 lat wspieramy rozwój Małopolski https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/14-lat-wspieramy-rozwoj-malopolski Dzisiaj mija 14 lat utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Województwa Małopolskiego pod nazwą Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości! Już od 14 lat, decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, aktywnie wspieramy rozwój Województwa Małopolskiego poprzez efektywne... 2021-10-29 GMT Twój głos ma znaczenie. Pokażmy efekty Funduszy Europejskich w Małopolsce! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/twoj-glos-ma-znaczenie-pokazmy-efekty-funduszy-europejskich-w-malopolsce Trwa internetowe głosowanie na najlepszy lokalny projekt unijny. Pokażmy wspólnie, które zmiany tworzą Małopolskę i czynią ją miejscem przyjaznym do życia, pracy i odpoczynku.  Głosowanie trwa do 3 listopada br. Regulamin plebiscytu i szczegółowe informacje dostępne są na... 2021-10-28 GMT Twój głos ma znaczenie. Pokażmy efekty Funduszy Europejskich w Małopolsce! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/twoj-glos-ma-znaczenie-pokazmy-efekty-funduszy-europejskich-w-malopolsce Trwa internetowe głosowanie na najlepszy lokalny projekt unijny. Pokażmy wspólnie, które zmiany tworzą Małopolskę i czynią ją miejscem przyjaznym do życia, pracy i odpoczynku.  Głosowanie trwa do 3 listopada br. Regulamin plebiscytu i szczegółowe informacje dostępne są na... 2021-10-28 GMT Przedsiębiorco chcesz poznać innowacje społeczne i poszukać nowatorskich rozwiązań? Przyjdź na warsztaty inspirujące pn. „Śniadanie przy innowacjach”! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/przedsiebiorco-chcesz-poznac-innowacje-spoleczne-i-poszukac-nowatorskich-rozwiazan-przyjdz-na-warsztaty-inspirujace-pn-sniadanie-przy-innowacjach Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na drugie warsztaty inspirujące pn. „Śniadanie przy innowacjach”.  Spotkanie odbędzie się 28 października 2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Małopolskiego Centrum... 2021-10-20 GMT Przedsiębiorco chcesz poznać innowacje społeczne i poszukać nowatorskich rozwiązań? Przyjdź na warsztaty inspirujące pn. „Śniadanie przy innowacjach”! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/przedsiebiorco-chcesz-poznac-innowacje-spoleczne-i-poszukac-nowatorskich-rozwiazan-przyjdz-na-warsztaty-inspirujace-pn-sniadanie-przy-innowacjach Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na drugie warsztaty inspirujące pn. „Śniadanie przy innowacjach”.  Spotkanie odbędzie się 28 października 2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Małopolskiego Centrum... 2021-10-20 GMT Przedsiębiorco chcesz poznać innowacje społeczne i poszukać nowatorskich rozwiązań? Przyjdź na warsztaty inspirujące pn. „Śniadanie przy innowacjach”! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/przedsiebiorco-chcesz-poznac-innowacje-spoleczne-i-poszukac-nowatorskich-rozwiazan-przyjdz-na-warsztaty-inspirujace-pn-sniadanie-przy-innowacjach Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na drugie warsztaty inspirujące pn. „Śniadanie przy innowacjach”.  Spotkanie odbędzie się 28 października 2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Małopolskiego Centrum... 2021-10-20 GMT Wyniki oceny formalnej w III rundzie Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje, typ C Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-w-iii-rundzie-poddzialania-123-bony-na-innowacje-typ-c-bon-na-usluge-br-wraz-z-wdrozeniem 2021-10-20 GMT Wyniki oceny formalnej w III rundzie Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje, typ C Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-w-iii-rundzie-poddzialania-123-bony-na-innowacje-typ-c-bon-na-usluge-br-wraz-z-wdrozeniem 2021-10-20 GMT Informacja w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2. „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach” Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”, Typ projektu C. „Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem” – konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21, 2 runda https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-zatwierdzenia-listy-projektow-ocenionych-oraz-wyboru-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-1-osi-priorytetowej-gospodarka-wiedzy-rpo-wm-2014-2020-dzialanie-12-badania-i-innowacje-w-przedsiebiorstwach-poddzialanie-123-bony-na-innowacje-typ-projektu-c-bon-na-usluge-br-wraz-z-wdrozeniem-konkurs-nr-rpmp010203-ip01-12-00921-2-runda 2021-10-19 GMT Informacja w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2. „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach” Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”, Typ projektu C. „Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem” – konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21, 2 runda https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-zatwierdzenia-listy-projektow-ocenionych-oraz-wyboru-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-1-osi-priorytetowej-gospodarka-wiedzy-rpo-wm-2014-2020-dzialanie-12-badania-i-innowacje-w-przedsiebiorstwach-poddzialanie-123-bony-na-innowacje-typ-projektu-c-bon-na-usluge-br-wraz-z-wdrozeniem-konkurs-nr-rpmp010203-ip01-12-00921-2-runda 2021-10-19 GMT Wyniki oceny formalnej przeprowadzonej w wyniku uwzględnienia protestu w I rundzie Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje, typ C Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-przeprowadzonej-w-wyniku-uwzglednienia-protestu-w-i-rundzie-poddzialania-123-bony-na-innowacje-typ-c-bon-na-usluge-br-wraz-z-wdrozeniem 2021-10-13 GMT Wyniki oceny formalnej przeprowadzonej w wyniku uwzględnienia protestu w I rundzie Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje, typ C Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-przeprowadzonej-w-wyniku-uwzglednienia-protestu-w-i-rundzie-poddzialania-123-bony-na-innowacje-typ-c-bon-na-usluge-br-wraz-z-wdrozeniem 2021-10-13 GMT Wyniki oceny formalnej przeprowadzonej w wyniku uwzględnienia protestu w I rundzie Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje, typ C Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-przeprowadzonej-w-wyniku-uwzglednienia-protestu-w-i-rundzie-poddzialania-123-bony-na-innowacje-typ-c-bon-na-usluge-br-wraz-z-wdrozeniem 2021-10-13 GMT Warsztaty „Śniadanie przy innowacjach” https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/warsztaty-sniadanie-przy-innowacjach W czwartek 23 września w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) odbyły się warsztaty inspirujące pn. Śniadanie przy Innowacjach przeprowadzone przez  przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie we współpracy z Zespołem wsparcia przedsiębiorstw w... 2021-09-24 GMT Informacja w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2. „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach” Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”, Typ projektu C. „Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem” – konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21, 1 runda https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-zatwierdzenia-listy-projektow-ocenionych-oraz-wyboru-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-1-osi-priorytetowej-gospodarka-wiedzy-rpo-wm-2014-2020-dzialanie-12-badania-i-innowacje-w-przedsiebiorstwach-poddzialanie-123-bony-na-innowacje-typ-projektu-c-bon-na-usluge-br-wraz-z-wdrozeniem-konkurs-nr-rpmp010203-ip01-12-00921-1-runda 2021-09-24 GMT Informacja w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2. „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach” Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”, Typ projektu C. „Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem” – konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21, 1 runda https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-zatwierdzenia-listy-projektow-ocenionych-oraz-wyboru-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-1-osi-priorytetowej-gospodarka-wiedzy-rpo-wm-2014-2020-dzialanie-12-badania-i-innowacje-w-przedsiebiorstwach-poddzialanie-123-bony-na-innowacje-typ-projektu-c-bon-na-usluge-br-wraz-z-wdrozeniem-konkurs-nr-rpmp010203-ip01-12-00921-1-runda 2021-09-24 GMT Warsztaty „Śniadanie przy innowacjach” https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/warsztaty-sniadanie-przy-innowacjach W czwartek 23 września w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) odbyły się warsztaty inspirujące pn. Śniadanie przy Innowacjach przeprowadzone przez  przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie we współpracy z Zespołem wsparcia przedsiębiorstw w... 2021-09-24 GMT Warsztaty „Śniadanie przy innowacjach” https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/warsztaty-sniadanie-przy-innowacjach W czwartek 23 września w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) odbyły się warsztaty inspirujące pn. Śniadanie przy Innowacjach przeprowadzone przez  przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie we współpracy z Zespołem wsparcia przedsiębiorstw w... 2021-09-24 GMT Przedsiębiorco chcesz poznać innowacje społeczne? Już jutro przyjdź na warsztaty inspirujące pn. „Śniadanie przy innowacjach”! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/przedsiebiorco-chcesz-poznac-innowacje-spoleczne-juz-jutro-przyjdz-na-warsztaty-inspirujace-pn-sniadanie-przy-innowacjach Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości we współpracy z Województwem Małopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na warsztaty inspirujące pn. „Śniadanie przy innowacjach”.  Spotkanie odbędzie się już 23 września 2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie... 2021-09-22 GMT Przedsiębiorco chcesz poznać innowacje społeczne? Już jutro przyjdź na warsztaty inspirujące pn. „Śniadanie przy innowacjach”! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/przedsiebiorco-chcesz-poznac-innowacje-spoleczne-juz-jutro-przyjdz-na-warsztaty-inspirujace-pn-sniadanie-przy-innowacjach Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości we współpracy z Województwem Małopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na warsztaty inspirujące pn. „Śniadanie przy innowacjach”.  Spotkanie odbędzie się już 23 września 2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie... 2021-09-22 GMT Przedsiębiorco chcesz poznać innowacje społeczne? Już jutro przyjdź na warsztaty inspirujące pn. „Śniadanie przy innowacjach”! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/przedsiebiorco-chcesz-poznac-innowacje-spoleczne-juz-jutro-przyjdz-na-warsztaty-inspirujace-pn-sniadanie-przy-innowacjach Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości we współpracy z Województwem Małopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na warsztaty inspirujące pn. „Śniadanie przy innowacjach”.  Spotkanie odbędzie się już 23 września 2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie... 2021-09-22 GMT Przedłużenie oceny formalnej wniosków w 3 rundzie Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje, Typ C. Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/przedluzenie-oceny-formalnej-wnioskow-w-3-rundzie-poddzialania-123-bony-na-innowacje-typ-c-bon-na-usluge-br-wraz-z-wdrozeniem-1 2021-09-10 GMT Przedłużenie oceny formalnej wniosków w 3 rundzie Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje, Typ C. Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/przedluzenie-oceny-formalnej-wnioskow-w-3-rundzie-poddzialania-123-bony-na-innowacje-typ-c-bon-na-usluge-br-wraz-z-wdrozeniem-1 2021-09-10 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.1.4 Typ B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-1014-typ-b-2 W dniu 7 września 2021 r. została podjęta Uchwała Nr 1263/21 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-002/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2021-09-08 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-1014-malopolska-chmura-edukacyjna-2 2021-09-07 GMT MCP zaprasza na webinarium dla przedsiębiorców dotyczące form wsparcia oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/mcp-zaprasza-na-webinarium-dla-przedsiebiorcow-dotyczace-form-wsparcia-oferowanych-przez-bank-gospodarstwa-krajowego-1 MCP zaprasza na kolejne webinarium dla małopolskich przedsiębiorców. Najbliższe spotkanie dotyczyć będzie form wsparcia oferowanych w czasie pandemii przez Bank Gospodarstwa Krajowego! Już 13 września o godzinie 12:00 zapraszamy przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać ze... 2021-09-06 GMT MCP zaprasza na webinarium dla przedsiębiorców dotyczące form wsparcia oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/mcp-zaprasza-na-webinarium-dla-przedsiebiorcow-dotyczace-form-wsparcia-oferowanych-przez-bank-gospodarstwa-krajowego-1 MCP zaprasza na kolejne webinarium dla małopolskich przedsiębiorców. Najbliższe spotkanie dotyczyć będzie form wsparcia oferowanych w czasie pandemii przez Bank Gospodarstwa Krajowego! Już 13 września o godzinie 12:00 zapraszamy przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać ze... 2021-09-06 GMT MCP zaprasza na webinarium dla przedsiębiorców dotyczące form wsparcia oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/mcp-zaprasza-na-webinarium-dla-przedsiebiorcow-dotyczace-form-wsparcia-oferowanych-przez-bank-gospodarstwa-krajowego-1 MCP zaprasza na kolejne webinarium dla małopolskich przedsiębiorców. Najbliższe spotkanie dotyczyć będzie form wsparcia oferowanych w czasie pandemii przez Bank Gospodarstwa Krajowego! Już 13 września o godzinie 12:00 zapraszamy przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać ze... 2021-09-06 GMT Zapraszamy na kolejne webinarium dla małopolskich przedsiębiorców dotyczące Pożyczki Turystycznej https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-kolejne-webinarium-dla-malopolskich-przedsiebiorcow-dotyczace-pozyczki-turystycznej MCP zaprasza na kolejne webinarium dla małopolskich przedsiębiorców. Najbliższe spotkanie dotyczyć będzie Pożyczki Turystycznej w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej! Już 26 sierpnia o godzinie 12:00 zapraszamy przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać ze wsparcia... 2021-08-19 GMT Zapraszamy na kolejne webinarium dla małopolskich przedsiębiorców dotyczące Pożyczki Turystycznej https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-kolejne-webinarium-dla-malopolskich-przedsiebiorcow-dotyczace-pozyczki-turystycznej MCP zaprasza na kolejne webinarium dla małopolskich przedsiębiorców. Najbliższe spotkanie dotyczyć będzie Pożyczki Turystycznej w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej! Już 26 sierpnia o godzinie 12:00 zapraszamy przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać ze wsparcia... 2021-08-19 GMT Zapraszamy na kolejne webinarium dla małopolskich przedsiębiorców dotyczące Pożyczki Turystycznej https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-kolejne-webinarium-dla-malopolskich-przedsiebiorcow-dotyczace-pozyczki-turystycznej MCP zaprasza na kolejne webinarium dla małopolskich przedsiębiorców. Najbliższe spotkanie dotyczyć będzie Pożyczki Turystycznej w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej! Już 26 sierpnia o godzinie 12:00 zapraszamy przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać ze wsparcia... 2021-08-19 GMT Wyniki oceny formalnej w II rundzie Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje, typ C Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-w-ii-rundzie-poddzialania-123-bony-na-innowacje-typ-c-bon-na-usluge-br-wraz-z-wdrozeniem 2021-08-18 GMT Wyniki oceny formalnej w II rundzie Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje, typ C Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-w-ii-rundzie-poddzialania-123-bony-na-innowacje-typ-c-bon-na-usluge-br-wraz-z-wdrozeniem 2021-08-18 GMT Wyniki oceny formalnej w II rundzie Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje, typ C Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-w-ii-rundzie-poddzialania-123-bony-na-innowacje-typ-c-bon-na-usluge-br-wraz-z-wdrozeniem 2021-08-18 GMT Przedłużenie oceny formalnej wniosków w 3 rundzie Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje, Typ C. Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/przedluzenie-oceny-formalnej-wnioskow-w-3-rundzie-poddzialania-123-bony-na-innowacje-typ-c-bon-na-usluge-br-wraz-z-wdrozeniem 2021-08-18 GMT Przedłużenie oceny formalnej wniosków w 3 rundzie Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje, Typ C. Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/przedluzenie-oceny-formalnej-wnioskow-w-3-rundzie-poddzialania-123-bony-na-innowacje-typ-c-bon-na-usluge-br-wraz-z-wdrozeniem 2021-08-18 GMT Przedłużenie oceny formalnej wniosków w 3 rundzie Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje, Typ C. Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/przedluzenie-oceny-formalnej-wnioskow-w-3-rundzie-poddzialania-123-bony-na-innowacje-typ-c-bon-na-usluge-br-wraz-z-wdrozeniem 2021-08-18 GMT Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej greenPOWER https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-miedzynarodowe-targi-energii-odnawialnej-greenpower Targi Greenpower gromadzą w jednym miejscu i czasie przedstawicieli wszystkich sektorów branży odnawialnych źródeł energii. To doskonała okazja, by poznać rynkowe tendencje, wymienić praktyczne spostrzeżenia, dowiedzieć się przed jakimi wyzwaniami i możliwościami stoi branża. Ekspozycja targów... 2021-08-03 GMT Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej greenPOWER https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-miedzynarodowe-targi-energii-odnawialnej-greenpower Targi Greenpower gromadzą w jednym miejscu i czasie przedstawicieli wszystkich sektorów branży odnawialnych źródeł energii. To doskonała okazja, by poznać rynkowe tendencje, wymienić praktyczne spostrzeżenia, dowiedzieć się przed jakimi wyzwaniami i możliwościami stoi branża. Ekspozycja targów... 2021-08-03 GMT Skorygowana lista wniosków o dofinansowanie złożonych w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje Typ projektu C. Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/skorygowana-lista-wnioskow-o-dofinansowanie-zlozonych-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje-typ-projektu-c-bon-na-usluge-br-wraz-z-wdrozeniem 2021-07-30 GMT Skorygowana lista wniosków o dofinansowanie złożonych w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje Typ projektu C. Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/skorygowana-lista-wnioskow-o-dofinansowanie-zlozonych-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje-typ-projektu-c-bon-na-usluge-br-wraz-z-wdrozeniem 2021-07-30 GMT Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje Typ projektu C. Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-o-dofinansowanie-zlozonych-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje-typ-projektu-c-bon-na-usluge-br-wraz-z-wdrozeniem-1 2021-07-29 GMT Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje Typ projektu C. Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-o-dofinansowanie-zlozonych-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje-typ-projektu-c-bon-na-usluge-br-wraz-z-wdrozeniem-1 2021-07-29 GMT MCP zaprasza na webinarium dla przedsiębiorców dotyczące form wsparcia oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/mcp-zaprasza-na-webinarium-dla-przedsiebiorcow-dotyczace-form-wsparcia-oferowanych-przez-bank-gospodarstwa-krajowego MCP zaprasza na kolejne webinarium dla małopolskich przedsiębiorców. Najbliższe spotkanie dotyczyć będzie form wsparcia oferowanych w czasie pandemii przez Bank Gospodarstwa Krajowego! Już 4 sierpnia o godzinie 11:00 zapraszamy przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z... 2021-07-29 GMT MCP zaprasza na webinarium dla przedsiębiorców dotyczące form wsparcia oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/mcp-zaprasza-na-webinarium-dla-przedsiebiorcow-dotyczace-form-wsparcia-oferowanych-przez-bank-gospodarstwa-krajowego MCP zaprasza na kolejne webinarium dla małopolskich przedsiębiorców. Najbliższe spotkanie dotyczyć będzie form wsparcia oferowanych w czasie pandemii przez Bank Gospodarstwa Krajowego! Już 4 sierpnia o godzinie 11:00 zapraszamy przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z... 2021-07-29 GMT Wybrano pośrednika Pożyczki Turystycznej dla MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybrano-posrednika-pozyczki-turystycznej-dla-msp W dniu 27 lipca br. pomiędzy Małopolskim Funduszem Rozwoju, a Polską Fundacją Przedsiębiorczości, podpisano umowę o pośrednictwo finansowe dot. udzielania „Pożyczki Turystycznej” dla MŚP w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Uruchomienie naboru wniosków planowane jest na... 2021-07-29 GMT Wyniki oceny formalnej w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje 2021-07-21 GMT Wyniki oceny formalnej w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje 2021-07-21 GMT Baza Konkurencyjności – poradnik dla przedsiębiorców https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/baza-konkurencyjnosci-poradnik-dla-przedsiebiorcow Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem zawierającym praktyczne wskazówki dotyczące publikowania zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności przygotowanym przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości: Baza konkurencyjności – praktyczne aspekty (pdf.1,61MB). Poradnik dedykowany jest... 2021-07-13 GMT Baza Konkurencyjności – poradnik dla przedsiębiorców https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/baza-konkurencyjnosci-poradnik-dla-przedsiebiorcow Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem zawierającym praktyczne wskazówki dotyczące publikowania zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności przygotowanym przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości: Baza konkurencyjności – praktyczne aspekty (pdf.1,61MB). Poradnik dedykowany jest... 2021-07-13 GMT Baza Konkurencyjności – poradnik dla przedsiębiorców https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/baza-konkurencyjnosci-poradnik-dla-przedsiebiorcow Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem zawierającym praktyczne wskazówki dotyczące publikowania zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności przygotowanym przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości: Baza konkurencyjności – praktyczne aspekty (pdf.1,61MB). Poradnik dedykowany jest... 2021-07-13 GMT Baza Konkurencyjności – poradnik dla przedsiębiorców https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/baza-konkurencyjnosci-poradnik-dla-przedsiebiorcow Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem zawierającym praktyczne wskazówki dotyczące publikowania zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności przygotowanym przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości: Baza konkurencyjności – praktyczne aspekty (pdf.1,61MB). Poradnik dedykowany jest... 2021-07-13 GMT Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w II rundzie Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje Typ projektu C. Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-o-dofinansowanie-zlozonych-w-ii-rundzie-poddzialania-123-bony-na-innowacje-typ-projektu-c-bon-na-usluge-br-wraz-z-wdrozeniem 2021-07-01 GMT Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w II rundzie Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje Typ projektu C. Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-o-dofinansowanie-zlozonych-w-ii-rundzie-poddzialania-123-bony-na-innowacje-typ-projektu-c-bon-na-usluge-br-wraz-z-wdrozeniem 2021-07-01 GMT Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w II rundzie Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje Typ projektu C. Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-o-dofinansowanie-zlozonych-w-ii-rundzie-poddzialania-123-bony-na-innowacje-typ-projektu-c-bon-na-usluge-br-wraz-z-wdrozeniem 2021-07-01 GMT W Małopolsce poszukujemy dobroczyńców i najlepszych organizacji pozarządowych https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/w-malopolsce-poszukujemy-dobroczyncow-i-najlepszych-organizacji-pozarzadowych Chcąc docenić bezinteresowność i społeczne zaangażowanie Mieszkańców oraz małopolskich organizacji pozarządowych, wzorem lat ubiegłych, ogłoszony został konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych „Kryształy Soli”, a także o Nagrodę Samorządu... 2021-06-29 GMT W Małopolsce poszukujemy dobroczyńców i najlepszych organizacji pozarządowych https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/w-malopolsce-poszukujemy-dobroczyncow-i-najlepszych-organizacji-pozarzadowych Chcąc docenić bezinteresowność i społeczne zaangażowanie Mieszkańców oraz małopolskich organizacji pozarządowych, wzorem lat ubiegłych, ogłoszony został konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych „Kryształy Soli”, a także o Nagrodę Samorządu... 2021-06-29 GMT Małopolski Festiwal Innowacji 2021 – Innowacje to MY! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolski-festiwal-innowacji-2021-innowacje-to-my Małopolski Festiwal Innowacji to coroczne święto innowacyjności, które daje możliwość poznania know how, nowych technologii, inspirujących wynalazków oraz niezwykłych ludzi. Małopolska już po raz jedenasty łączy biznes, naukę, administrację i społeczność w celu promocji innowacyjności i... 2021-06-15 GMT Małopolski Festiwal Innowacji 2021 – Innowacje to MY! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolski-festiwal-innowacji-2021-innowacje-to-my Małopolski Festiwal Innowacji to coroczne święto innowacyjności, które daje możliwość poznania know how, nowych technologii, inspirujących wynalazków oraz niezwykłych ludzi. Małopolska już po raz jedenasty łączy biznes, naukę, administrację i społeczność w celu promocji innowacyjności i... 2021-06-15 GMT Lista złożonych wniosków w 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna -cześć konkursowa https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-zlozonych-wnioskow-w-1014-malopolska-chmura-edukacyjna-czesc-konkursowa 2021-06-10 GMT Lista złożonych wniosków w 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna -cześć konkursowa https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-zlozonych-wnioskow-w-1014-malopolska-chmura-edukacyjna-czesc-konkursowa 2021-06-10 GMT Lista złożonych wniosków w 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna -cześć konkursowa https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-zlozonych-wnioskow-w-1014-malopolska-chmura-edukacyjna-czesc-konkursowa 2021-06-10 GMT MCP zaprasza beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z EFS na webinarium z zakresu realizacji i kontroli w czasie pandemii! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/mcp-zaprasza-beneficjentow-realizujacych-projekty-wspolfinansowane-z-efs-na-webinarium-z-zakresu-realizacji-i-kontroli-w-czasie-pandemii Już 17 czerwca o godzinie 11:00 zapraszamy beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, nadzorowane przez Małopolskie Centrum... 2021-06-10 GMT MCP zaprasza beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z EFS na webinarium z zakresu realizacji i kontroli w czasie pandemii! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/mcp-zaprasza-beneficjentow-realizujacych-projekty-wspolfinansowane-z-efs-na-webinarium-z-zakresu-realizacji-i-kontroli-w-czasie-pandemii Już 17 czerwca o godzinie 11:00 zapraszamy beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, nadzorowane przez Małopolskie Centrum... 2021-06-10 GMT 4 czerwca 2021 r. dniem wolnym od pracy w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/4-czerwca-2021-r-dniem-wolnym-od-pracy-w-malopolskim-centrum-przedsiebiorczosci Uprzejmie informujemy, że piątek, 4 czerwca 2021 r., jest w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości dniem wolnym od pracy.   Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. 2021-06-02 GMT 4 czerwca 2021 r. dniem wolnym od pracy w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/4-czerwca-2021-r-dniem-wolnym-od-pracy-w-malopolskim-centrum-przedsiebiorczosci Uprzejmie informujemy, że piątek, 4 czerwca 2021 r., jest w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości dniem wolnym od pracy.   Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. 2021-06-02 GMT Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje Typ projektu C. Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-o-dofinansowanie-zlozonych-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje-typ-projektu-c-bon-na-usluge-br-wraz-z-wdrozeniem 2021-06-01 GMT Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje Typ projektu C. Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-o-dofinansowanie-zlozonych-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje-typ-projektu-c-bon-na-usluge-br-wraz-z-wdrozeniem 2021-06-01 GMT Zmiana Regulaminu konkursu do Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje, Typ C Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-do-poddzialania-123-bony-na-innowacje-typ-c-bon-na-usluge-br-wraz-z-wdrozeniem 2021-06-01 GMT Zmiana Regulaminu konkursu do Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje, Typ C Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-do-poddzialania-123-bony-na-innowacje-typ-c-bon-na-usluge-br-wraz-z-wdrozeniem 2021-06-01 GMT MCP zaprasza na webinarium dla małopolskich przedsiębiorców realizujących projekty finansowane ze środków EFRR w ramach RPO WM 2014-2020! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/mcp-zaprasza-na-webinarium-dla-malopolskich-przedsiebiorcow-realizujacych-projekty-finansowane-ze-srodkow-efrr-w-ramach-rpo-wm-2014-2020 Już 2 czerwca o godzinie 11:00 zapraszamy przedsiębiorców realizujących projekty finansowane ze środków Programu Regionalnego, nadzorowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, do udziału w webinarium dotyczącym zmian w... 2021-05-28 GMT MCP zaprasza na webinarium dla małopolskich przedsiębiorców realizujących projekty finansowane ze środków EFRR w ramach RPO WM 2014-2020! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/mcp-zaprasza-na-webinarium-dla-malopolskich-przedsiebiorcow-realizujacych-projekty-finansowane-ze-srodkow-efrr-w-ramach-rpo-wm-2014-2020 Już 2 czerwca o godzinie 11:00 zapraszamy przedsiębiorców realizujących projekty finansowane ze środków Programu Regionalnego, nadzorowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, do udziału w webinarium dotyczącym zmian w... 2021-05-28 GMT Małopolski przedsiębiorco czy skorzystałeś już z dotacji 5 tys. zł?! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolski-przedsiebiorco-czy-skorzystales-juz-z-dotacji-5-tys-zl Od 26 kwietnia 2021 r. znacząco poszerzone zostało grono przedsiębiorców mogących skorzystać z bezzwrotnej dotacji w wysokości 5 000 zł, udzielanej w ramach działań Tarczy Antykryzysowej. Jej pozyskanie pozwala zarówno osobom samozatrudnionym jak i właścicielom mikro oraz małych firm pokryć... 2021-05-27 GMT Małopolski przedsiębiorco czy skorzystałeś już z dotacji 5 tys. zł?! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolski-przedsiebiorco-czy-skorzystales-juz-z-dotacji-5-tys-zl Od 26 kwietnia 2021 r. znacząco poszerzone zostało grono przedsiębiorców mogących skorzystać z bezzwrotnej dotacji w wysokości 5 000 zł, udzielanej w ramach działań Tarczy Antykryzysowej. Jej pozyskanie pozwala zarówno osobom samozatrudnionym jak i właścicielom mikro oraz małych firm pokryć... 2021-05-27 GMT 5. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/5-edycja-budzetu-obywatelskiego-wojewodztwa-malopolskiego Od 14 maja wszyscy mieszkańcy Małopolski, którzy ukończyli 16 lat, mogą oddać swoje głosy na projekty w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane przez Województwo Małopolskie. Każdy mieszkaniec może oddać tylko 1 głos na... 2021-05-19 GMT 5. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/5-edycja-budzetu-obywatelskiego-wojewodztwa-malopolskiego Od 14 maja wszyscy mieszkańcy Małopolski, którzy ukończyli 16 lat, mogą oddać swoje głosy na projekty w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane przez Województwo Małopolskie. Każdy mieszkaniec może oddać tylko 1 głos na... 2021-05-19 GMT Zapraszamy na spotkanie online dla przedsiębiorców z terenu Gminy Zabierzów! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-spotkanie-online-dla-przedsiebiorcow-z-terenu-gminy-zabierzow Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości razem z Urzędem Gminy Zabierzów, Centrum Business in Małopolska oraz Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska zaprasza na spotkanie dedykowane przedsiębiorcom z terenu Gminy Zabierzów. Spotkanie odbędzie się już 19 maja 2021 r. o godzinie 12:00... 2021-05-17 GMT Zapraszamy na spotkanie online dla przedsiębiorców z terenu Gminy Zabierzów! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-spotkanie-online-dla-przedsiebiorcow-z-terenu-gminy-zabierzow Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości razem z Urzędem Gminy Zabierzów, Centrum Business in Małopolska oraz Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska zaprasza na spotkanie dedykowane przedsiębiorcom z terenu Gminy Zabierzów. Spotkanie odbędzie się już 19 maja 2021 r. o godzinie 12:00... 2021-05-17 GMT Ruszył nabór do honorowej Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2021! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ruszyl-nabor-do-honorowej-nagrody-gospodarczej-wojewodztwa-malopolskiego-2021 Ruszył nabór do honorowej Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2021! Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Witold Kozłowski zaprasza przedsiębiorców, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do Nagrody Gospodarczej Województwa... 2021-05-14 GMT Ruszył nabór do honorowej Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2021! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ruszyl-nabor-do-honorowej-nagrody-gospodarczej-wojewodztwa-malopolskiego-2021 Ruszył nabór do honorowej Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2021! Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Witold Kozłowski zaprasza przedsiębiorców, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do Nagrody Gospodarczej Województwa... 2021-05-14 GMT Informacja o wyborze projektu pn. Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej – etap II https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-wyborze-projektu-pn-malopolski-osrodek-koordynacji-ekonomii-spolecznej-etap-ii 2021-05-06 GMT MCP zaprasza na webinarium dla małopolskich przedsiębiorców z branży turystycznej! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/mcp-zaprasza-na-webinarium-dla-malopolskich-przedsiebiorcow-z-branzy-turystycznej Już 30 kwietnia o godzinie 10:00 zapraszamy przedsiębiorców z branży turystycznej do udziału w webinarium dotyczącym aktualnych form pomocy na utrzymanie płynności finansowej dla sektora turystyki, który odniósł straty wskutek pandemii COVID-19! W trakcie webinarium zostanie przedstawiona obecna... 2021-04-22 GMT MCP zaprasza na webinarium dla małopolskich przedsiębiorców z branży turystycznej! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/mcp-zaprasza-na-webinarium-dla-malopolskich-przedsiebiorcow-z-branzy-turystycznej Już 30 kwietnia o godzinie 10:00 zapraszamy przedsiębiorców z branży turystycznej do udziału w webinarium dotyczącym aktualnych form pomocy na utrzymanie płynności finansowej dla sektora turystyki, który odniósł straty wskutek pandemii COVID-19! W trakcie webinarium zostanie przedstawiona obecna... 2021-04-22 GMT MCP zaprasza na webinarium dla małopolskich przedsiębiorców z branży turystycznej! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/mcp-zaprasza-na-webinarium-dla-malopolskich-przedsiebiorcow-z-branzy-turystycznej Już 30 kwietnia o godzinie 10:00 zapraszamy przedsiębiorców z branży turystycznej do udziału w webinarium dotyczącym aktualnych form pomocy na utrzymanie płynności finansowej dla sektora turystyki, który odniósł straty wskutek pandemii COVID-19! W trakcie webinarium zostanie przedstawiona obecna... 2021-04-22 GMT Zakończenie oceny formalnej wniosku w ramach Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, typ projektu B. Działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej prowadzone na poziomie regionalnym https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczenie-oceny-formalnej-wniosku-w-ramach-dzialania-93-wsparcie-ekonomii-spolecznej-typ-projektu-b-dzialania-koordynacyjne-w-obszarze-ekonomii-spolecznej-prowadzone-na-poziomie-regionalnym-1 2021-04-16 GMT Zakończenie oceny formalnej wniosku w ramach Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, typ projektu B. Działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej prowadzone na poziomie regionalnym https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczenie-oceny-formalnej-wniosku-w-ramach-dzialania-93-wsparcie-ekonomii-spolecznej-typ-projektu-b-dzialania-koordynacyjne-w-obszarze-ekonomii-spolecznej-prowadzone-na-poziomie-regionalnym-1 2021-04-16 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje-1 2021-03-31 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje-1 2021-03-31 GMT MCP zaprasza na kolejne webinarium dla małopolskich przedsiębiorców! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/mcp-zaprasza-na-kolejne-webinarium-dla-malopolskich-przedsiebiorcow Już 24 marca o godzinie 13:00 zapraszamy przedsiębiorców i pracowników małopolskich firm, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej - w związku z COVID-19 do zapoznania się z formami pomocy oferowanymi przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego! Na spotkaniu specjaliści MARR przedstawią... 2021-03-19 GMT MCP zaprasza na kolejne webinarium dla małopolskich przedsiębiorców! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/mcp-zaprasza-na-kolejne-webinarium-dla-malopolskich-przedsiebiorcow Już 24 marca o godzinie 13:00 zapraszamy przedsiębiorców i pracowników małopolskich firm, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej - w związku z COVID-19 do zapoznania się z formami pomocy oferowanymi przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego! Na spotkaniu specjaliści MARR przedstawią... 2021-03-19 GMT Zmiana Regulaminu przygotowania i oceny projektów pozakonkursowych w osi 1,3,9,10 RPO WM 2014-2020 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-przygotowania-i-oceny-projektow-pozakonkursowych-w-osi-13910-rpo-wm-2014-2020-3 2021-03-12 GMT Webinarium dla przedsiębiorców dotyczące form wsparcia oferowanych w Tarczy Antykryzysowej https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/webinarium-dla-przedsiebiorcow-dotyczace-form-wsparcia-oferowanych-w-tarczy-antykryzysowej 15 marca o godz. 11.00 zapraszamy na webinarium dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z form wsparcia oferowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz Grodzki Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej. W spotkaniu weźmie udział Pan dr Rafał Solecki – Dyrektor MCP, Pan Bogusław Garbiec –... 2021-03-12 GMT Webinarium dla przedsiębiorców dotyczące form wsparcia oferowanych w Tarczy Antykryzysowej https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/webinarium-dla-przedsiebiorcow-dotyczace-form-wsparcia-oferowanych-w-tarczy-antykryzysowej 15 marca o godz. 11.00 zapraszamy na webinarium dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z form wsparcia oferowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz Grodzki Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej. W spotkaniu weźmie udział Pan dr Rafał Solecki – Dyrektor MCP, Pan Bogusław Garbiec –... 2021-03-12 GMT Trwa otwarty konkurs ofert pn. "Małopolska sieć sukcesorów" https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/trwa-otwarty-konkurs-ofert-pn-malopolska-siec-sukcesorow Celami zadania są: podniesienie poziomu gotowości do sukcesji w małopolskich firmach poprzez wzmocnienie postaw przedsiębiorczych oraz rozwój wiedzy i umiejętności wśród potencjalnych sukcesorów/ osób, które przejęły firmę w wyniku sukcesji, wsparcie wymiany doświadczeń i networkingu w/w... 2021-03-08 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-1014-malopolska-chmura-edukacyjna-1 2021-02-23 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-1014-malopolska-chmura-edukacyjna-1 2021-02-23 GMT Zmiana Regulaminu konkursu w Poddziałaniu 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-w-poddzialaniu-331-promocja-gospodarcza-malopolski 2021-02-23 GMT Zmiana Regulaminu konkursu w Poddziałaniu 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-w-poddzialaniu-331-promocja-gospodarcza-malopolski-1 2021-02-23 GMT Zmiana Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 9,10 RPO WM 2014-2020 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-przygotowania-i-oceny-projektow-skladanych-w-trybie-pozakonkursowym-w-ramach-osi-1-910-rpo-wm-2014-2020 2021-02-18 GMT Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-dla-poddzialania-921-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-w-regionie 2020-12-29 GMT Kolejny przedsiębiorca otrzyma wsparcie z bonów rekompensacyjnych! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/kolejny-przedsiebiorca-otrzyma-wsparcie-z-bonow-rekompensacyjnych W wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgodnie z zapisami  § 5 ust. 3 i 4 Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” dla samozatrudnionych nr RPMP.03.04.06-IP.01-12-0088/20-01, Dyrektor Małopolskiego... 2020-12-23 GMT Kolejny przedsiębiorca otrzyma wsparcie z bonów rekompensacyjnych! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/kolejny-przedsiebiorca-otrzyma-wsparcie-z-bonow-rekompensacyjnych W wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgodnie z zapisami  § 5 ust. 3 i 4 Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” dla samozatrudnionych nr RPMP.03.04.06-IP.01-12-0088/20-01, Dyrektor Małopolskiego... 2020-12-23 GMT 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/24-grudnia-2020-r-dniem-wolnym-od-pracy-w-malopolskim-centrum-przedsiebiorczosci Uprzejmie informujemy, że czwartek, 24 grudnia 2020 r., jest w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości dniem wolnym od pracy. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. 2020-12-23 GMT Ekoinnowacyjni https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ekoinnowacyjni Z inicjatywy Zespołu Ekodoradców dla biznesu, w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pilotażowo wdrożono innowacyjny produkt z zakresu gospodarki odpadami jakim jest automat do recyklingu. Podczas oficjalnego otwarcia, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz oraz... 2020-12-23 GMT Lista projektów wybranych do dofinasowania w Poddziałaniu 1.2.1 Typ projektu B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinasowania-w-poddzialaniu-121-typ-projektu-b-2 2020-12-15 GMT Informacja o wyborze projektu pn. Małopolska cel podróży. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-wyborze-projektu-pn-malopolska-cel-podrozy 2020-12-15 GMT Informacja o wyborze projektu pn. Małopolska cel podróży. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-wyborze-projektu-pn-malopolska-cel-podrozy 2020-12-15 GMT Kolejni przedsiębiorcy otrzymają wsparcie z bonów rekompensacyjnych! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/kolejni-przedsiebiorcy-otrzymaja-wsparcie-z-bonow-rekompensacyjnych W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia protestów przez Instytucję Zarządzającą, na podstawie § 21 ust. 1-3 Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” dla samozatrudnionych nr RPMP.03.04.06-IP.01-12-0088/20-01, Dyrektor... 2020-12-07 GMT Kolejni przedsiębiorcy otrzymają wsparcie z bonów rekompensacyjnych! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/kolejni-przedsiebiorcy-otrzymaja-wsparcie-z-bonow-rekompensacyjnych W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia protestów przez Instytucję Zarządzającą, na podstawie § 21 ust. 1-3 Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” dla samozatrudnionych nr RPMP.03.04.06-IP.01-12-0088/20-01, Dyrektor... 2020-12-07 GMT Informacja o wyborze projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-wyborze-projektu-pn-malopolska-tarcza-antykryzysowa-pakiet-edukacyjny-cyfryzacja-szkol-i-placowek-oswiatowych 2020-12-01 GMT Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-wyborze-projektu-pozakonkursowego-pn-malopolska-tarcza-antykryzysowa-pakiet-medyczny-2 2020-11-20 GMT Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-wyborze-projektu-pozakonkursowego-pn-malopolska-tarcza-antykryzysowa-pakiet-medyczny-ii-w-zakresie-bezpieczenstwa 2020-11-20 GMT Lista projektów wybranych do dofinasowania w Poddziałaniu 1.2.1 Typ projektu B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinasowania-w-poddzialaniu-121-typ-projektu-b-1 2020-11-20 GMT Zapraszamy na V Małopolskie Forum Finansowe https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-v-malopolskie-forum-finansowe Zapraszamy na piątą edycję Małopolskiego Forum Finansowego organizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego. Forum zorganizowane jest w formule online, rejestracji można dokonać na stronie: https://www.marr.pl/5mff/ . Termin to 24 listopada 2020, rozpoczęcie o godz. 9.00. Konferencja... 2020-11-19 GMT Zapraszamy do udziału w projekcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie "Wróć z POWERem". https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-projekcie-wojewodzkiego-urzedu-pracy-w-krakowie-wroc-z-powerem Jest to przedsięwzięcie adresowane do młodych Małopolan wracających do kraju po dłuższym pobycie za granicą. W ramach projektu uczestnicy mogą otrzymać pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, szukaniu pracy, mieszkania,możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego i podatkowego, porad prawnych,... 2020-11-19 GMT Zakończenie oceny formalnej projektu pozakonkursowego Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczenie-oceny-formalnej-projektu-pozakonkursowego-malopolska-tarcza-antykryzysowa-pakiet-medyczny-2 2020-11-13 GMT Zakończenie oceny formalnej projektu pozakonkursowego Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczenie-oceny-formalnej-projektu-pozakonkursowego-malopolska-tarcza-antykryzysowa-pakiet-edukacyjny 2020-11-10 GMT Zmiana Regulaminu przygotowania i oceny projektów pozakonkursowych w osi 1,3,9,10 RPO WM 2014-2020 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-przygotowania-i-oceny-projektow-pozakonkursowych-w-osi-13910-rpo-wm-2014-2020-2 2020-11-05 GMT Zakończenie oceny formalnej projektu pozakonkursowego Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczenie-oceny-formalnej-projektu-pozakonkursowego-malopolska-tarcza-antykryzysowa-pakiet-medyczny-1 2020-11-04 GMT Dokumenty do podpisania umowy w konkursie nr 041/20 z Poddziałania 9.1.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-w-konkursie-nr-04120-z-poddzialania-911 Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 09.01.01 W dniu 27 października 2020 r. została podjęta Uchwała Nr 1516/20 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr... 2020-10-30 GMT Zmiana Regulaminu przygotowania i oceny projektów pozakonkursowych w osi 1,3,9,10 RPO WM 2014-2020 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-przygotowania-i-oceny-projektow-pozakonkursowych-w-osi-13910-rpo-wm-2014-2020-1 2020-10-30 GMT Dokumenty do podpisania umowy w konkursie nr 040/20 z Poddziałania 9.1.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-w-konkursie-nr-04020-z-poddzialania-911 Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 09.01.01 W dniu 27 października 2020 r. została podjęta Uchwała Nr 1515/20 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr... 2020-10-30 GMT Lista wniosków, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej w Poddziałaniu 1.2.1 Typ projektu B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-ktore-uzyskaly-pozytywny-wynik-na-etapie-oceny-merytorycznej-w-poddzialaniu-121-typ-projektu-b-1 2020-10-28 GMT Rozstrzygnięcie naboru na bony dla samozatrudnionych https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/rozstrzygniecie-naboru-na-bony-dla-samozatrudnionych Wybór projektów do dofinansowania w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczości” dla samozatrudnionych składanych w ramach Poddziałania 3.4.6 Bony rekompensacyjne - Projekt nr RPMP.03.04.06-12-0088/20-01 Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr... 2020-10-27 GMT Rozstrzygnięcie naboru na bony dla samozatrudnionych https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/rozstrzygniecie-naboru-na-bony-dla-samozatrudnionych Wybór projektów do dofinansowania w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczości” dla samozatrudnionych składanych w ramach Poddziałania 3.4.6 Bony rekompensacyjne - Projekt nr RPMP.03.04.06-12-0088/20-01 Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr... 2020-10-27 GMT Kolejnych 982 przedsiębiorców otrzyma wsparcie z bonów rekompensacyjnych https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/kolejnych-982-przedsiebiorcow-otrzyma-wsparcie-z-bonow-rekompensacyjnych KOLEJNI PRZEDSIĘBIORCY OTRZYMAJĄ WSPARCIE Z BONÓW REKOMPENSACYJNYCH! Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 1517/20 z dnia 27 października 2020 r. podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania projektu grantowego nr RPMP.03.04.06-12-0088/20 „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet... 2020-10-27 GMT Kolejnych 982 przedsiębiorców otrzyma wsparcie z bonów rekompensacyjnych https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/kolejnych-982-przedsiebiorcow-otrzyma-wsparcie-z-bonow-rekompensacyjnych KOLEJNI PRZEDSIĘBIORCY OTRZYMAJĄ WSPARCIE Z BONÓW REKOMPENSACYJNYCH! Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 1517/20 z dnia 27 października 2020 r. podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania projektu grantowego nr RPMP.03.04.06-12-0088/20 „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet... 2020-10-27 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 9.1.1 (040/19) https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-911-04019 2020-10-27 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 9.1.1 (041/19) https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-911-04119 2020-10-27 GMT WAŻNY KOMUNIKAT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wazny-komunikat-1 Ważna informacja dla klientów MCP! Kierując się bezpieczeństwem klientów i pracowników od dnia 22.10.2020 r. zawiesiliśmy bezpośrednią obsługę klientów zewnętrznych. Na terenie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości obowiązuje całkowity zakaz poruszania się interesantów zewnętrznych. Do... 2020-10-23 GMT Zmiana Regulaminu konkursu - Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-poddzialanie-123-bony-na-innowacje-1 2020-10-23 GMT Lista projektów wybranych do dofinasowania w Poddziałaniu 1.2.1 Typ projektu B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinasowania-w-poddzialaniu-121-typ-projektu-b 2020-10-23 GMT Zmiana Regulaminu konkursu - Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu B. Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-poddzialanie-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-b-projekty-celowe-msp-obejmujace-prace-br-wraz-z-wdrozeniem-1 2020-10-16 GMT Prezentacja z webinarium - Bony dla samozatrudnionych https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/prezentacja-z-webinarium-bony-dla-samozatrudnionych Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją z dzisiejszego webinarium znajdującą się w pliku poniżej: - prezentacja z dnia 28.09.2020 r. (.pdf, 952 KB).   2020-09-28 GMT Zmiana Regulaminu udzielania grantów w ramach bonów dla samozatrudnionych https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-udzielania-grantow-w-ramach-bonow-dla-samozatrudnionych-1 Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą Nr 1343/20 z dnia 24 września 2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów w Regulaminie w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” dla samozatrudnionych składanych w ramach Poddziałania 3.4.6 Bony rekompensacyjne... 2020-09-25 GMT Informacja w sprawie rozpatrzenia reklamacji. Webinarium. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-rozpatrzenia-reklamacji-webinarium 28 września o godz. 9.00 zapraszamy na webinarium dotyczące bonów dla osób samozatrudnionych w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet przedsiębiorczości. W spotkaniu weźmie udział Pan Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, dr Rafał Solecki – Dyrektor MCP, Rafał... 2020-09-25 GMT Decyzje dotyczące naboru na bon dla samozatrudnionych https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/decyzje-dotyczace-naboru-na-bon-dla-samozatrudnionych Zarząd Województwa Małopolskiego podjął dziś kierunkowe decyzje dotyczące naboru na bon dla samozatrudnionych. Ponad dwukrotnie, do 33,3 mln złotych zostanie zwiększona pula środków przeznaczonych na bony. Kwota ta pozwoli objąć wsparciem wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli wnioski... 2020-09-15 GMT Lista wniosków, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej w Poddziałaniu 1.2.1 Typ projektu B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-ktore-uzyskaly-pozytywny-wynik-na-etapie-oceny-merytorycznej-w-poddzialaniu-121-typ-projektu-b 2020-09-08 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.1.4 Typ B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-1014-typ-b-1 W dniu 1 września 2020 r. została podjęta Uchwała Nr 1212/20 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-005/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2020-09-02 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-1014-malopolska-chmura-edukacyjna-1 2020-09-01 GMT Trwa weryfikacja reklamacji https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/trwa-weryfikacja-reklamacji Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości analizują składane przez przedsiębiorców reklamacje związane z przeprowadzonym 31 sierpnia 2020 roku naborem na bony dla samozatrudnionych. Wszystkie uwagi będą pieczołowicie zweryfikowane, tak by nikt nie... 2020-09-01 GMT Przedłużenie terminu oceny wniosków złożonych w I rundzie naboru Poddziałania 1.2.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/przedluzenie-terminu-oceny-wnioskow-zlozonych-w-i-rundzie-naboru-poddzialania-121 2020-09-01 GMT Zakończenie naboru w bonach dla samozatrudnionych https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczenie-naboru-w-bonach-dla-samozatrudnionych Zakończył się nabór wniosków o przyznanie bonu dla osób samozatrudnionych w projekcie grantowym „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczości”. W trwającym ponad dwie godziny naborze zarejestrowano łącznie 2 317 wniosków o wartości 20,8 mln zł. Zgodnie z §14 Regulaminu udzielania... 2020-08-31 GMT Wybór projektów do dofinansowania w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje-1 2020-08-28 GMT Zmiana Regulaminu udzielania grantów w ramach bonów dla samozatrudnionych https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-udzielania-grantow-w-ramach-bonow-dla-samozatrudnionych Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą Nr 1209/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów w Regulaminie w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” dla samozatrudnionych składanych w ramach Poddziałania 3.4.6 Bony rekompensacyjne... 2020-08-27 GMT Wybór projektów do dofinansowania w Poddziałaniu 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-331-promocja-gospodarcza-malopolski-1 2020-08-19 GMT WAŻNY KOMUNIKAT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wazny-komunikat Kierując się bezpieczeństwem klientów i pracowników ograniczyliśmy bezpośrednią obsługę klientów zewnętrznych. Na terenie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości obowiązuje zakaz samodzielnego poruszania się klientów zewnętrznych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość... 2020-08-18 GMT Informacja na temat złożonych wniosków w Poddziałaniu 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-na-temat-zlozonych-wnioskow-w-poddzialaniu-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-1 2020-08-18 GMT Wyniki oceny formalnej w Poddziałaniu 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-w-poddzialaniu-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-1 2020-08-18 GMT Wyniki oceny formalnej w Poddziałaniu 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-w-poddzialaniu-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-1 2020-08-18 GMT 14 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/14-sierpnia-2020-r-dniem-wolnym-od-pracy-w-malopolskim-centrum-przedsiebiorczosci Uprzejmie informujemy, że piątek, 14 sierpnia 2020 r., jest w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę, 15 sierpnia br. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. 2020-08-13 GMT Komunikat w sprawie Bazy konkurencyjności https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-bazy-konkurencyjnosci-1 Informujemy, że w dniu 18 sierpnia 2020 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchomi nową wersję aplikacji Baza konkurencyjności (BK2021). Aplikacja będzie dostępna pod dotychczasowym adresem Bazy Konkurencyjności, tzn. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. W dniu... 2020-08-12 GMT Rusza pomoc dla samozatrudnionych w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/rusza-pomoc-dla-samozatrudnionych-w-ramach-malopolskiej-tarczy-antykryzysowej Informacje o projekcie grantowym Województwo Małopolskie - Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu rekompensacyjnego w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” nr... 2020-08-11 GMT Rusza pomoc dla samozatrudnionych w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/rusza-pomoc-dla-samozatrudnionych-w-ramach-malopolskiej-tarczy-antykryzysowej Informacje o projekcie grantowym Województwo Małopolskie - Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu rekompensacyjnego w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” nr... 2020-08-11 GMT Komunikat w sprawie Bazy konkurencyjności https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-bazy-konkurencyjnosci Informujemy, że w dniu 24 lipca 2020 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (Ministerstwo) uruchomiło wersję szkoleniową nowej aplikacji Baza konkurencyjności (BK2021). Aplikacja dostępna jest pod adresem https://szkol-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Dodatkowo na... 2020-07-31 GMT Komunikat dla Beneficjentów RPO WM https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/komunikat-dla-beneficjentow-rpo-wm Przypominamy, że ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.  (.pdf, 340 KB) wprowadziła regulacje stanowiące odstępstwa i wyjątki od obowiązujących zasad wdrażania, realizacji i... 2020-07-30 GMT Wybór projektów do dofinansowania w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje 2020-07-30 GMT Bony dla samozatrudnionych - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/bony-dla-samozatrudnionych-najczesciej-zadawane-pytania-i-odpowiedzi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w sprawie bonu dla samozatrudnionych - nowej formy pomocy w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej znajdą Państwo na... 2020-07-24 GMT Kolejnych prawie 400 przedsiębiorców otrzyma wsparcie z bonów rekompensacyjnych! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/kolejnych-prawie-400-przedsiebiorcow-otrzyma-wsparcie-z-bonow-rekompensacyjnych Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 990/20 z dnia 21 lipca 2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów w Regulaminie w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” składanych w ramach Poddziałania 3.4.6 Bony rekompensacyjne - Projekt nr... 2020-07-22 GMT Wybór projektów z listy rezerwowej w Działaniu 4.2 „Eko - przedsiębiorstwa https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-z-listy-rezerwowej-w-dzialaniu-42-eko-przedsiebiorstwa 2020-07-15 GMT Informacja na temat złożonych wniosków w Poddziałaniu 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-na-temat-zlozonych-wnioskow-w-poddzialaniu-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2020-07-15 GMT 16 milionów złotych na Bon dla samozatrudnionych - w ramach pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/16-milionow-zlotych-na-bon-dla-samozatrudnionych-w-ramach-pakietu-przedsiebiorczosci-malopolskiej-tarczy-antykryzysowej Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o rozszerzeniu pomocy w ramach pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej o wsparcie dla samozatrudnionych! Środki na ten cel pochodzą z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2020-07-15 GMT Informacja na temat złożonych wniosków w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-na-temat-zlozonych-wnioskow-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje 2020-07-01 GMT Informacja na temat złożonych wniosków w poddziałaniu 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-na-temat-zlozonych-wnioskow-w-poddzialaniu-1014-malopolska-chmura-edukacyjna 2020-06-25 GMT Informacja na temat złożonych wniosków w Poddziałaniu 9.1.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-na-temat-zlozonych-wnioskow-w-poddzialaniu-911 2020-06-25 GMT Informacja na temat złożonych wniosków w Poddziałaniu 9.1.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-na-temat-zlozonych-wnioskow-w-poddzialaniu-911 2020-06-25 GMT Zapraszamy na trzynastą edycję Forum Przedsiębiorców! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-trzynasta-edycje-forum-przedsiebiorcow Zapraszamy na trzynastą edycję Forum Przedsiębiorców, organizowanego pod  patronatem Polska Press i Dziennika Polskiego. Tym razem Forum zorganizowane jest w formule online, rejestracji można dokonać na stronie: http://forumprzedsiebiorcow.pl/. Termin to 29 czerwca 2020, rozpoczęcie o... 2020-06-25 GMT Zmiana Regulaminu konkursu - Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-poddzialanie-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-a-projekty-obejmujace-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-albo-prace-rozwojowe 2020-06-24 GMT Wybór projektów do dofinansowania w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje 2020-06-24 GMT Zmiana Regulaminu konkursu - Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu B. Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-poddzialanie-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-b-projekty-celowe-msp-obejmujace-prace-br-wraz-z-wdrozeniem 2020-06-24 GMT Wszystkie umowy (elektroniczne) zostały podpisane. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wszystkie-umowy-elektroniczne-zostaly-podpisane Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości podpisało wszystkie umowy w formie elektronicznej w ramach bonów rekompensacyjnych! Łącznie 187 umów. Informujemy również, że wysłaliśmy do Państwa niemal 2 000 umów  (4 000 egzemplarzy) w wersji papierowej. 2020-06-16 GMT Uwaga! Ważna informacja! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/uwaga-wazna-informacja Szanowni Państwo! Dotarły do nas informacje, iż kontaktuje się z Państwem prywatna firma podszywająca się pod Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości i wprowadzająca Państwa w błąd w zakresie obowiązków informacyjnych dotyczących bonów rekompensacyjnych. Podkreślamy, że zgodnie z zapisami umowy o... 2020-06-16 GMT Piątek, 12 czerwca 2020 r., jest w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości dniem wolnym od pracy. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/piatek-12-czerwca-2020-r-jest-w-malopolskim-centrum-przedsiebiorczosci-dniem-wolnym-od-pracy Szanowni Państwo! Informujemy, że piątek, 12 czerwca 2020 r., jest w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości dniem wolnym od pracy w zamian za pracującą sobotę, 16 maja b.r. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. 2020-06-11 GMT Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia w II rundzie Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu B: Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-o-dofinansowanie-ktore-uzyskaly-pozytywny-wynik-na-etapie-oceny-formalnej-i-stopnia-w-ii-rundzie-poddzialania-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-b-projekty-celowe-msp-obejmujace-prace-br-wraz-z-wdrozeniem 2020-06-10 GMT Zmiana Regulaminu przygotowania i oceny projektów pozakonkursowych w osi 1,3,9,10 RPO WM 2014-2020 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-przygotowania-i-oceny-projektow-pozakonkursowych-w-osi-13910-rpo-wm-2014-2020 2020-06-03 GMT Informacja na temat złożonych wniosków w Poddziałaniu 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-na-temat-zlozonych-wnioskow-w-poddzialaniu-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2020-06-01 GMT Informacja na temat złożonych wniosków w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-na-temat-zlozonych-wnioskow-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje 2020-06-01 GMT Wybór projektów do dofinansowania w Poddziałaniu 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-a 2020-05-29 GMT Wybór projektów do dofinansowania w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje 2020-05-28 GMT Obowiązki Grantobiorcy https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/obowiazki-grantobiorcy Uwaga Grantobiorcy! Co musicie wiedzieć?! Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, przedsiębiorcy, którym przyznano bon rekompensacyjny w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość”, będą podlegali kontroli, która zweryfikuje... 2020-05-28 GMT Zmiana Regulaminu konkursu - Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-poddzialanie-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-a-projekty-obejmujace-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-albo-prace-rozwojowe-1 2020-05-27 GMT Pula środków na bony rekompensacyjne zostanie zwiększona! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/pula-srodkow-na-bony-rekompensacyjne-zostanie-zwiekszona W związku z ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców naborem na bony rekompensacyjne  Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o wystąpieniu do Komisji Europejskiej o zwiększenie (przesunięcie) środków, tak aby wszystkie pozytywnie ocenione projekty w ramach naboru mogły uzyskać... 2020-05-27 GMT Wyniki oceny formalnej w Poddziałaniu 1.2.1 Projekty badawczo rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-w-poddzialaniu-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2020-05-21 GMT Rozstrzygnięcie naboru na bony rekompensacyjne! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/rozstrzygniecie-naboru-na-bony-rekompensacyjne Wybór projektów do dofinansowania w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” składanych w ramach Poddziałania 3.4.6 Bony rekompensacyjne - Projekt nr RPMP.03.04.06-12-0088/20 Zgodnie z §21 ust. 1 i 2 Regulaminu udzielania grantów Dyrektor... 2020-05-21 GMT Rozstrzygnięcie naboru na bony rekompensacyjne! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/rozstrzygniecie-naboru-na-bony-rekompensacyjne Wybór projektów do dofinansowania w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” składanych w ramach Poddziałania 3.4.6 Bony rekompensacyjne - Projekt nr RPMP.03.04.06-12-0088/20 Zgodnie z §21 ust. 1 i 2 Regulaminu udzielania grantów Dyrektor... 2020-05-21 GMT Zmiana Regulaminu konkursu - Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-poddzialanie-1022-ksztalcenie-zawodowe-uczniow-spr 2020-05-21 GMT Wyniki oceny formalnej w Poddziałaniu 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-w-poddzialaniu-331-promocja-gospodarcza-malopolski 2020-05-20 GMT Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-wyborze-projektu-pozakonkursowego-pn-malopolska-tarcza-antykryzysowa-pakiet-spoleczny-bezpieczny-dom 2020-05-19 GMT Zakończenie oceny formalnej projektu pozakonkursowego Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczenie-oceny-formalnej-projektu-pozakonkursowego-malopolska-tarcza-antykryzysowa-pakiet-spoleczny-bezpieczny-dom 2020-05-16 GMT Pierwsze środki przedsiębiorcy mają już na kontach! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/pierwsze-srodki-przedsiebiorcy-maja-juz-na-kontach Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości dokonało pierwszych płatności w ramach Bonów rekompensacyjnych! W poniedziałek rozpoczęliśmy ocenę 4546 bonów rekompensacyjnych a pierwsze płatności już wczoraj trafiły na konta bankowe małopolskich przedsiębiorców na utrzymanie miejsc... 2020-05-15 GMT Pierwsze środki przedsiębiorcy mają już na kontach! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/pierwsze-srodki-przedsiebiorcy-maja-juz-na-kontach Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości dokonało pierwszych płatności w ramach Bonów rekompensacyjnych! W poniedziałek rozpoczęliśmy ocenę 4546 bonów rekompensacyjnych a pierwsze płatności już wczoraj trafiły na konta bankowe małopolskich przedsiębiorców na utrzymanie miejsc... 2020-05-15 GMT Pierwsze umowy w ramach Bonu Rekompensacyjnego podpisane! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/pierwsze-umowy-w-ramach-bonu-rekompensacyjnego-podpisane Dziś w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości podpisano pierwsze umowy o przyznanie bonu rekompensacyjnego z małopolskimi przedsiębiorcami, którzy ucierpieli na skutek pandemii! Jest to możliwe dzięki ogromnej kwocie – 198 mln zł, którą Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na realne... 2020-05-13 GMT Pierwsze umowy w ramach Bonu Rekompensacyjnego podpisane! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/pierwsze-umowy-w-ramach-bonu-rekompensacyjnego-podpisane Dziś w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości podpisano pierwsze umowy o przyznanie bonu rekompensacyjnego z małopolskimi przedsiębiorcami, którzy ucierpieli na skutek pandemii! Jest to możliwe dzięki ogromnej kwocie – 198 mln zł, którą Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na realne... 2020-05-13 GMT Zmiana Regulaminu przygotowania i oceny projektów pozakonkursowych w osi 1,3,9,10 RPO WM 2014-2020 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-przygotowania-i-oceny-projektow-pozakonkursowych-w-osi-13910-rpo-wm-2014-2020 2020-05-12 GMT Zakończył się nabór wniosków o przyznanie bonu rekompensacyjnego w projekcie grantowym „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczyl-sie-nabor-wnioskow-o-przyznanie-bonu-rekompensacyjnego-w-projekcie-grantowym-malopolska-tarcza-antykryzysowa-pakiet-przedsiebiorczosc Zakończył się nabór wniosków o przyznanie bonu rekompensacyjnego w projekcie grantowym „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” składanych w ramach Poddziałania 3.4.6 Bony rekompensacyjne - Projekt nr RPMP.03.04.06-12-0088/20 W dniu naboru (tj. 7 maja 2020r. od godziny 12:00 do... 2020-05-08 GMT Zakończył się nabór wniosków o przyznanie bonu rekompensacyjnego w projekcie grantowym „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczyl-sie-nabor-wnioskow-o-przyznanie-bonu-rekompensacyjnego-w-projekcie-grantowym-malopolska-tarcza-antykryzysowa-pakiet-przedsiebiorczosc Zakończył się nabór wniosków o przyznanie bonu rekompensacyjnego w projekcie grantowym „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” składanych w ramach Poddziałania 3.4.6 Bony rekompensacyjne - Projekt nr RPMP.03.04.06-12-0088/20 W dniu naboru (tj. 7 maja 2020r. od godziny 12:00 do... 2020-05-08 GMT Instrukcja wypełniania wniosku o bon rekompensacyjny https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/instrukcja-wypelniania-wniosku-o-bon-rekompensacyjny Uwaga przedsiębiorcy! Szczegółową instrukcję jak wypełnić wniosek o bon i sięgnąć po pomoc finansową na utrzymanie etatów w swoich firmach znajdziecie w poniższym filmie. Przypominamy, że nabór wniosków rusza 7 maja od godziny 12.00, a generator wniosków został udostępniony 4... 2020-05-06 GMT Rusza wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/rusza-wsparcie-dla-przedsiebiorcow-w-ramach-malopolskiej-tarczy-antykryzysowej Informacje o projekcie grantowym Województwo Małopolskie - Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu rekompensacyjnego w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” nr... 2020-05-05 GMT Rusza wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/rusza-wsparcie-dla-przedsiebiorcow-w-ramach-malopolskiej-tarczy-antykryzysowej Informacje o projekcie grantowym Województwo Małopolskie - Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu rekompensacyjnego w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” nr... 2020-05-05 GMT Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Najczęściej zadawane pytania https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolska-tarcza-antykryzysowa-najczesciej-zadawane-pytania 2020-05-05 GMT Informacja na temat złożonych wniosków w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-na-temat-zlozonych-wnioskow-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje 2020-05-04 GMT Webinarium dla branży turystycznej „Jak skorzystać z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej” https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/webinarium-dla-branzy-turystycznej-jak-skorzystac-z-malopolskiej-tarczy-antykryzysowej Kto może skorzystać z bonu rekompensacyjnego? Gdzie składać wnioski? Co to jest pożyczka obrotowa i na co można ją przeznaczyć? Odpowiedzi na te i szereg innych pytań udzielą praktycy - przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za wdrożenie mechanizmów wsparcia. Webinarium odbędzie się już w... 2020-05-04 GMT Webinarium dla branży turystycznej „Jak skorzystać z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej” https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/webinarium-dla-branzy-turystycznej-jak-skorzystac-z-malopolskiej-tarczy-antykryzysowej Kto może skorzystać z bonu rekompensacyjnego? Gdzie składać wnioski? Co to jest pożyczka obrotowa i na co można ją przeznaczyć? Odpowiedzi na te i szereg innych pytań udzielą praktycy - przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za wdrożenie mechanizmów wsparcia. Webinarium odbędzie się już w... 2020-05-04 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 3.3.2 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-332 2020-04-30 GMT Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-wyborze-projektu-pozakonkursowego-pn-malopolska-tarcza-antykryzysowa-pakiet-medyczny 2020-04-30 GMT Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-wyborze-projektu-pozakonkursowego-pn-malopolska-tarcza-antykryzysowa-pakiet-medyczny 2020-04-30 GMT Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Przedsiębiorczość https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-wyborze-projektu-pozakonkursowego-pn-malopolska-tarcza-antykryzysowa-pakiet-przedsiebiorczosc 2020-04-29 GMT Infolinia w sprawie tzw. Bonów Rekompensacyjnych w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/infolinia-w-sprawie-tzw-bonow-rekompensacyjnych-w-malopolskim-centrum-przedsiebiorczosci Jeśli jesteś przedsiębiorcą zatrudniającym pracowników, ucierpiałeś w skutek pandemii COVID-19 i masz pytania na temat wsparcia – zadzwoń! Bezpiecznie i wygodnie dowiedz się, o dostępnych rozwiązaniach bez wychodzenia z domu. Specjaliści Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości udzielają... 2020-04-29 GMT Zakończenie oceny formalnej projektu pozakonkursowego Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczenie-oceny-formalnej-projektu-pozakonkursowego-malopolska-tarcza-antykryzysowa-pakiet-medyczny 2020-04-28 GMT Zmiana Regulaminu konkursu - Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-poddzialanie-122-infrastruktura-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw 2020-04-24 GMT Zmiana Regulaminu konkursu - Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-poddzialanie-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2020-04-24 GMT Zmiana Regulaminu przygotowania i oceny projektów pozakonkursowych w osi 1,3,9,10 RPO WM 2014-2020 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-przygotowania-i-oceny-projektow-pozakonkursowych-w-osi-13910-rpo-wm-2014-2020 2020-04-23 GMT Zmiana Regulaminu konkursu do Działania 4.2 Eko-przedsiębiorstwa https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-do-dzialania-42-eko-przedsiebiorstwa 2020-04-15 GMT Informacja na temat wniosków złożonych w I rundzie Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-na-temat-wnioskow-zlozonych-w-i-rundzie-poddzialania-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-b 2020-04-15 GMT Wsparcie dla przedsiębiorców na utrzymanie miejsc pracy https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wsparcie-dla-przedsiebiorcow-na-utrzymanie-miejsc-pracy Zarząd Województwa Małopolskiego przedstawił wstępne informacje o wsparciu małopolskich przedsiębiorców w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Wstępne ustalenia mówią o środkach w wysokości 9 tys. zł na każdy zadeklarowany do utrzymania pełny etat. Wsparcie... 2020-04-10 GMT Zmiana Regulaminu dla Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-dla-poddzialania-912-aktywna-integracja-projekty-konkursowe 2020-04-08 GMT Odwołany nabór wniosków w ramach Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/odwolany-nabor-wnioskow-w-ramach-poddzialania-1012-wychowanie-przedszkolne-spr Planowany na wrzesień 2020 r. nabór w Poddziałaniu 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR nie odbędzie się.  Z uwagi na sytuację związaną z epidemią, środki z tego konkursu zostały przesunięte na działania dotyczące zwalczania koronawirusa. 2020-04-07 GMT Zmiana Regulaminów konkursów dla 9 i 10 Osi priorytetowej https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminow-konkursow-dla-9-i-10-osi-priorytetowej Zmiany zapisów w Regulaminach konkursów z Poddziałań: 10.1.1 (Wychowanie przedszkolne – ZIT),  10.1.2 (Wychowanie przedszkolne- SPR), 10.2.1 (Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT), 10.2.2 (Kształcenie zawodowe uczniów – SPR), 10.1.3 (Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne),... 2020-04-07 GMT Informacja na temat złożonych wniosków w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-na-temat-zlozonych-wnioskow-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje 2020-04-01 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 09.02.01 Typ C https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-090201-typ-c W dniu 26 marca 2020 r. została podjęta Uchwała Nr 486/20 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-028/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2020-03-27 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 9.2.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-921 2020-03-26 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-1014-malopolska-chmura-edukacyjna 2020-03-25 GMT Komunikat w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Podziałania 9.1.1 Aktywna integracja https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-wydluzenia-terminu-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-podzialania-911-aktywna-integracja 2020-03-24 GMT Komunikat w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Podziałania 9.1.1 Aktywna integracja (RPMP.09.01.01-IP.01-12-041/19) https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-wydluzenia-terminu-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-podzialania-911-aktywna-integracja-rpmp090101-ip01-12-04119 2020-03-24 GMT Zmiana Regulaminu dla Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-dla-poddzialania-1013-edukacja-w-szkolach-prowadzacych-ksztalcenie-ogolne 2020-03-24 GMT Fundusze a koronawirus https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-a-koronawirus Na stronie głównej Portalu Funduszy Europejskich uruchomiono nową zakładkę "Fundusze a koronawirus". Znajdą tam Państwo informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz beneficjentów środków UE w sytuacji zagrożenia... 2020-03-19 GMT Wybór projektów z listy rezerwowej w Działaniu 4.2 Eko - przedsiębiorstwa https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-z-listy-rezerwowej-w-dzialaniu-42-eko-przedsiebiorstwa 2020-03-10 GMT Zmiana Regulaminu konkursu w ramach Działania 4.2 EKO – Przedsiębiorstwa https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-w-ramach-dzialania-42-eko-przedsiebiorstwa 2020-03-06 GMT Lista wniosków, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej w Poddziałaniu 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-ktore-uzyskaly-pozytywny-wynik-na-etapie-oceny-formalnej-w-poddzialaniu-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp 2020-03-06 GMT Lista wniosków, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej w Poddziałaniu 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-ktore-uzyskaly-pozytywny-wynik-na-etapie-oceny-formalnej-w-poddzialaniu-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp 2020-03-06 GMT Lista złożonych wniosków w Poddziałaniu 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-zlozonych-wnioskow-w-poddzialaniu-331-promocja-gospodarcza-malopolski 2020-03-06 GMT Zaproszenie na spotkanie Ekspansja zagraniczna na rynek niemiecki https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zaproszenie-na-spotkanie-ekspansja-zagraniczna-na-rynek-niemiecki W dniu 17 marca Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zapraszają na spotkanie poświęcone ekspansji na rynek niemiecki. W spotkaniu uczestniczyć będą firmy z Małopolski zainteresowane rynkiem niemieckim, zarówno będące firmami członkowskimi AHK... 2020-03-04 GMT Zaproszenie na spotkanie Ekspansja zagraniczna na rynek niemiecki https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zaproszenie-na-spotkanie-ekspansja-zagraniczna-na-rynek-niemiecki W dniu 17 marca Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zapraszają na spotkanie poświęcone ekspansji na rynek niemiecki. W spotkaniu uczestniczyć będą firmy z Małopolski zainteresowane rynkiem niemieckim, zarówno będące firmami członkowskimi AHK... 2020-03-04 GMT Zaproszenie na spotkanie Ekspansja zagraniczna na rynek niemiecki https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zaproszenie-na-spotkanie-ekspansja-zagraniczna-na-rynek-niemiecki W dniu 17 marca Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zapraszają na spotkanie poświęcone ekspansji na rynek niemiecki. W spotkaniu uczestniczyć będą firmy z Małopolski zainteresowane rynkiem niemieckim, zarówno będące firmami członkowskimi AHK... 2020-03-04 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-912-aktywna-integracja-projekty-konkursowe W dniu 27 lutego 2020 r. została podjęta Uchwała Nr 286/20 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-020/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2020-03-03 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-912-aktywna-integracja-projekty-konkursowe 2020-02-27 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-912-aktywna-integracja-projekty-konkursowe 2020-02-27 GMT Lista wniosków, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej w Poddziałaniu 1.2.1 Typ projektu A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-ktore-uzyskaly-pozytywny-wynik-na-etapie-oceny-merytorycznej-w-poddzialaniu-121-typ-projektu-a 2020-02-27 GMT Przypominamy, że trwa otwarty konkurs ofert pn. "Małopolska sieć sukcesorów" https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/przypominamy-ze-trwa-otwarty-konkurs-ofert-pn-malopolska-siec-sukcesorow Celami zadania  są: a) podniesienie poziomu gotowości do sukcesji w małopolskich firmach poprzez wzmocnienie postaw przedsiębiorczych oraz rozwój wiedzy i umiejętności wśród potencjalnych sukcesorów/ młodych przedsiębiorców, którzy przejęli firmę w wyniku sukcesji, b) wsparcie wymiany... 2020-02-20 GMT Małopolska. Na dłużej https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolska-na-dluzej Co by było, gdybyś przeniósł się do krainy pozytywnej energii? Co by było, gdybyś wyruszył w podróż do niezwykłych miejsc i przeżył wspaniałą przygodę, spotkał ciekawych ludzi? Co by było, gdybyś mógł znaleźć miejsce, gdzie poczujesz się wolny, szczęśliwy i bezpieczny? Co by było, gdybyś mógł... 2020-02-20 GMT Lista projektów wybranych do dofinasowania w Poddziałaniu 1.2.1. Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinasowania-w-poddzialaniu-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-a 2020-02-14 GMT Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pn. Małopolska sieć sukcesorów https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-pn-malopolska-siec-sukcesorow Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska sieć sukcesorów”. Celami zadania są: a) podniesienie poziomu... 2020-02-06 GMT Poszerzenie listy dofinansowanych projektów w ramach konkursu z poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/poszerzenie-listy-dofinansowanych-projektow-w-ramach-konkursu-z-poddzialania-1021-ksztalcenie-zawodowe-uczniow-zit 2020-02-05 GMT Poszerzenie listy dofinansowanych projektów w ramach konkursu z poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/poszerzenie-listy-dofinansowanych-projektow-w-ramach-konkursu-z-poddzialania-923-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-spr 2020-02-05 GMT Poszerzenie listy dofinansowanych projektów w ramach konkursu z poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/poszerzenie-listy-dofinansowanych-projektow-w-ramach-konkursu-z-poddzialania-922-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-zit 2020-02-05 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, typ projektów B Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektow-b-projekty-celowe-msp-obejmujace-prace-br-wraz-z-wdrozeniem 2020-01-24 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje 2020-01-24 GMT Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-dla-poddzialania-922-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-zit 2020-01-24 GMT Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-dla-poddzialania-923-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-spr 2020-01-24 GMT Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-dla-poddzialania-1021-ksztalcenie-zawodowe-uczniow-zit 2020-01-24 GMT Wybór projektów z listy rezerwowej w Działaniu 4.2 Eko - przedsiębiorstwa https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-z-listy-rezerwowej-w-dzialaniu-42-eko-przedsiebiorstwa 2020-01-24 GMT Lista złożonych wniosków w Poddziałaniu 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-zlozonych-wnioskow-w-poddzialaniu-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp 2020-01-08 GMT Przedłużenie terminu oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-020/19 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/przedluzenie-terminu-oceny-wnioskow-zlozonych-w-ramach-konkursu-nr-rpmp090102-ip01-12-02019 2020-01-07 GMT Komunikat dla Wnioskodawców Poddziałania 1.2.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/komunikat-dla-wnioskodawcow-poddzialania-121 Informacja dotycząca możliwości wydłużenia terminu na złożenie uzupełnień w celu potwierdzenia spełnienia kryteriów wyboru projektów w ramach oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw,... 2019-12-20 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2019-12-20 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-1013-edukacja-w-szkolach-prowadzacych-ksztalcenie-ogolne W dniu 19 grudnia 2019 r. została podjęta Uchwała Nr 2350/19 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.03-IP.01-12-008/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2019-12-20 GMT Poszerzenie listy dofinansowanych projektów w ramach konkursu z poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/poszerzenie-listy-dofinansowanych-projektow-w-ramach-konkursu-z-poddzialania-1021-ksztalcenie-zawodowe-uczniow-zit 2019-12-19 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-1013-edukacja-w-szkolach-prowadzacych-ksztalcenie-ogolne 2019-12-19 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 9.2.3 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-923 W dniu 10 grudnia 2019 r. została podjęta Uchwała Nr 2273/19 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-017/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2019-12-17 GMT Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-dla-poddzialania-1013-edukacja-w-szkolach-prowadzacych-ksztalcenie-ogolne 2019-12-17 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 9.2.2 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-922 W dniu 5 grudnia 2019 r. została podjęta Uchwała Nr 2236/19 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2019-12-17 GMT Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-dla-poddzialania-1021-ksztalcenie-zawodowe-uczniow-zit 2019-12-17 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-923-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-spr 2019-12-10 GMT Lista wniosków, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej w Poddziałaniu 1.2.1 Typ projektu A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-ktore-uzyskaly-pozytywny-wynik-na-etapie-oceny-merytorycznej-w-poddzialaniu-121-typ-projektu-a 2019-12-06 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-922-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-zit 2019-12-05 GMT Wybór do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu złożonego przez Województwo Małopolskie w ramach Działania 1.3 Małopolskie Centra Innowacji B. Regionalny program rozwijania centrów transferu wiedzy https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-do-dofinansowania-w-trybie-pozakonkursowym-projektu-zlozonego-przez-wojewodztwo-malopolskie-w-ramach-dzialania-13-malopolskie-centra-innowacji-b-regionalny-program-rozwijania-centrow-transferu-wiedzy 2019-12-05 GMT Harmonogram naboru wniosków na 2020 rok https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/harmonogram-naboru-wnioskow-na-2020-rok 2019-12-04 GMT Harmonogram naboru wniosków na 2020 rok https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/harmonogram-naboru-wnioskow-na-2020-rok 2019-12-04 GMT Lista wniosków poprawnych formalnie w Poddziałaniu 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-poprawnych-formalnie-w-poddzialaniu-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-a-projekty-obejmujace-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-albo-prace-rozwojowe 2019-12-03 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-331-promocja-gospodarcza-malopolski 2019-11-29 GMT Lista wniosków złożonych w Poddziałaniu 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-poddzialaniu-921-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-w-regionie-typ-projektu-c-uslugi-wsparcia-rodziny-i-systemu-pieczy-zastepczej 2019-11-28 GMT Lista projektów wybranych do dofinasowania w Poddziałaniu 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju, Typ A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinasowania-w-poddzialaniu-343-dotacje-dla-msp-wczesna-faza-rozwoju-typ-a 2019-11-27 GMT Wybór projektów do dofinansowania w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje, VI runda https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje-vi-runda 2019-11-27 GMT Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność w ramach projektu realizowanego w osi 9 i 10 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/instrukcja-wypelnienia-wniosku-o-platnosc-w-ramach-projektu-realizowanego-w-osi-9-i-10 2019-11-15 GMT Wybór projektów do dofinansowania w Poddziałaniu 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-122-infrastruktura-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw 2019-11-05 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR (nabór dla projektów, których kwota dofinansowania nie przekracza 100 000 EUR) https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-911-aktywna-integracja-projekty-konkursowe-wylacznie-dla-opspcpr-nabor-dla-projektow-ktorych-kwota-dofinansowania-nie-przekracza-100-000-eur 2019-10-30 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR (nabór dla projektów, których kwota dofinansowania przekracza 100 000 EUR) https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-911-aktywna-integracja-projekty-konkursowe-wylacznie-dla-opspcpr-nabor-dla-projektow-ktorych-kwota-dofinansowania-przekracza-100-000-eur 2019-10-30 GMT Lista wniosków, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej w Poddziałaniu 1.2.1 Typ projektu A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-ktore-uzyskaly-pozytywny-wynik-na-etapie-oceny-merytorycznej-w-poddzialaniu-121-typ-projektu-a 2019-10-30 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2019-10-30 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2019-10-30 GMT Wybór projektów do dofinansowania w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje 2019-10-30 GMT 12 lat wspieramy rozwój Małopolski https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/12-lat-wspieramy-rozwoj-malopolski Podsumowanie działalności Małopolskiego Centrum... 2019-10-29 GMT 12 lat wspieramy rozwój Małopolski https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/12-lat-wspieramy-rozwoj-malopolski Podsumowanie działalności Małopolskiego Centrum... 2019-10-29 GMT Lista wniosków złożonych w IV rundzie w Poddziałaniu 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-iv-rundzie-w-poddzialaniu-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2019-10-25 GMT Sieć współpracy - stawki jednostkowe w usługach opiekuńczych https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/siec-wspolpracy-stawki-jednostkowe-w-uslugach-opiekunczych Wypracowanie uproszczonych metod w zakresie stawek jednostkowych w usługach opiekuńczych jest odpowiedzią na ogłoszony konkurs dotacji pn. Wsparcie Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi 2014-2020 w zakresie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przez Departament... 2019-10-23 GMT Zakończenie oceny formalnej projektu pozakonkursowego Małopolskie Centra Innowacji https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczenie-oceny-formalnej-projektu-pozakonkursowego-malopolskie-centra-innowacji 2019-10-14 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-1011-wychowanie-przedszkolne-zit W dniu 8 października 2019 r. została podjęta Uchwała Nr 1810/19 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-009/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2019-10-10 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-1011-wychowanie-przedszkolne-zit W dniu 8 października 2019 r. została podjęta Uchwała Nr 1810/19 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-009/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2019-10-10 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-1012-wychowanie-przedszkolne-spr W dniu 8 października 2019 r. została podjęta Uchwała Nr 1811/19 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.02-IP.01-12-010/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2019-10-10 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-1012-wychowanie-przedszkolne-spr W dniu 8 października 2019 r. została podjęta Uchwała Nr 1811/19 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.02-IP.01-12-010/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2019-10-10 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-1021-ksztalcenie-zawodowe-uczniow-zit W dniu 8 października 2019 r. została podjęta Uchwała Nr 1812/19 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2019-10-10 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-1021-ksztalcenie-zawodowe-uczniow-zit W dniu 8 października 2019 r. została podjęta Uchwała Nr 1812/19 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2019-10-10 GMT Zmiana Regulaminu konkursu - Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-poddzialanie-1022-ksztalcenie-zawodowe-uczniow-spr 2019-10-09 GMT Zmiana Regulaminu konkursu - Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-poddzialanie-1022-ksztalcenie-zawodowe-uczniow-spr 2019-10-09 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 10.1.1 Wychowanie Przedszkolne – ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-1011-wychowanie-przedszkolne-zit 2019-10-09 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 10.1.2 Wychowanie Przedszkolne – SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-1012-wychowanie-przedszkolne-spr 2019-10-09 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-1022-ksztalcenie-zawodowe-uczniow-spr 2019-10-09 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-1022-ksztalcenie-zawodowe-uczniow-spr 2019-10-09 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-1021-ksztalcenie-zawodowe-uczniow-zit 2019-10-09 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-1021-ksztalcenie-zawodowe-uczniow-zit 2019-10-09 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-1022-ksztalcenie-zawodowe-uczniow-spr W dniu 8 października 2019 r. została podjęta Uchwała Nr 1809/19 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.02.02-IP.01-12-065/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2019-10-09 GMT Niemal 290 mln zł na wszechstronny rozwój Małopolski https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/niemal-290-mln-zl-na-wszechstronny-rozwoj-malopolski Niemal 290 mln zł i prawie 200 projektów – tak można podsumować sześć konkursów realizowanych przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W poniedziałek, 9 października 2019 r., w krakowskim Muzeum... 2019-10-08 GMT Niemal 290 mln zł na wszechstronny rozwój Małopolski https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/niemal-290-mln-zl-na-wszechstronny-rozwoj-malopolski Niemal 290 mln zł i prawie 200 projektów – tak można podsumować sześć konkursów realizowanych przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W poniedziałek, 9 października 2019 r., w krakowskim Muzeum... 2019-10-08 GMT Lista wniosków poprawnych formalnie w Poddziałaniu 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-poprawnych-formalnie-w-poddzialaniu-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-a-projekty-obejmujace-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-albo-prace-rozwojowe 2019-10-04 GMT Przedsiębiorco… bądź eko! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/przedsiebiorco-badz-eko 3 października 2019 r. w siedzibie firmy Krakodlew S.A., producenta osprzętu lejniczego, m.in. wlewnic, nadstawek, syfonów, kadzi żużlowych, a także obciążników do dźwigów, odbyło się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie pracy Ekodoradców dla biznesu w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości. Spółka... 2019-10-04 GMT Przedsiębiorco… bądź eko! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/przedsiebiorco-badz-eko 3 października 2019 r. w siedzibie firmy Krakodlew S.A., producenta osprzętu lejniczego, m.in. wlewnic, nadstawek, syfonów, kadzi żużlowych, a także obciążników do dźwigów, odbyło się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie pracy Ekodoradców dla biznesu w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości. Spółka... 2019-10-04 GMT Lista projektów złożonych w szóstej rundzie do Poddziałania 1.2.3. Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-zlozonych-w-szostej-rundzie-do-poddzialania-123-bony-na-innowacje 2019-10-01 GMT Zmiana Regulaminu konkursu do Poddziałania 1.2.1 Typ A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-do-poddzialania-121-typ-a 2019-09-27 GMT Zmiana Regulaminu konkursu do Poddziałania 1.2.1 Typ B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-do-poddzialania-121-typ-b 2019-09-27 GMT Lista wniosków złożonych do Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-do-poddzialania-912-aktywna-integracja-projekty-konkursowe 2019-09-26 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp 2019-09-25 GMT Wybór projektów do dofinansowania w ramach IV rundy Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-iv-rundy-poddzialania-123-bony-na-innowacje 2019-09-24 GMT Lista wniosków poprawnych formalnie w Poddziałaniu 3.4.3 Dotacje dla MŚP - wczesna faza rozowju, Typ A wdrażanie wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-poprawnych-formalnie-w-poddzialaniu-343-dotacje-dla-msp-wczesna-faza-rozowju-typ-a-wdrazanie-wynikow-prac-br-wynalazkow-oraz-wzorow-uzytkowych-przez-msp-funkcjonujace-na-rynku-nie-dluzej-niz-24-m-ce 2019-09-13 GMT Lista wniosków złożonych w ramach III rundy w Poddziałaniu 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-ramach-iii-rundy-w-poddzialaniu-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-a-projekty-obejmujace-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-albo-prace-rozwojowe 2019-09-11 GMT Lista wniosków, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej w I rundzie w Poddziałaniu 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw, typ projektu A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-ktore-uzyskaly-pozytywny-wynik-na-etapie-oceny-merytorycznej-w-i-rundzie-w-poddzialaniu-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-a 2019-09-09 GMT Lista projektów złożonych w piątej rundzie do Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-zlozonych-w-piatej-rundzie-do-poddzialania-123-bony-na-innowacje 2019-09-02 GMT Lista wniosków poprawnych formalnie w Poddziałaniu 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-poprawnych-formalnie-w-poddzialaniu-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-a-projekty-obejmujace-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-albo-prace-rozwojowe 2019-09-02 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje 2019-08-30 GMT Lista wniosków poprawnych formalnie w Poddziałaniu 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-poprawnych-formalnie-w-poddzialaniu-122-infrastruktura-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw 2019-08-27 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.01.04 Typ B – Runda II https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-100104-typ-b-runda-ii W dniu 8 sierpnia 2019 r. została podjęta Uchwała Nr 1447/19 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2019-08-14 GMT Jak poprawić efektywność energetyczną budynków? https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/jak-poprawic-efektywnosc-energetyczna-budynkow Zapraszamy do skorzystania z wyjątkowej oferty pożyczkowej wspierającej inwestycje w zakresie modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł ciepła! Kto może zostać pożyczkobiorcą? - spółdzielnie mieszkaniowe, - wspólnoty mieszkaniowe, - Towarzystwa... 2019-08-09 GMT Rewitalizacja miast i odnowa obszarów wiejskich? Tak! To możliwe dzięki Małopolskiej Pożyczce! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/rewitalizacja-miast-i-odnowa-obszarow-wiejskich-tak-to-mozliwe-dzieki-malopolskiej-pozyczce Jeśli Państwa instytucja podejmuje inwestycje w miastach i na obszarach wiejskich, warto poznać szczegóły pożyczki na rewitalizację w naszym regionie! Kto może skorzystać? - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,jednostki organizacyjne jednostek samorządu... 2019-08-09 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-1014-malopolska-chmura-edukacyjna 2019-08-08 GMT Zmiana Regulaminu przygotowania i oceny projektów pozakonkursowych w osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-przygotowania-i-oceny-projektow-pozakonkursowych-w-osi-1-9-10-rpo-wm-2014-2020 2019-08-02 GMT Zmiana Regulaminu konkursu do Poddziałania 1.2.1 Typ A Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-do-poddzialania-121-typ-a-projekty-obejmujace-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-albo-prace-rozwojowe 2019-08-02 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-dzialanie-93-wsparcie-ekonomii-spolecznej Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 09.03.00 Typ A W dniu 30 lipca 2019 r. została podjęta Uchwała Nr 1347/19 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr... 2019-08-02 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-dzialanie-93-wsparcie-ekonomii-spolecznej Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 09.03.00 Typ A W dniu 30 lipca 2019 r. została podjęta Uchwała Nr 1347/19 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr... 2019-08-02 GMT Lista wniosków złożonych do Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze (ZIT) https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-do-poddzialania-922-uslugi-opiekuncze-zit 2019-08-01 GMT Lista wniosków złożonych do Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze (ZIT) https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-do-poddzialania-922-uslugi-opiekuncze-zit 2019-08-01 GMT Lista wniosków złożonych do Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze (SPR) https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-do-poddzialania-923-uslugi-opiekuncze-spr 2019-08-01 GMT Lista wniosków złożonych do Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze (SPR) https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-do-poddzialania-923-uslugi-opiekuncze-spr 2019-08-01 GMT Lista wniosków złożonych w czwartej rundzie Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-czwartej-rundzie-poddzialania-123-bony-na-innowacje 2019-08-01 GMT Lista wniosków złożonych w czwartej rundzie Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-czwartej-rundzie-poddzialania-123-bony-na-innowacje 2019-08-01 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 1.2.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-121 2019-07-31 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 1.2.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-121 2019-07-31 GMT Lista wniosków złożonych do Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-do-poddzialania-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2019-07-30 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-921-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-w-regionie 2019-07-30 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-921-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-w-regionie 2019-07-30 GMT Zmiana Regulaminu konkursu w Działaniu 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-w-dzialaniu-93-wsparcie-ekonomii-spolecznej 2019-07-30 GMT Zmiana Regulaminu konkursu w Działaniu 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-w-dzialaniu-93-wsparcie-ekonomii-spolecznej 2019-07-30 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Działaniu 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-dzialaniu-93-wsparcie-ekonomii-spolecznej 2019-07-30 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Działaniu 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-dzialaniu-93-wsparcie-ekonomii-spolecznej 2019-07-30 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje 2019-07-23 GMT Pieniądze na wyciągnięcie ręki https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/pieniadze-na-wyciagniecie-reki Jeśli jesteś firmą z sektora MŚP i prowadzisz działalność na terenie Małopolski, możesz sięgnąć po wyjątkowo korzystną ofertę w postaci unijnych pożyczek! Dla kogo pożyczki? Zarówno dla tych, którzy działają nie dłużej niż 24 m-ce („Pożyczka dla start-upów”), jak i tych, którzy funkcjonują na... 2019-07-18 GMT Pieniądze na wyciągnięcie ręki https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/pieniadze-na-wyciagniecie-reki Jeśli jesteś firmą z sektora MŚP i prowadzisz działalność na terenie Małopolski, możesz sięgnąć po wyjątkowo korzystną ofertę w postaci unijnych pożyczek! Dla kogo pożyczki? Zarówno dla tych, którzy działają nie dłużej niż 24 m-ce („Pożyczka dla start-upów”), jak i tych, którzy funkcjonują na... 2019-07-18 GMT Lista wniosków złożonych do Poddziałania 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-do-poddzialania-343-dotacje-dla-msp-wczesna-faza-rozwoju 2019-07-17 GMT Lista wniosków złożonych do Poddziałania 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-do-poddzialania-343-dotacje-dla-msp-wczesna-faza-rozwoju 2019-07-17 GMT Zmiana Regulaminu konkursu do Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-do-poddzialania-1014-malopolska-chmura-edukacyjna 2019-07-10 GMT Ruszają „Bony sukcesu” https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ruszaja-bony-sukcesu Rozpoczyna się realizacja ogromnego przedsięwzięcia skierowanego do przedsiębiorców w naszym regionie. Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski przekazał Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. bon na dofinansowanie projektu „Bony sukcesu”. Projekt MARR S.A. został wyłoniony w... 2019-07-09 GMT Ruszają „Bony sukcesu” https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ruszaja-bony-sukcesu Rozpoczyna się realizacja ogromnego przedsięwzięcia skierowanego do przedsiębiorców w naszym regionie. Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski przekazał Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. bon na dofinansowanie projektu „Bony sukcesu”. Projekt MARR S.A. został wyłoniony w... 2019-07-09 GMT Lista wniosków z pozytywnym wynikiem oceny formalnej w I rundzie Poddziałania 1.2.1 Typ A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-z-pozytywnym-wynikiem-oceny-formalnej-w-i-rundzie-poddzialania-121-typ-a 2019-07-02 GMT Lista wniosków złożonych w ramach III rundy Poddziałania 1.2.3 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-ramach-iii-rundy-poddzialania-123 2019-07-01 GMT Lista wniosków złożonych do Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-do-poddzialania-1013-edukacja-w-szkolach-prowadzacych-ksztalcenie-ogolne 2019-06-28 GMT Lista wniosków złożonych do Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-do-poddzialania-1013-edukacja-w-szkolach-prowadzacych-ksztalcenie-ogolne 2019-06-28 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje 2019-06-28 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje 2019-06-28 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Działaniu 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych i potencjał IOB https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-dzialaniu-32-promocja-postaw-przedsiebiorczych-i-potencjal-iob 2019-06-28 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Działaniu 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych i potencjał IOB https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-dzialaniu-32-promocja-postaw-przedsiebiorczych-i-potencjal-iob 2019-06-28 GMT Zmiana Regulaminu konkursu do Działania 4.2 Eko-przedsiębiorstwa https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-do-dzialania-42-eko-przedsiebiorstwa 2019-06-28 GMT Zmiana Regulaminu konkursu do Poddziałania 1.2.1 Typ B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-do-poddzialania-121-typ-b 2019-06-28 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.01.04 Typ B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-100104-typ-b W dniu 13 czerwca 2019 r. została podjęta Uchwała Nr 1033/19 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2019-06-27 GMT Lista wniosków złożonych do Poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-do-poddzialania-122-infrastruktura-badawczo-rozwojowa 2019-06-19 GMT Wydłużenie naboru w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wydluzenie-naboru-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje Bony na innowacje czekają na pomysłowych przedsiębiorców Dzięki decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały czas na złożenie swoich innowacyjnych projektów aż do 30 września 2019 roku! Mając na uwadze zainteresowanie tą prostą i wygodną dla... 2019-06-18 GMT Zmiana Regulaminu konkursu do Poddziałania 1.2.3 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-do-poddzialania-123 2019-06-18 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 10.1.4 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-1014 2019-06-14 GMT Lista wniosków złożonych w ramach I rundy Poddziałania 1.2.1 Typ A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-ramach-i-rundy-poddzialania-121-typ-a 2019-06-12 GMT Lista wniosków złożonych w ramach II rundy Poddziałania 1.2.3 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-ramach-ii-rundy-poddzialania-123 2019-06-03 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 9.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-912-aktywna-integracja-projekty-konkursowe 2019-05-30 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 9.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-912-aktywna-integracja-projekty-konkursowe 2019-05-30 GMT Lista wniosków złożonych do Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne - ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-do-poddzialania-1011-wychowanie-przedszkolne-zit 2019-05-30 GMT Lista wniosków złożonych do Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne - ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-do-poddzialania-1011-wychowanie-przedszkolne-zit 2019-05-30 GMT Lista wniosków złożonych do Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-do-poddzialania-1012-wychowanie-przedszkolne-spr 2019-05-30 GMT Lista wniosków złożonych do Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-do-poddzialania-1012-wychowanie-przedszkolne-spr 2019-05-30 GMT Lista wniosków złożonych do Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-do-poddzialania-1014-malopolska-chmura-edukacyjna 2019-05-30 GMT Lista wniosków złożonych do Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-do-poddzialania-1014-malopolska-chmura-edukacyjna 2019-05-30 GMT Wyniki oceny merytorycznej w drugiej rundzie naboru do Poddziałania 1.2.1 Typ B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-merytorycznej-w-drugiej-rundzie-naboru-do-poddzialania-121-typ-b 2019-05-24 GMT Wyniki oceny merytorycznej w drugiej rundzie naboru do Poddziałania 1.2.1 Typ B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-merytorycznej-w-drugiej-rundzie-naboru-do-poddzialania-121-typ-b 2019-05-24 GMT Wyniki oceny merytorycznej w drugiej rundzie naboru do Poddziałania 1.2.1 Typ B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-merytorycznej-w-drugiej-rundzie-naboru-do-poddzialania-121-typ-b 2019-05-24 GMT Zmiana Regulaminu konkursu do Poddziałania 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju Typ A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-do-poddzialania-343-dotacje-dla-msp-wczesna-faza-rozwoju-typ-a 2019-05-24 GMT Zmiana Regulaminu konkursu do Poddziałania 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju Typ A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-do-poddzialania-343-dotacje-dla-msp-wczesna-faza-rozwoju-typ-a 2019-05-24 GMT Zmiana Regulaminu konkursu do Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-do-poddzialania-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp 2019-05-24 GMT Zmiana Regulaminu konkursu do Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-do-poddzialania-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp 2019-05-24 GMT Szkolenie dla wnioskodawców – Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/szkolenie-dla-wnioskodawcow-poddzialanie-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2019-05-23 GMT Zmiana regulaminu przygotowania i oceny projektów pozakonkursowych w ramach osi 1,9,10 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-przygotowania-i-oceny-projektow-pozakonkursowych-w-ramach-osi-1910 Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 851/19 z dnia 21 maja 2019 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020.   Zmianie uległ: Rozdział III, Podrozdział: Warunki realizacji z... 2019-05-23 GMT Profil MCP na Facebooku https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/profil-mcp-na-facebooku   Zapraszamy do polubienia oficjalnego profilu Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) na Facebooku, dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/MalopolskieCentrumPrzedsiebiorczosci/.   Profil MCP dostarcza bieżących informacji na temat działań z Regionalnego Programu... 2019-05-20 GMT Profil MCP na Facebooku https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/profil-mcp-na-facebooku   Zapraszamy do polubienia oficjalnego profilu Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) na Facebooku, dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/MalopolskieCentrumPrzedsiebiorczosci/.   Profil MCP dostarcza bieżących informacji na temat działań z Regionalnego Programu... 2019-05-20 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 3.3.2 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-332 2019-05-17 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 1.2.1 Typ B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-121-typ-b 2019-05-17 GMT Lista wniosków złożonych w Poddziałaniu 10.2.2 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-poddzialaniu-1022 2019-05-16 GMT Międzynarodowa Małopolska! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/miedzynarodowa-malopolska Od wielu lat fundusze europejskie zmieniają Małopolskę. Dzięki nim możliwe jest wzmocnienie potencjału naszej gospodarki, zwłaszcza mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Dzisiaj po raz kolejny Zarząd Województwa Małopolskiego dał szansę małopolskim firmom na wyznaczenie nowych kierunków... 2019-05-16 GMT Eko Małopolska to również Eko-przedsiębiorstwa! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/eko-malopolska-to-rowniez-eko-przedsiebiorstwa Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał właśnie wyboru projektów, których celem będzie poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Ruszają zatem pierwsze eko-przedsiębiorstwa! Do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wybrano 81... 2019-05-16 GMT Lista wniosków złożonych w Poddziałaniu 10.2.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-poddzialaniu-1021 2019-05-16 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 3.4.4 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-344 2019-05-16 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Działaniu 4.2 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-dzialaniu-42 2019-05-16 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Działaniu 4.2 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-dzialaniu-42 2019-05-16 GMT Międzynarodowa Małopolska! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/miedzynarodowa-malopolska Od wielu lat fundusze europejskie zmieniają Małopolskę. Dzięki nim możliwe jest wzmocnienie potencjału naszej gospodarki, zwłaszcza mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Dzisiaj po raz kolejny Zarząd Województwa Małopolskiego dał szansę małopolskim firmom na wyznaczenie nowych kierunków... 2019-05-16 GMT Lista wniosków z pozytywnym wynikiem oceny formalnej w Działaniu 3.2 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-z-pozytywnym-wynikiem-oceny-formalnej-w-dzialaniu-32 2019-05-08 GMT Lista wniosków złożonych w I rundzie Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-i-rundzie-poddzialania-123-bony-na-innowacje 2019-05-06 GMT Lista wniosków złożonych w I rundzie Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-i-rundzie-poddzialania-123-bony-na-innowacje 2019-05-06 GMT Lista wniosków złożonych w I rundzie Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-i-rundzie-poddzialania-123-bony-na-innowacje 2019-05-06 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 3.4.3 Dotacje dla MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-343-dotacje-dla-msp 2019-04-30 GMT Zwiększenie alokacji w konkursie do Poddziałania 3.3.2 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zwiekszenie-alokacji-w-konkursie-do-poddzialania-332 2019-04-30 GMT Zwiększenie alokacji w konkursie do Poddziałania 3.3.2 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zwiekszenie-alokacji-w-konkursie-do-poddzialania-332 2019-04-30 GMT Lista wniosków złożonych do Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-do-poddzialania-1014-malopolska-chmura-edukacyjna 2019-04-30 GMT Lista wniosków złożonych do Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-do-poddzialania-1014-malopolska-chmura-edukacyjna 2019-04-30 GMT Ekodoradcy dla biznesu https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ekodoradcy-dla-biznesu W ramach projektu EkoMałopolska już wkrótce zostanie wprowadzone doradztwo środowiskowe dla firm w postaci ekodoradców. Będzie to forma pomocy, a także edukacji dedykowana przedsiębiorcom w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej procesów produkcyjnych i pomieszczeń, a także minimalizacji... 2019-04-30 GMT Lista wniosków złożonych w Działaniu 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-dzialaniu-93-wsparcie-ekonomii-spolecznej 2019-04-24 GMT Prawie 100 mln zł dla zagrożonych wykluczeniem https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/prawie-100-mln-zl-dla-zagrozonych-wykluczeniem Blisko 8 tysięcy dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także ich rodziców otrzyma pomoc dzięki środkom pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Z konkretnej pomocy,... 2019-04-24 GMT Prawie 100 mln zł dla zagrożonych wykluczeniem https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/prawie-100-mln-zl-dla-zagrozonych-wykluczeniem Blisko 8 tysięcy dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także ich rodziców otrzyma pomoc dzięki środkom pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Z konkretnej pomocy,... 2019-04-24 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 9.2.3 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-923 2019-04-18 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 9.2.2 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-922 2019-04-18 GMT Zmiana Regulaminu konkursu do Poddziałania 1.2.1 Typ A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-do-poddzialania-121-typ-a 2019-04-17 GMT Wybór projektów do dofinansowania w Poddziałaniu 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp 2019-04-17 GMT Wybór projektów do dofinansowania w Poddziałaniu 3.4.5 Bony na doradztwo https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-345-bony-na-doradztwo 2019-04-10 GMT Wybór projektów do dofinansowania w Poddziałaniu 3.4.5 Bony na doradztwo https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-345-bony-na-doradztwo 2019-04-10 GMT Lista wniosków złożonych w Działaniu 3.2. Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-dzialaniu-32-promocja-postaw-przedsiebiorczych-oraz-potencjal-iob 2019-04-03 GMT Wybór projektów do dofinansowania w Poddziałaniu 3.4.4 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-344 2019-04-02 GMT Wybór projektów do dofinansowania w Poddziałaniu 3.4.4 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-344 2019-04-02 GMT Ogłoszenie konkursu Poddziałanie 1.2.1 Typ A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-poddzialanie-121-typ-a 2019-03-29 GMT Zmiana Regulaminu konkursu do Poddziałania 3.4.4 Typ A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-do-poddzialania-344-typ-a 2019-03-29 GMT Ogłoszenie konkursu Poddziałanie 1.2.2 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-poddzialanie-122 2019-03-29 GMT Lista wniosków z pozytywnym wynikiem oceny merytorycznej w I rundzie 1.2.1 Typ B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-z-pozytywnym-wynikiem-oceny-merytorycznej-w-i-rundzie-121-typ-b 2019-03-28 GMT Zmiana Regulaminu konkursu do Działania 9.3 Typ A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-do-dzialania-93-typ-a Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 493/19 z dnia 28 marca 2019 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii... 2019-03-28 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-1012-wychowanie-przedszkolne-spr 2019-03-27 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-1013-edukacja-w-szkolach-prowadzacych-ksztalcenie-ogolne 2019-03-27 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 10.1.1 Wychowanie przedszkolne - ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-1011-wychowanie-przedszkolne-zit 2019-03-27 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 10.1.1 Wychowanie przedszkolne - ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-1011-wychowanie-przedszkolne-zit 2019-03-27 GMT Zmiana Regulaminu konkursu do Działania 9.3 Typ A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-do-dzialania-93-typ-a Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 466/19 z dnia 26 marca 2019 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla naboru wniosków w ramach Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji... 2019-03-26 GMT Lista wniosków poprawnych formalnie w Poddziałaniu 1.2.1 Typ B (runda II) https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-poprawnych-formalnie-w-poddzialaniu-121-typ-b-runda-ii 2019-03-25 GMT Lista wniosków poprawnych formalnie w Poddziałaniu 1.2.1 Typ B (runda II) https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-poprawnych-formalnie-w-poddzialaniu-121-typ-b-runda-ii 2019-03-25 GMT Lista wniosków poprawnych formalnie w Poddziałaniu 1.2.1 Typ B (runda II) https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-poprawnych-formalnie-w-poddzialaniu-121-typ-b-runda-ii 2019-03-25 GMT Lista wniosków z pozytywnym wynikiem oceny formalnej w Poddziałaniu 3.4.5 Bony na doradztwo https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-z-pozytywnym-wynikiem-oceny-formalnej-w-poddzialaniu-345-bony-na-doradztwo 2019-03-07 GMT Ogłoszenie konkursu w Działaniu 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-dzialaniu-93-wsparcie-ekonomii-spolecznej 2019-02-28 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-1014-malopolska-chmura-edukacyjna 2019-02-28 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje 2019-02-28 GMT Lista wniosków złożonych w II rundzie Poddziałania 1.2.1 Typ B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-ii-rundzie-poddzialania-121-typ-b 2019-02-20 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w V rundzie Poddziałania 1.2.1 Typ A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-v-rundzie-poddzialania-121-typ-a 2019-02-20 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 3.3.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-331 2019-02-15 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 3.3.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-331 2019-02-15 GMT ​Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.1.5 Typ C https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-1015-typ-c W dniu 12 lutego 2019 r. została podjęta Uchwała Nr 196/19 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2019-02-15 GMT ​Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.1.5 Typ C https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-1015-typ-c W dniu 12 lutego 2019 r. została podjęta Uchwała Nr 196/19 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2019-02-15 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 10.1.5 Typ C https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-1015-typ-c 2019-02-12 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 10.1.5 Typ C https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-1015-typ-c 2019-02-12 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 9.2.1 Typ C https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-921-typ-c W dniu 5 lutego 2019 r. została podjęta Uchwała Nr 146/19 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-030/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2019-02-07 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 9.2.1 Typ C https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-921-typ-c W dniu 5 lutego 2019 r. została podjęta Uchwała Nr 146/19 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-030/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2019-02-07 GMT Zakończenie naboru wniosków w Poddziałaniu 3.4.5 Bony na doradztwo https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczenie-naboru-wnioskow-w-poddzialaniu-345-bony-na-doradztwo 2019-02-06 GMT Zakończenie naboru wniosków w Poddziałaniu 3.4.5 Bony na doradztwo https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczenie-naboru-wnioskow-w-poddzialaniu-345-bony-na-doradztwo 2019-02-06 GMT Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Typ C https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-dla-poddzialania-921-typ-c 2019-02-05 GMT Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Typ C https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-dla-poddzialania-921-typ-c 2019-02-05 GMT Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Typ C https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-dla-poddzialania-921-typ-c 2019-02-05 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 9.2.1 Typ C https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-921-typ-c 2019-02-05 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 9.2.1 Typ C https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-921-typ-c 2019-02-05 GMT Lista wniosków z pozytywnym wynikiem oceny formalnej w I rundzie Poddziałania 1.2.1 Typ B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-z-pozytywnym-wynikiem-oceny-formalnej-w-i-rundzie-poddzialania-121-typ-b 2019-02-01 GMT Lista wniosków z pozytywnym wynikiem oceny formalnej w Poddziałaniu 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-z-pozytywnym-wynikiem-oceny-formalnej-w-poddzialaniu-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp 2019-01-29 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 9.02.01 Typ B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-90201-typ-b W dniu 22 stycznia 2019 r. została podjęta Uchwała Nr 81/19 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-033/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2019-01-23 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 9.2.1 Typ B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-921-typ-b 2019-01-22 GMT Projekty z pozytywnym wynikiem oceny formalnej, Działanie 4.2 Eko - przedsiębiorstwa https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/projekty-z-pozytywnym-wynikiem-oceny-formalnej-dzialanie-42-eko-przedsiebiorstwa 2019-01-18 GMT Projekty z pozytywnym wynikiem oceny formalnej, Działanie 4.2 Eko - przedsiębiorstwa https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/projekty-z-pozytywnym-wynikiem-oceny-formalnej-dzialanie-42-eko-przedsiebiorstwa 2019-01-18 GMT Lista wniosków złożonych w I rundzie Poddziałania 1.2.1 Typ B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-i-rundzie-poddzialania-121-typ-b 2019-01-10 GMT Lista wniosków z pozytywnym wynikiem oceny merytorycznej w V rundzie 1.2.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-z-pozytywnym-wynikiem-oceny-merytorycznej-w-v-rundzie-121 2019-01-07 GMT Przedłużenie terminu oceny wniosków złożonych w V rundzie naboru do Poddziałania 1.2.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/przedluzenie-terminu-oceny-wnioskow-zlozonych-w-v-rundzie-naboru-do-poddzialania-121 2019-01-07 GMT Przedłużenie terminu oceny formalnej Działanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/przedluzenie-terminu-oceny-formalnej-dzialanie-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp 2018-12-20 GMT Projekty wybrane do dofinansowania w IV rundzie Poddziałania 1.2.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/projekty-wybrane-do-dofinansowania-w-iv-rundzie-poddzialania-121 2018-12-14 GMT Projekty wybrane do dofinansowania w ramach V rundy Poddziałania 1.2.3 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/projekty-wybrane-do-dofinansowania-w-ramach-v-rundy-poddzialania-123 2018-12-04 GMT Ogłoszenie konkursu w Działaniu 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-dzialaniu-32-promocja-postaw-przedsiebiorczych-oraz-potencjal-iob 2018-11-30 GMT Ogłoszenie konkursu w Działaniu 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-dzialaniu-32-promocja-postaw-przedsiebiorczych-oraz-potencjal-iob 2018-11-30 GMT Lista wniosków poprawnych formalnie w Poddziałaniu 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-poprawnych-formalnie-w-poddzialaniu-331-promocja-gospodarcza-malopolski 2018-11-26 GMT Wyniki oceny formalnej I stopnia w V rundzie z Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-i-stopnia-w-v-rundzie-z-poddzialania-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-a 2018-11-21 GMT Ponad 210 mln zł dla małopolskich przedsiębiorców https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ponad-210-mln-zl-dla-malopolskich-przedsiebiorcow 2018-11-16 GMT Lista wniosków złożonych w Poddziałaniu 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ C https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-poddzialaniu-1015-wsparcie-uczniow-zdolnych-typ-c 2018-11-08 GMT Lista wniosków złożonych w Poddziałaniu 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ C https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-poddzialaniu-1015-wsparcie-uczniow-zdolnych-typ-c 2018-11-08 GMT Lista wniosków złożonych do Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-do-poddzialania-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp 2018-11-07 GMT Projekty wybrane do dofinansowania w ramach III rundy w Poddziałaniu 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/projekty-wybrane-do-dofinansowania-w-ramach-iii-rundy-w-poddzialaniu-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-a 2018-11-07 GMT Projekty wybrane do dofinansowania w Poddziałaniu 3.4.4 Dotacje dla MŚP Typ A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/projekty-wybrane-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-344-dotacje-dla-msp-typ-a 2018-11-06 GMT Projekty wybrane do dofinansowania w Poddziałaniu 3.4.4 Dotacje dla MŚP Typ A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/projekty-wybrane-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-344-dotacje-dla-msp-typ-a 2018-11-06 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 3.4.5 Bony na doradztwo https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-345-bony-na-doradztwo 2018-10-31 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 3.4.5 Bony na doradztwo https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-345-bony-na-doradztwo 2018-10-31 GMT Ogłoszenie konkursu Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw typ B. Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-poddzialanie-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-b-projekty-celowe-msp-obejmujace-prace-br-wraz-z-wdrozeniem 2018-10-31 GMT Zmiana regulaminu konkursu dla Poddziałania 3.4.4 A Dotacje dla MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-dla-poddzialania-344-a-dotacje-dla-msp 2018-10-30 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-1022-ksztalcenie-zawodowe-uczniow-spr 2018-10-25 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-1021-ksztalcenie-zawodowe-uczniow-zit 2018-10-25 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-1021-ksztalcenie-zawodowe-uczniow-zit 2018-10-25 GMT Wyniki oceny merytorycznej w IV rundzie Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-merytorycznej-w-iv-rundzie-poddzialania-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-a 2018-10-24 GMT Projekty wybrane do dofinansowania w ramach IV rundy Poddziałania 1.2.3 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/projekty-wybrane-do-dofinansowania-w-ramach-iv-rundy-poddzialania-123 2018-10-17 GMT Przedłużenie terminu oceny formalnej Działanie 4.2 Eko-Przedsiębiorstwa https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/przedluzenie-terminu-oceny-formalnej-dzialanie-42-eko-przedsiebiorstwa 2018-10-12 GMT Małopolska osiągnęła cel na 100% https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolska-osiagnela-cel-na-100 2018-10-05 GMT Małopolska osiągnęła cel na 100% https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/malopolska-osiagnela-cel-na-100 2018-10-05 GMT Lista wniosków złożonych w ramach V rundy Poddziałania 1.2.3 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-ramach-v-rundy-poddzialania-123 2018-10-03 GMT Lista wniosków złożonych w Poddziałaniu 9.2.1 Typ B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-poddzialaniu-921-typ-b 2018-10-03 GMT Lista wniosków złożonych w Poddziałaniu 9.2.1 Typ B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-poddzialaniu-921-typ-b 2018-10-03 GMT Lista wniosków złożonych w piątej rundzie Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-piatej-rundzie-poddzialania-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-a 2018-09-26 GMT Lista wniosków złożonych w piątej rundzie Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-piatej-rundzie-poddzialania-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-a 2018-09-26 GMT Projekty wybrane do dofinansowania w ramach III rundy Poddziałania 1.2.3 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/projekty-wybrane-do-dofinansowania-w-ramach-iii-rundy-poddzialania-123 2018-09-26 GMT Lista wniosków złożonych w Poddziałaniu 9.2.1 Typ C https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-poddzialaniu-921-typ-c 2018-09-26 GMT Lista wniosków złożonych w Poddziałaniu 9.2.1 Typ C https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-poddzialaniu-921-typ-c 2018-09-26 GMT Lista wniosków złożonych do Działania 4.2 Eko-przedsiębiorstwa https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-do-dzialania-42-eko-przedsiebiorstwa 2018-09-20 GMT Lista wniosków złożonych do Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-do-poddzialania-331-promocja-gospodarcza-malopolski 2018-09-19 GMT Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-dla-poddzialania-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp 2018-09-19 GMT Lista wniosków z pozytywnym wynikiem oceny formalnej I stopnia w IV rundzie 1.2.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-z-pozytywnym-wynikiem-oceny-formalnej-i-stopnia-w-iv-rundzie-121 2018-09-17 GMT Projekty wybrane do dofinansowania w ramach II rundy naboru do Poddziałania 1.2.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/projekty-wybrane-do-dofinansowania-w-ramach-ii-rundy-naboru-do-poddzialania-121 2018-09-11 GMT Projekty wybrane do dofinansowania w ramach II rundy naboru do Poddziałania 1.2.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/projekty-wybrane-do-dofinansowania-w-ramach-ii-rundy-naboru-do-poddzialania-121 2018-09-11 GMT Projekty wybrane do dofinansowania Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/projekty-wybrane-do-dofinansowania-poddzialanie-343-dotacje-dla-msp-wczesna-faza-rozwoju 2018-09-11 GMT Projekty wybrane do dofinansowania Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/projekty-wybrane-do-dofinansowania-poddzialanie-343-dotacje-dla-msp-wczesna-faza-rozwoju 2018-09-11 GMT Lista wniosków z pozytywnym wynikiem na etapie oceny merytorycznej w III rundzie 1.2.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-z-pozytywnym-wynikiem-na-etapie-oceny-merytorycznej-w-iii-rundzie-121 2018-09-07 GMT Liczba wniosków złożonych w IV rundzie konkursu do Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/liczba-wnioskow-zlozonych-w-iv-rundzie-konkursu-do-poddzialania-123-bony-na-innowacje 2018-09-03 GMT Liczba wniosków złożonych do Działania 4.2 Eko-przedsiębiorstwa https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/liczba-wnioskow-zlozonych-do-dzialania-42-eko-przedsiebiorstwa 2018-08-31 GMT Liczba wniosków złożonych do Działania 4.2 Eko-przedsiębiorstwa https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/liczba-wnioskow-zlozonych-do-dzialania-42-eko-przedsiebiorstwa 2018-08-31 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.01.04 typ B – runda III https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-100104-typ-b-runda-iii W dniu 28 sierpnia 2018 r. została podjęta Uchwała Nr 1575/18 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2018-08-31 GMT Ogłoszenie konkursu w Działaniu 1.3 Małopolskie Centra Innowacji https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-dzialaniu-13-malopolskie-centra-innowacji 2018-08-30 GMT Ogłoszenie konkursu w Działaniu 1.3 Małopolskie Centra Innowacji https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-dzialaniu-13-malopolskie-centra-innowacji 2018-08-30 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp 2018-08-30 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp 2018-08-30 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje 2018-08-29 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje 2018-08-29 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-1014-malopolska-chmura-edukacyjna 2018-08-29 GMT Ogłoszenie naboru w Poddziałaniu 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-naboru-w-poddzialaniu-1015-wsparcie-uczniow-zdolnych 2018-08-29 GMT Nabór kandydatów na eko-ekspertów https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/nabor-kandydatow-na-eko-ekspertow Jesteś eko? Znasz się na przedsiębiorstwach? Nie jest Ci obca tematyka odnawialnych źródeł energii? Ten nabór jest dla Ciebie. Zostań ekspertem w Małopolsce. Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości prowadzi nabór kandydatów na ekspertów... 2018-08-24 GMT Nabór kandydatów na eko-ekspertów https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/nabor-kandydatow-na-eko-ekspertow Jesteś eko? Znasz się na przedsiębiorstwach? Nie jest Ci obca tematyka odnawialnych źródeł energii? Ten nabór jest dla Ciebie. Zostań ekspertem w Małopolsce. Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości prowadzi nabór kandydatów na ekspertów... 2018-08-24 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.01.04 typ B – runda II https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-100104-typ-b-runda-ii W dniu 14 sierpnia 2018 r. została podjęta Uchwała Nr 1449/18 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2018-08-16 GMT Lista wniosków złożonych w IV rundzie naboru w Poddziałaniu 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-iv-rundzie-naboru-w-poddzialaniu-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2018-08-16 GMT Projekty wybrane w II rundzie konkursu do Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/projekty-wybrane-w-ii-rundzie-konkursu-do-poddzialania-1014-malopolska-chmura-edukacyjna 2018-08-14 GMT Projekty wybrane w II rundzie konkursu do Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/projekty-wybrane-w-ii-rundzie-konkursu-do-poddzialania-1014-malopolska-chmura-edukacyjna 2018-08-14 GMT Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej – etap II https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-wyborze-projektu-pozakonkursowego-pn-malopolski-osrodek-koordynacji-ekonomii-spolecznej-etap-ii 2018-08-08 GMT Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-dla-poddzialania-1014-malopolska-chmura-edukacyjna Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1394/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna, Typ projektu: B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa   Zmiany w powyższym dokumencie wynikają... 2018-08-07 GMT Zmiana listy podstawowej w wyniku procedury odwoławczej w poddziałaniu 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-listy-podstawowej-w-wyniku-procedury-odwolawczej-w-poddzialaniu-911-aktywna-integracja-projekty-konkursowe-wylacznie-dla-opspcpr 2018-08-07 GMT Lista wniosków z pozytywnym wynikiem oceny formalnej I stopnia w III rundzie 1.2.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-z-pozytywnym-wynikiem-oceny-formalnej-i-stopnia-w-iii-rundzie-121 2018-08-01 GMT Zmiana Regulaminu konkursu w Poddziałaniu 3.4.4 Dotacje dla MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-w-poddzialaniu-344-dotacje-dla-msp 2018-08-01 GMT Zmiana Regulaminu konkursu w Poddziałaniu 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-w-poddzialaniu-343-dotacje-dla-msp-wczesna-faza-rozwoju 2018-08-01 GMT Lista wniosków poprawnych formalnie w Poddziałaniu 3.4.4 Dotacje dla MŚP Typ A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-poprawnych-formalnie-w-poddzialaniu-344-dotacje-dla-msp-typ-a 2018-08-01 GMT Lista wniosków poprawnych formalnie w Poddziałaniu 3.4.4 Dotacje dla MŚP Typ A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-poprawnych-formalnie-w-poddzialaniu-344-dotacje-dla-msp-typ-a 2018-08-01 GMT Liczba wniosków złożonych w III rundzie konkursu dla Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/liczba-wnioskow-zlozonych-w-iii-rundzie-konkursu-dla-poddzialania-123-bony-na-innowacje 2018-08-01 GMT Lista wniosków z pozytywnym wynikiem na etapie oceny merytorycznej w II rundzie 1.2.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-z-pozytywnym-wynikiem-na-etapie-oceny-merytorycznej-w-ii-rundzie-121 2018-07-27 GMT Lista wniosków z pozytywnym wynikiem na etapie oceny merytorycznej w II rundzie 1.2.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-z-pozytywnym-wynikiem-na-etapie-oceny-merytorycznej-w-ii-rundzie-121 2018-07-27 GMT Ogłoszenie naboru w Poddziałaniu 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ C https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-naboru-w-poddzialaniu-921-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-w-regionie-typ-c 2018-07-26 GMT Wybór projektów do dofinansowania w ramach I rundy Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-i-rundy-poddzialania-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2018-07-26 GMT Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Kierunek Kariera Zawodowa https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-wyborze-projektu-pozakonkursowego-pn-kierunek-kariera-zawodowa 2018-07-25 GMT Ogłoszenie naboru dla Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-naboru-dla-poddzialania-921-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-w-regionie 2018-07-11 GMT Zakończenie oceny formalnej projektu pozakonkursowego Kierunek Kariera Zawodowa https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczenie-oceny-formalnej-projektu-pozakonkursowego-kierunek-kariera-zawodowa Informujemy, że został zakończony etap oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPMP.10.02.04-IP.01-12-028/18 przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera Zawodowa” dla Poddziałania... 2018-07-06 GMT Lista wniosków złożonych w III rundzie Poddziałania 1.2.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-iii-rundzie-poddzialania-121 2018-07-05 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna (I runda konkursu) https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-1014-malopolska-chmura-edukacyjna-i-runda-konkursu 2018-07-04 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna (I runda konkursu) https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-1014-malopolska-chmura-edukacyjna-i-runda-konkursu 2018-07-04 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.01.04 typ B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-100104-typ-b W dniu 3 lipca 2018 r. została podjęta Uchwała Nr 1203/18 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2018-07-04 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.01.04 typ B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-100104-typ-b W dniu 3 lipca 2018 r. została podjęta Uchwała Nr 1203/18 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2018-07-04 GMT Zmiana listy podstawowej w Poddziałaniu 1.2.1 w wyniku zakończenia procedury odwoławczej w ramach IV rundy naboru https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-listy-podstawowej-w-poddzialaniu-121-w-wyniku-zakonczenia-procedury-odwolawczej-w-ramach-iv-rundy-naboru 2018-07-04 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje 2018-07-04 GMT Lista wniosków złożonych w II rundzie Poddziałania 1.2.3 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-ii-rundzie-poddzialania-123 2018-07-03 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-331-promocja-gospodarcza-malopolski 2018-06-29 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-331-promocja-gospodarcza-malopolski 2018-06-29 GMT Zakończenie oceny formalnej wniosku w ramach Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej - Typ projektu B. działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej prowadzone na poziomie regionalnym https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczenie-oceny-formalnej-wniosku-w-ramach-dzialania-93-wsparcie-ekonomii-spolecznej-typ-projektu-b-dzialania-koordynacyjne-w-obszarze-ekonomii-spolecznej-prowadzone-na-poziomie-regionalnym 2018-06-27 GMT Zakończenie oceny formalnej wniosku w ramach Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej - Typ projektu B. działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej prowadzone na poziomie regionalnym https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczenie-oceny-formalnej-wniosku-w-ramach-dzialania-93-wsparcie-ekonomii-spolecznej-typ-projektu-b-dzialania-koordynacyjne-w-obszarze-ekonomii-spolecznej-prowadzone-na-poziomie-regionalnym 2018-06-27 GMT Zmiana załączników do Regulaminu konkursu w Poddziałaniu 9.1.1 Aktywna integracja - projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, Typ projektu A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-zalacznikow-do-regulaminu-konkursu-w-poddzialaniu-911-aktywna-integracja-projekty-konkursowe-wylacznie-dla-opspcpr-typ-projektu-a 2018-06-27 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 09.01.01 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-090101 W dniu 19 czerwca 2018 r. została podjęta Uchwała Nr 1095/18 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-105/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2018-06-27 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 09.01.01 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-090101 W dniu 19 czerwca 2018 r. została podjęta Uchwała Nr 1095/18 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-105/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2018-06-27 GMT Zmiana listy podstawowej w wyniku zakończenia procedury odwoławczej w ramach III rundy naboru w Poddziałaniu 1.2.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-listy-podstawowej-w-wyniku-zakonczenia-procedury-odwolawczej-w-ramach-iii-rundy-naboru-w-poddzialaniu-121 2018-06-21 GMT Zmiana listy podstawowej w wyniku zakończenia procedury odwoławczej w ramach III rundy naboru w Poddziałaniu 1.2.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-listy-podstawowej-w-wyniku-zakonczenia-procedury-odwolawczej-w-ramach-iii-rundy-naboru-w-poddzialaniu-121 2018-06-21 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, Typ projektu A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-911-aktywna-integracja-projekty-konkursowe-wylacznie-dla-opspcpr-typ-projektu-a 2018-06-19 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, Typ projektu A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-911-aktywna-integracja-projekty-konkursowe-wylacznie-dla-opspcpr-typ-projektu-a 2018-06-19 GMT Zmiana regulaminu przygotowania i oceny projektów pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-przygotowania-i-oceny-projektow-pozakonkursowym-w-ramach-osi-1-9-10-rpo-wm-2014-2020 2018-06-19 GMT Zmiana regulaminu przygotowania i oceny projektów pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-przygotowania-i-oceny-projektow-pozakonkursowym-w-ramach-osi-1-9-10-rpo-wm-2014-2020 2018-06-19 GMT Zmiana regulaminu przygotowania i oceny projektów pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-przygotowania-i-oceny-projektow-pozakonkursowym-w-ramach-osi-1-9-10-rpo-wm-2014-2020 2018-06-19 GMT Projekty, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia w II rundzie naboru do Poddziałania 1.2.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/projekty-ktore-uzyskaly-pozytywny-wynik-na-etapie-oceny-formalnej-i-stopnia-w-ii-rundzie-naboru-do-poddzialania-121 2018-06-18 GMT Projekty, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia w II rundzie naboru do Poddziałania 1.2.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/projekty-ktore-uzyskaly-pozytywny-wynik-na-etapie-oceny-formalnej-i-stopnia-w-ii-rundzie-naboru-do-poddzialania-121 2018-06-18 GMT Zakończenie oceny merytorycznej w I rundzie naboru dla Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczenie-oceny-merytorycznej-w-i-rundzie-naboru-dla-poddzialania-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej w pierwszej rundzie naboru w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-004/18   W ramach... 2018-06-13 GMT Zmiana listy projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu A i B. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-listy-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-922-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-zit-typ-projektu-a-i-b 2018-06-06 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 09.02.02 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-090202 W dniu 5 czerwca 2018 r. została podjęta Uchwała Nr 962/18 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 178/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr... 2018-06-06 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 09.02.01 typ A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-090201-typ-a W dniu 29 maja 2018 r. została podjęta Uchwała Nr 927/18 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-104/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2018-06-01 GMT Lista wniosków złożonych w Poddziałaniu 1.2.3 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-poddzialaniu-123 2018-06-01 GMT Lista wniosków złożonych w Poddziałaniu 1.2.3 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-poddzialaniu-123 2018-06-01 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 09.02.01 typ E https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-090201-typ-e W dniu 29 maja 2018 r. została podjęta Uchwała Nr 928/18 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-103/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2018-06-01 GMT Wybór projektów do dofinansowania w Poddziałaniu 1.2.2 Infrastruktura badawczo–rozwojowa przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-122-infrastruktura-badawczorozwojowa-przedsiebiorstw 2018-05-30 GMT Wybór projektów do dofinansowania w Poddziałaniu 1.2.2 Infrastruktura badawczo–rozwojowa przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-122-infrastruktura-badawczorozwojowa-przedsiebiorstw 2018-05-30 GMT Lista wniosków złożonych w Poddziałaniu 3.4.4 Typ A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-poddzialaniu-344-typ-a 2018-05-30 GMT Lista wniosków złożonych w Poddziałaniu 3.4.3 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-poddzialaniu-343 2018-05-30 GMT Wybór projektów do dofinansowania w Poddziałaniu 9.2.1. Typ projektu: A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-921-typ-projektu-a 2018-05-29 GMT Wybór projektów do dofinansowania w Poddziałaniu 9.2.1. Typ projektu: E https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-921-typ-projektu-e 2018-05-29 GMT Uwaga! Zmiany w projektach w związku z RODO https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/uwaga-zmiany-w-projektach-w-zwiazku-z-rodo W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 897/18 w sprawie zmiany uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 3, 4, 9 i 10 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz zmiany uchwały w... 2018-05-24 GMT Uwaga! Zmiany w projektach w związku z RODO https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/uwaga-zmiany-w-projektach-w-zwiazku-z-rodo W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 897/18 w sprawie zmiany uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 3, 4, 9 i 10 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz zmiany uchwały w... 2018-05-24 GMT Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu E. rozwój opieki długoterminowej. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-dla-poddzialania-921-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-w-regionie-typ-projektu-e-rozwoj-opieki-dlugoterminowej 2018-05-23 GMT Zmiana załączników do Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu A. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-zalacznikow-do-regulaminu-konkursu-dla-poddzialania-921-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-w-regionie-typ-projektu-a-wsparcie-dla-tworzenia-ilub-dzialalnosci-wielospecjalistycznych-zespolow-wczesnej-interwencji-dla-rodzin-z-dzieckiem-niepelnosprawnym-lub-zagrozonym-niepelnosprawnoscia 2018-05-23 GMT Wybór projektu do dofinansowania Poddziałanie 3.4.4 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektu-do-dofinansowania-poddzialanie-344 2018-05-09 GMT Wybór projektu do dofinansowania Poddziałanie 3.4.4 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektu-do-dofinansowania-poddzialanie-344 2018-05-09 GMT Poszerzenie listy rankigowej w Poddziałaniu 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/poszerzenie-listy-rankigowej-w-poddzialaniu-923-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa 2018-05-09 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 09.02.03 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-090203 W dniu 8 maja 2018 r. została podjęta Uchwała Nr 745/18 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 511/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr... 2018-05-09 GMT Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Małopolsce https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dni-otwarte-funduszy-europejskich-w-malopolsce Czym są Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Małopolsce? W czasie trwania Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE) w całej Małopolsce beneficjenci Funduszy Europejskich otworzą dla szerokiego grona zainteresowanych drzwi swoich obiektów – także miejsc zwykle... 2018-05-07 GMT Ogłoszenie konkursu w Działaniu 4.2 Eko-przedsiębiorstwa https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-dzialaniu-42-eko-przedsiebiorstwa 2018-04-27 GMT Zmiana Regulaminu konkursu - Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-poddzialanie-123-bony-na-innowacje 2018-04-26 GMT Zmiana Regulaminu konkursu - Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-poddzialanie-123-bony-na-innowacje 2018-04-26 GMT Zwiększenie alokacji dla konkursu w poddziałaniu 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zwiekszenie-alokacji-dla-konkursu-w-poddzialaniu-923-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-spr ZarządWojewództwa Małopolskiego Uchwałą nr 685/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. podjął decyzję o zmianie Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu: A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz Typ projektu... 2018-04-25 GMT Nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w dziedzinach: Edukacja, Usługi zdrowotne i Włączenie społeczne https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/nabor-kandydatow-na-ekspertow-uczestniczacych-w-procesie-wyboru-projektow-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-w-dziedzinach-edukacja-uslugi-zdrowotne-i-wlaczenie-spoleczne 2018-04-24 GMT Nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w dziedzinach: Edukacja, Usługi zdrowotne i Włączenie społeczne https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/nabor-kandydatow-na-ekspertow-uczestniczacych-w-procesie-wyboru-projektow-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-w-dziedzinach-edukacja-uslugi-zdrowotne-i-wlaczenie-spoleczne 2018-04-24 GMT Wybór projektów do dofinansowania w Poddziałaniu 3.3.2 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-332 2018-04-24 GMT Zmiana Regulaminu konkursu w poddziałaniu 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-w-poddzialaniu-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp 2018-04-18 GMT Lista wniosków złożonych w ramach I rundy, Poddziałanie 1.2.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-ramach-i-rundy-poddzialanie-121 2018-04-11 GMT Lista wniosków złożonych w ramach I rundy, Poddziałanie 1.2.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-ramach-i-rundy-poddzialanie-121 2018-04-11 GMT Nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w dziedzinach: badania przemysłowe i prace rozwojowe w przedsiębiorstwach, wdrażanie wyników https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/nabor-kandydatow-na-ekspertow-uczestniczacych-w-procesie-wyboru-projektow-w-ramach-rpo-wm-na-lata-2014-2020-w-dziedzinach-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-w-przedsiebiorstwach-wdrazanie-wynikow 2018-04-11 GMT Nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w dziedzinie: ocena potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/nabor-kandydatow-na-ekspertow-uczestniczacych-w-procesie-wyboru-projektow-w-ramach-rpo-wm-na-lata-2014-2020-w-dziedzinie-ocena-potencjalu-komercyjnego-innowacyjnych-przedsiewziec 2018-04-11 GMT Nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w dziedzinie: ocena potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/nabor-kandydatow-na-ekspertow-uczestniczacych-w-procesie-wyboru-projektow-w-ramach-rpo-wm-na-lata-2014-2020-w-dziedzinie-ocena-potencjalu-komercyjnego-innowacyjnych-przedsiewziec 2018-04-11 GMT Wybór projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-poddzialania-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2018-04-10 GMT Zmiana listy ocenionych projektów w wyniku procedury odwoławczej dla poddziałania 10.1.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-listy-ocenionych-projektow-w-wyniku-procedury-odwolawczej-dla-poddzialania-1011 2018-04-10 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.01.01 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-100101 W dniu 9 kwietnia 2018 r. została podjęta Uchwała Nr 583/18 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 973/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 r.,  w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach... 2018-04-10 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania Poddziałanie 1.2.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-poddzialanie-121 2018-04-10 GMT Wyniki oceny formalnej w konkursie do Poddziałania 1.2.2 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-w-konkursie-do-poddzialania-122 2018-03-29 GMT Wyniki oceny formalnej w konkursie do Poddziałania 1.2.2 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-w-konkursie-do-poddzialania-122 2018-03-29 GMT Ogłoszenie konkursu dla Poddziałania 3.4.3. Dotacje dla MSP – wczesna faza rozwoju https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-dla-poddzialania-343-dotacje-dla-msp-wczesna-faza-rozwoju 2018-03-28 GMT Ogłoszenie naboru dla Poddziałania 3.4.4. Dotacje dla MSP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-naboru-dla-poddzialania-344-dotacje-dla-msp 2018-03-28 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 09.02.03 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-090203 W dniu 27 marca 2018 r. została podjęta Uchwała Nr 511/18 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-073/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2018-03-28 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje 2018-03-23 GMT Zmiana Regulaminu konkursu - Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-poddzialanie-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp Zmiana Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 3 Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie... 2018-03-23 GMT Wybór projektu do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej w ramach Poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektu-do-dofinansowania-w-wyniku-procedury-odwolawczej-w-ramach-poddzialania-344-dotacje-dla-msp 2018-03-07 GMT Wyniki oceny formlanej w ramach Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formlanej-w-ramach-poddzialania-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp 2018-03-06 GMT Zmiana listy podstawowej w wyniku procedury odwoławczej dla Poddziałania 9.2.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-listy-podstawowej-w-wyniku-procedury-odwolawczej-dla-poddzialania-921 2018-02-28 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 09.02.01 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-090201 W dniu 27 lutego 2018 r. została podjęta Uchwała Nr 283/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1590/17 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-024/17 w ramach Regionalnego... 2018-02-28 GMT Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia w IV rundzie naboru dla poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczenie-oceny-merytorycznej-i-stopnia-w-iv-rundzie-naboru-dla-poddzialania-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2018-02-26 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-1014-malopolska-chmura-edukacyjna 2018-02-22 GMT 18 kwietnia 2018 upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI). https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/18-kwietnia-2018-uplywa-termin-skladania-ofert-do-konkursu-w-ramach-programu-na-rzecz-zatrudnienia-i-innowacji-spolecznych-easi Celem przewodnim konkursu VP/2018/005 jest wsparcie podmiotów publicznych, organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie innowacji społecznych w obszarze godzenia życia zawodowego z prywatnym (reconciliation work and private life). Celami niniejszego zaproszenia... 2018-02-15 GMT Wybór projektów do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej Poddziałanie 3.4.4 Typ A. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-wyniku-procedury-odwolawczej-poddzialanie-344-typ-a 2018-02-13 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 09.02.02 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-090202 W dniu 8 lutego 2018 r. została podjęta Uchwała Nr 178/18 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-061/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2018-02-13 GMT Wybór projektów do dofinansowania w Poddziałaniu 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-922-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-zit 2018-02-09 GMT Lista wniosków złożonych do Poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-do-poddzialania-122-infrastruktura-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw 2018-01-31 GMT Lista wniosków złożonych do Poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-do-poddzialania-122-infrastruktura-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw 2018-01-31 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2018-01-26 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.02.02 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-100202 W dniu 18 stycznia 2018 r. została podjęta Uchwała Nr 74/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr 266/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.02.02-IP.01-12-029/16 w... 2018-01-22 GMT Wybór projektów w III rundzie naboru dla Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-w-iii-rundzie-naboru-dla-poddzialania-123-bony-na-innowacje 2017-12-14 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.01.01 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-100101 W dniu 5 grudnia 2017 r. została podjęta Uchwała Nr 2041/17 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 973/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 r.,  w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach... 2017-12-08 GMT Zmiana Regulaminu konkurs - Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkurs-poddzialanie-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw Zmiana Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.1... 2017-12-07 GMT Wybóru projektu do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej w Podziałaniu 1.2.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyboru-projektu-do-dofinansowania-w-wyniku-procedury-odwolawczej-w-podzialaniu-121 2017-12-06 GMT Zmiana Regulaminu konkursu - Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ projektu A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-poddzialanie-344-dotacje-dla-msp-typ-projektu-a Zmiana Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie... 2017-12-06 GMT Przyznano nagrody z okazji 10-lecia MCP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/przyznano-nagrody-z-okazji-10-lecia-mcp 2017-11-27 GMT Lista projektów złożonych do poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-zlozonych-do-poddzialania-923-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-spr 2017-11-24 GMT Wybór projektów do dofinansowania ramach II rundy konkursu dla poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-ramach-ii-rundy-konkursu-dla-poddzialania-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2017-11-16 GMT Wybór projektów do dofinansowania w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje 2017-10-31 GMT Komunikat w sprawie przedłużenia terminu oceny wniosków złożonych w III rundzie konkursu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-przedluzenia-terminu-oceny-wnioskow-zlozonych-w-iii-rundzie-konkursu-123-bony-na-innowacje 2017-10-17 GMT Lista wniosków złożonych w ramach IV rundy naboru w konkursie w poddziałaniu 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-ramach-iv-rundy-naboru-w-konkursie-w-poddzialaniu-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2017-10-05 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 09.02.01 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-090201  W dniu 3 października 2017 r. została podjęta Uchwała Nr 1590/17 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-024/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego... 2017-10-04 GMT Wybór projektów do dofinansowania w poddziałaniu 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu: C https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-921-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-w-regionie-typ-projektu-c 2017-10-03 GMT Wybór projektów do dofinansowania w poddziałaniu 3.4.4 Dotacje dla MŚP Typ A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-344-dotacje-dla-msp-typ-a 2017-10-03 GMT Zmiana Regulaminu konkursu dla naboru w Poddziałaniu 3.4.4 Dotacje dla MŚP, typ projektu A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-dla-naboru-w-poddzialaniu-344-dotacje-dla-msp-typ-projektu-a 2017-09-28 GMT Zmiana Regulaminu konkursu dla naboru w Poddziałaniu 3.4.4 Dotacje dla MŚP, typ projektu A https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-dla-naboru-w-poddzialaniu-344-dotacje-dla-msp-typ-projektu-a 2017-09-28 GMT Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej II stopnia w drugiej rundzie naboru Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-o-dofinansowanie-ktore-uzyskaly-pozytywny-wynik-na-etapie-oceny-merytorycznej-ii-stopnia-w-drugiej-rundzie-naboru-poddzialania-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2017-09-28 GMT Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej II stopnia w drugiej rundzie naboru Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-o-dofinansowanie-ktore-uzyskaly-pozytywny-wynik-na-etapie-oceny-merytorycznej-ii-stopnia-w-drugiej-rundzie-naboru-poddzialania-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2017-09-28 GMT Wybór projektów do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje-I runda naboru https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-poddzialania-123-bony-na-innowacje-i-runda-naboru 2017-09-27 GMT Wybór projektów do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje-I runda naboru https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-poddzialania-123-bony-na-innowacje-i-runda-naboru 2017-09-27 GMT Wybór projektów do dofinansowania w ramach Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”- I runda https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-poddzialanie-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-i-runda 2017-09-27 GMT Wybór projektów do dofinansowania w ramach Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”- I runda https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-poddzialanie-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-i-runda 2017-09-27 GMT Wybór projektów do dofinansowania w Poddziałaniu 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-1014-malopolska-chmura-edukacyjna 2017-09-21 GMT Wybór projektów do dofinansowania w Poddziałaniu 9.2.1 Typ projektu D https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-921-typ-projektu-d 2017-09-21 GMT Zmiana listy podstawowej w wyniku procedury odwoławczej dla Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-listy-podstawowej-w-wyniku-procedury-odwolawczej-dla-poddzialania-1012-wychowanie-przedszkolne-spr 2017-09-19 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 09.01.02 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-090102 W dniu 12 września 2017 r. została podjęta Uchwała Nr 1487/17 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2017-09-15 GMT Wybór projektów do dofinansowania w poddziałaniu 9.1.2 Aktywna integracja https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-912-aktywna-integracja 2017-09-12 GMT Wcześniejsze zamknięcie naboru wniosków w Poddziałniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wczesniejsze-zamkniecie-naboru-wnioskow-w-poddzialniu-123-bony-na-innowacje 2017-09-12 GMT Wcześniejsze zamknięcie naboru wniosków w Poddziałniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wczesniejsze-zamkniecie-naboru-wnioskow-w-poddzialniu-123-bony-na-innowacje 2017-09-12 GMT Wydłużenie terminu naboru wniosków na projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wydluzenie-terminu-naboru-wnioskow-na-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw Informujemy o wydłużeniu naboru wniosków w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw (nr konkursu: RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17). Wprowadzono dodatkową IV rundę naboru, która potrwa do 3 października 2017 r. do godziny 15.00. Tym samym zmianie uległy zapisy... 2017-09-08 GMT Wydłużenie terminu naboru wniosków na projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wydluzenie-terminu-naboru-wnioskow-na-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw Informujemy o wydłużeniu naboru wniosków w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw (nr konkursu: RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17). Wprowadzono dodatkową IV rundę naboru, która potrwa do 3 października 2017 r. do godziny 15.00. Tym samym zmianie uległy zapisy... 2017-09-08 GMT Zakończenie naboru w poddziałaniu 9.2.2. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczenie-naboru-w-poddzialaniu-922-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-zit 2017-09-07 GMT Zakończenie naboru wniosków w Poddziałaniu 3.4.4 Dotacje dla MŚP Typ projektów B Inwestycje MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii lub biokomponentów i biopaliw II i/lub III generacji. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczenie-naboru-wnioskow-w-poddzialaniu-344-dotacje-dla-msp-typ-projektow-b-inwestycje-msp-produkujacych-urzadzenia-niezbedne-do-produkcji-energii-lub-biokomponentow-i-biopaliw-ii-ilub-iii-generacji 2017-09-01 GMT Zakończenie naboru wniosków w Poddziałaniu 3.4.4 Dotacje dla MŚP Typ projektów B Inwestycje MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii lub biokomponentów i biopaliw II i/lub III generacji. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczenie-naboru-wnioskow-w-poddzialaniu-344-dotacje-dla-msp-typ-projektow-b-inwestycje-msp-produkujacych-urzadzenia-niezbedne-do-produkcji-energii-lub-biokomponentow-i-biopaliw-ii-ilub-iii-generacji 2017-09-01 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp 2017-08-30 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp 2017-08-30 GMT Ogłoszenie konkursu w podziałaniu 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-podzialaniu-923-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-spr 2017-08-23 GMT Zmiana Regulaminu konkursu w Poddziałaniu 9.1.2 Aktywna integracja- projekty konkursowe https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-w-poddzialaniu-912-aktywna-integracja-projekty-konkursowe Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1331/17 z dnia 22 sierpnia 2017 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typy projektów: A. Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych... 2017-08-22 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.01.05 C https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-100105-c W dniu 10 sierpnia 2017 r. została podjęta Uchwała Nr 1272/17 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-027/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2017-08-11 GMT Wyniki oceny merytorycznej II stopnia w pierwszej rundzie z Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-merytorycznej-ii-stopnia-w-pierwszej-rundzie-z-poddzialania-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2017-08-11 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałąniu 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-1015-wsparcie-uczniow-zdolnych 2017-08-10 GMT Wyniki oceny merytorycznej I stopnia w pierwszej rundzie z Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-merytorycznej-i-stopnia-w-pierwszej-rundzie-z-poddzialania-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2017-08-10 GMT Wyniki oceny formalnej I stopnia w drugiej rundzie z Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-i-stopnia-w-drugiej-rundzie-z-poddzialania-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2017-08-08 GMT Zakończyła się I runda naboru wniosków o dofinansowanie w poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczyla-sie-i-runda-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje 2017-08-01 GMT Zakończenie naboru w Poddziałaniu 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczenie-naboru-w-poddzialaniu-1014-malopolska-chmura-edukacyjna 2017-07-31 GMT Wybór projektów do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej w Poddziałaniu 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-wyniku-procedury-odwolawczej-w-poddzialaniu-122-infrastruktura-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw 2017-07-26 GMT Wybór projektów do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej w poddziałaniu 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-wyniku-procedury-odwolawczej-w-poddzialaniu-1013-edukacja-w-szkolach-prowadzacych-ksztalcenie-ogolne 2017-07-19 GMT Zmiana regulaminu konkursu w Poddziałaniu 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów- SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-w-poddzialaniu-1022-ksztalcenie-zawodowe-uczniow-spr 2017-07-12 GMT Zmiana regulaminu konkursu w Poddziałaniu 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów- SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-w-poddzialaniu-1022-ksztalcenie-zawodowe-uczniow-spr 2017-07-12 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.01.04 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-100104 Informujemy o możliwości pobrania  wzorów dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy w konkursie nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-026/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014– 2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1... 2017-07-12 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.02.02 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-100202 W dniu 11 lipca 2017 r. została podjęta Uchwała Nr 1111/17 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany zapisów Regulaminu w ramach konkursu nr RPMP.10.02.02-IP.01-12-029/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej... 2017-07-12 GMT Wybór projektów do dofinansowania w poddziałaniu 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-343-dotacje-dla-msp-wczesna-faza-rozwoju 2017-07-11 GMT Wyniki oceny formalnej w Poddziałaniu 3.4.4 Dotacje dla MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-w-poddzialaniu-344-dotacje-dla-msp 2017-07-05 GMT Wyniki oceny formalnej w Poddziałaniu 3.4.4 Dotacje dla MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-w-poddzialaniu-344-dotacje-dla-msp 2017-07-05 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.01.02 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-100102 W dniu 4 lipca r. została podjęta Uchwała Nr 1085/17 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.02-IP.01-12-088/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego... 2017-07-05 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 10.1.2 Wychowanie przedszkolne SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-1012-wychowanie-przedszkolne-spr 2017-07-04 GMT Wybór projektu do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej z Podziałania 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektu-do-dofinansowania-w-wyniku-procedury-odwolawczej-z-podzialania-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2017-07-04 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy z Poddziałania 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-ii-rundy-z-poddzialania-1014-malopolska-chmura-edukacyjna 2017-07-04 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy z Poddziałania 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-ii-rundy-z-poddzialania-1014-malopolska-chmura-edukacyjna 2017-07-04 GMT Zakończył się nabór wniosków w ramach III rundy z Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczyl-sie-nabor-wnioskow-w-ramach-iii-rundy-z-poddzialania-1014-malopolska-chmura-edukacyjna 2017-07-03 GMT Zakończył się nabór wniosków w ramach III rundy z Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczyl-sie-nabor-wnioskow-w-ramach-iii-rundy-z-poddzialania-1014-malopolska-chmura-edukacyjna 2017-07-03 GMT Wyniki oceny formalnej I stopnia w pierwszej rundzie naboru Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo rozwojowe przedsiębiorst https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-i-stopnia-w-pierwszej-rundzie-naboru-poddzialania-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorst 2017-06-30 GMT Wyniki oceny formalnej I stopnia w pierwszej rundzie naboru Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo rozwojowe przedsiębiorst https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-i-stopnia-w-pierwszej-rundzie-naboru-poddzialania-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorst 2017-06-30 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.01.04 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-100104 W dniu 20 czerwca 2017 r. została podjęta Uchwała Nr 971/17 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-026/17 (I runda oceny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego... 2017-06-23 GMT Komunikat w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w Poddziałaniu 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-wyboru-projektow-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-1014-malopolska-chmura-edukacyjna 2017-06-21 GMT Komunikat w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w Poddziałaniu 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-wyboru-projektow-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-1014-malopolska-chmura-edukacyjna 2017-06-21 GMT Wybór projektów do dofinansowania w ramach III rundy naboru w Poddziałaniu 1.2.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-iii-rundy-naboru-w-poddzialaniu-121 2017-06-20 GMT Wybór projektów do dofinansowania w ramach III rundy naboru w Poddziałaniu 1.2.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-iii-rundy-naboru-w-poddzialaniu-121 2017-06-20 GMT Wybór projektów do dofinansowania w ramach Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne- ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-poddzialania-1011-wychowanie-przedszkolne-zit 2017-06-20 GMT Wybór projektów do dofinansowania w ramach Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne- ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-poddzialania-1011-wychowanie-przedszkolne-zit 2017-06-20 GMT Wybór projektów do dofinansowania -procedura odwoławcza w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-procedura-odwolawcza-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje 2017-06-20 GMT Wybór projektów do dofinansowania -procedura odwoławcza w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-procedura-odwolawcza-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje 2017-06-20 GMT Zmiana regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-w-ramach-poddzialania-922-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-zit 2017-06-20 GMT Zmiana regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-w-ramach-poddzialania-922-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-zit 2017-06-20 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne-ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-1011-wychowanie-przedszkolne-zit W dniu 20 czerwca 2017 r. została podjęta Uchwała Nr 973/17 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2017-06-20 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne-ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-1011-wychowanie-przedszkolne-zit W dniu 20 czerwca 2017 r. została podjęta Uchwała Nr 973/17 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2017-06-20 GMT Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne - ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-dla-poddzialania-1011-wychowanie-przedszkolne-zit 2017-06-14 GMT Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne - ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-dla-poddzialania-1011-wychowanie-przedszkolne-zit 2017-06-14 GMT Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-dla-poddzialania-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2017-06-14 GMT Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-dla-poddzialania-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2017-06-14 GMT Wybór projektu do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej-Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektu-do-dofinansowania-w-wyniku-procedury-odwolawczej-poddzialanie-122-infrastruktura-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw 2017-06-08 GMT Wybór projektu do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej-Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektu-do-dofinansowania-w-wyniku-procedury-odwolawczej-poddzialanie-122-infrastruktura-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw 2017-06-08 GMT Rozstrzygnięcie II rundy naboru w Poddziałaniu 3.4.5 Bony na doradztwo https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/rozstrzygniecie-ii-rundy-naboru-w-poddzialaniu-345-bony-na-doradztwo 2017-06-08 GMT Rozstrzygnięcie II rundy naboru w Poddziałaniu 3.4.5 Bony na doradztwo https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/rozstrzygniecie-ii-rundy-naboru-w-poddzialaniu-345-bony-na-doradztwo 2017-06-08 GMT Informacja na temat złożonych wniosków w poddziałaniu 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-na-temat-zlozonych-wnioskow-w-poddzialaniu-1014-malopolska-chmura-edukacyjna 2017-06-02 GMT Zakończenie procedury odwoławczej w Poddziałaniu 1.2.1 projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczenie-procedury-odwolawczej-w-poddzialaniu-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2017-06-02 GMT Zakończenie procedury odwoławczej w Poddziałaniu 1.2.1 projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczenie-procedury-odwolawczej-w-poddzialaniu-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2017-06-02 GMT Ogłoszenie konkursu w podziałaniu1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-podzialaniu123-bony-na-innowacje 2017-05-31 GMT Wybór projektów do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej- Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-wyniku-procedury-odwolawczej-poddzialanie-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2017-05-31 GMT Wybór projektów do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej- Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-wyniku-procedury-odwolawczej-poddzialanie-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2017-05-31 GMT Ogłoszenie konkursu w podziałaniu 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ projektów B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-podzialaniu-344-dotacje-dla-msp-typ-projektow-b 2017-05-31 GMT Ogłoszenie konkursu w podziałaniu 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-podzialaniu-922-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-zit 2017-05-30 GMT Informacja na temat złożonych wniosków w poddziałaniu 9.2.1 Typ projektu C https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-na-temat-zlozonych-wnioskow-w-poddzialaniu-921-typ-projektu-c 2017-05-29 GMT Informacja na temat złożonych wniosków w poddziałaniu 9.2.1 Typ projektu D https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-na-temat-zlozonych-wnioskow-w-poddzialaniu-921-typ-projektu-d 2017-05-29 GMT Wyniki oceny merytorycznej I stopnia trzeciej rundy naboru w Poddziałaniu 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-merytorycznej-i-stopnia-trzeciej-rundy-naboru-w-poddzialaniu-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2017-05-26 GMT Zakończenie I rundy naboru w poddziałaniu 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczenie-i-rundy-naboru-w-poddzialaniu-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2017-05-18 GMT Informacja na temat złożonych wniosków w poddziałaniu 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-na-temat-zlozonych-wnioskow-w-poddzialaniu-1015-wsparcie-uczniow-zdolnych 2017-05-12 GMT Informacja na temat złożonych wniosków w Poddziałaniu 9.1.2 Aktywna integracja https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-na-temat-zlozonych-wnioskow-w-poddzialaniu-912-aktywna-integracja 2017-05-12 GMT Zakończył się nabór wniosków w Działaniu 1.3 Małopolskie centra innowacji https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczyl-sie-nabor-wnioskow-w-dzialaniu-13-malopolskie-centra-innowacji 2017-05-10 GMT Informacja na temat złożonych wniosków w poddziałaniu 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-na-temat-zlozonych-wnioskow-w-poddzialaniu-1014-malopolska-chmura-edukacyjna 2017-05-05 GMT Wyniki oceny formalnej w ramach Poddziałania 3.4.3 Dotacje dla MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-w-ramach-poddzialania-343-dotacje-dla-msp 2017-05-02 GMT Przedłużenie terminu oceny wniosków w ramach II rundy naboru - Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/przedluzenie-terminu-oceny-wnioskow-w-ramach-ii-rundy-naboru-poddzialanie-345-bony-na-doradztwo 2017-04-14 GMT Wybór projektów w I rundzie naboru z Poddziałania 3.4.5 Bony na doradztwo https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-w-i-rundzie-naboru-z-poddzialania-345-bony-na-doradztwo 2017-04-14 GMT Wybór projektów w I rundzie naboru z Poddziałania 3.4.5 Bony na doradztwo https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-w-i-rundzie-naboru-z-poddzialania-345-bony-na-doradztwo 2017-04-14 GMT Wybór projektu do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej- Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektu-do-dofinansowania-w-wyniku-procedury-odwolawczej-poddzialanie-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp 2017-04-14 GMT Wyniki oceny formalnej w III rundzie z Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-w-iii-rundzie-z-poddzialania-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2017-04-06 GMT Przedłużenie terminu oceny wniosków w Poddziałaniu 3.4.4 Dotacje dla MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/przedluzenie-terminu-oceny-wnioskow-w-poddzialaniu-344-dotacje-dla-msp 2017-04-06 GMT Wybór projektów do dofinansowania w poddziałaniu 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-1013-edukacja-w-szkolach-prowadzacych-ksztalcenie-ogolne 2017-03-30 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie dla wniosków- Poddziałanie 10.1.3 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-dla-wnioskow-poddzialanie-1013 W dniu 28 marca 2017 r. została podjęta Uchwała Nr 477/17 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w konkursie nr RPMP.10.01.03-IP.01-12-032/16 RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i... 2017-03-30 GMT Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-wyborze-projektu-pozakonkursowego-pn-malopolska-chmura-edukacyjna-nowy-model-nauczania Informacja o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu złożonego przez Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska... 2017-03-15 GMT Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-wyborze-projektu-pozakonkursowego-pn-malopolska-chmura-edukacyjna-nowy-model-nauczania Informacja o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu złożonego przez Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska... 2017-03-15 GMT Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-wyborze-projektu-pozakonkursowego-pn-malopolska-chmura-edukacyjna-nowy-model-nauczania Informacja o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu złożonego przez Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska... 2017-03-15 GMT Wybór projektów do dofinansowania w ramach Działania 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-dzialania-32-promocja-postaw-przedsiebiorczych-oraz-potencjal-iob 2017-03-15 GMT Wybór projektów do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-poddzialania-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp 2017-03-09 GMT Wybór projektów do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-poddzialania-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp 2017-03-09 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - SPR, Typ projektu A i B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-923-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-spr-typ-projektu-a-i-b W dniu 28 lutego 2017 r. została podjęta Uchwała Nr 292/17 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w konkursie nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-044/16 RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny... 2017-03-08 GMT Wybór projektów do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe - II runda https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-poddzialania-121-projekty-badawczo-rozwojowe-ii-runda 2017-03-08 GMT Wybór projektów do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe - II runda https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-poddzialania-121-projekty-badawczo-rozwojowe-ii-runda 2017-03-08 GMT Wybór projektu do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej IV rundy naboru Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektu-do-dofinansowania-w-wyniku-procedury-odwolawczej-iv-rundy-naboru-poddzialania-123-bony-na-innowacje 2017-03-06 GMT Informacja na temat złożonych wniosków w poddziałaniu 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-na-temat-zlozonych-wnioskow-w-poddzialaniu-1012-wychowanie-przedszkolne-spr 2017-03-06 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu C https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-1015-wsparcie-uczniow-zdolnych-typ-projektu-c 2017-03-02 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu C https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-1015-wsparcie-uczniow-zdolnych-typ-projektu-c 2017-03-02 GMT Wybór projektów do dofinansowania w ramach Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - SPR, Typ projektu A i B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-poddzialania-923-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-spr-typ-projektu-a-i-b 2017-03-01 GMT Wybór projektów do dofinansowania w ramach Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - SPR, Typ projektu A i B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-poddzialania-923-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-spr-typ-projektu-a-i-b 2017-03-01 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.01.05 C https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-100105-c W dniu 23 lutego 2017 r. została podjęta Uchwała Nr 267/17 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-063/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2017-02-28 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.01.05 C https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-100105-c W dniu 23 lutego 2017 r. została podjęta Uchwała Nr 267/17 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-063/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2017-02-28 GMT Ogłoszenie konkursu Poddziałanie 9.2.1- wsparcie projektów z zakresu teleopieki https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-poddzialanie-921-wsparcie-projektow-z-zakresu-teleopieki 2017-02-28 GMT Ogłoszenie konkursu Poddziałanie 9.2.1- wsparcie projektów z zakresu teleopieki https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-poddzialanie-921-wsparcie-projektow-z-zakresu-teleopieki 2017-02-28 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 9.2.1- wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-921-wsparcie-dla-tworzenia-ilub-dzialalnosci-placowek-wsparcia-dziennego-dla-dzieci-i-mlodziezy 2017-02-28 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 9.2.1- wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-921-wsparcie-dla-tworzenia-ilub-dzialalnosci-placowek-wsparcia-dziennego-dla-dzieci-i-mlodziezy 2017-02-28 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-912-aktywna-integracja-projekty-konkursowe 2017-02-28 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-912-aktywna-integracja-projekty-konkursowe 2017-02-28 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialanie-1014-malopolska-chmura-edukacyjna 2017-02-28 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialanie-1014-malopolska-chmura-edukacyjna 2017-02-28 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2017-02-28 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2017-02-28 GMT Ogłoszenie konkursu w Działaniu 1.3 Małopolskie centra innowacji https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-dzialaniu-13-malopolskie-centra-innowacji 2017-02-28 GMT Ogłoszenie konkursu w Działaniu 1.3 Małopolskie centra innowacji https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-dzialaniu-13-malopolskie-centra-innowacji 2017-02-28 GMT Lista złożonych wniosków w ramach Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne- ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-zlozonych-wnioskow-w-ramach-poddzialania-1011-wychowanie-przedszkolne-zit 2017-02-28 GMT Lista złożonych wniosków w ramach Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne- ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-zlozonych-wnioskow-w-ramach-poddzialania-1011-wychowanie-przedszkolne-zit 2017-02-28 GMT Przedłużenie oceny wniosków w ramach Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/przedluzenie-oceny-wnioskow-w-ramach-poddzialania-1013-edukacja-w-szkolach-prowadzacych-ksztalcenie-ogolne 2017-02-28 GMT Przedłużenie oceny wniosków w ramach Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/przedluzenie-oceny-wnioskow-w-ramach-poddzialania-1013-edukacja-w-szkolach-prowadzacych-ksztalcenie-ogolne 2017-02-28 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-1015-wsparcie-uczniow-zdolnych 2017-02-27 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-1015-wsparcie-uczniow-zdolnych 2017-02-27 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-100202-ksztalcenie-zawodowe-uczniow-spr W dniu 23 lutego 2017 r. została podjęta Uchwała Nr 266/17 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.02.02-IP.01-12-029/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2017-02-24 GMT Zmiana zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu: A i B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-zapisow-regulaminu-konkursu-dla-poddzialania-923-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-spr-typ-projektu-a-i-b 2017-02-24 GMT Zmiana zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu: A i B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-zapisow-regulaminu-konkursu-dla-poddzialania-923-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-spr-typ-projektu-a-i-b 2017-02-24 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - SPR, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-923-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-spr-typ-projektu-c-wsparcie-dla-tworzenia-ilub-dzialalnosci-osrodkow-interwencji-kryzysowej W dniu 21 lutego 2017 r. została podjęta Uchwała Nr 241/17 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w konkursie nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-045/16 RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny... 2017-02-23 GMT Projekty wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - SPR, typ C https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/projekty-wybrane-do-dofinansowania-w-ramach-poddzialania-923-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-spr-typ-c 2017-02-22 GMT Informacja na temat złożonych wniosków w Poddziałaniu 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-na-temat-zlozonych-wnioskow-w-poddzialaniu-344-dotacje-dla-msp-typ-a-wdrozenia-wynikow-prac-br-wynalazkow-oraz-wzorow-uzytkowych-przez-msp 2017-02-22 GMT Informacja na temat złożonych wniosków w Poddziałaniu 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju, Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-na-temat-zlozonych-wnioskow-w-poddzialaniu-343-dotacje-dla-msp-wczesna-faza-rozwoju-typ-a-wdrozenia-wynikow-prac-br-wynalazkow-oraz-wzorow-uzytkowych-przez-msp-funkcjonujace-na-rynku-nie-dluzej-niz-24-m-ce 2017-02-22 GMT Informacja na temat złożonych wniosków w Poddziałaniu 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju, Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-na-temat-zlozonych-wnioskow-w-poddzialaniu-343-dotacje-dla-msp-wczesna-faza-rozwoju-typ-a-wdrozenia-wynikow-prac-br-wynalazkow-oraz-wzorow-uzytkowych-przez-msp-funkcjonujace-na-rynku-nie-dluzej-niz-24-m-ce 2017-02-22 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-1021-ksztalcenie-zawodowe-uczniow-zit W dniu 21 lutego 2017 r. została podjęta Uchwała Nr 239/17 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-028/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2017-02-21 GMT Wybór projektów do dofinansowania w poddziałaniu 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT, https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-1021-ksztalcenie-zawodowe-uczniow-zit 2017-02-21 GMT Wyniki oceny merytorycznej I stopnia w drugiej rundzie naboru w ramach Poddziałaniu 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-merytorycznej-i-stopnia-w-drugiej-rundzie-naboru-w-ramach-poddzialaniu-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2017-02-20 GMT Wybór projektu do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej w ramach Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektu-do-dofinansowania-w-wyniku-procedury-odwolawczej-w-ramach-poddzialania-123-bony-na-innowacje 2017-02-15 GMT Wybór projektów do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej w Poddziałaniu 9.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-wyniku-procedury-odwolawczej-w-poddzialaniu-912-aktywna-integracja-projekty-konkursowe 2017-02-10 GMT Wybór projektu do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej w Poddziałaniu 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektu-do-dofinansowania-w-wyniku-procedury-odwolawczej-w-poddzialaniu-922-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-zit 2017-02-02 GMT Wybór projektów do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.2.3 „Bony na innowacje” https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-poddzialania-123-bony-na-innowacje 2017-02-02 GMT Wybór projektów do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.2.3 „Bony na innowacje” https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-poddzialania-123-bony-na-innowacje 2017-02-02 GMT Zmiana Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.1.1 Wychowanie Przedszkolne – ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-w-ramach-poddzialania-1011-wychowanie-przedszkolne-zit 2017-02-01 GMT Zmiana Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.1.2 Wychowanie Przedszkolne – SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-w-ramach-poddzialania-1012-wychowanie-przedszkolne-spr 2017-02-01 GMT Wybór projektów do dofinansowania w Poddziałaniu 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2017-01-24 GMT Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-wyborze-projektu-pozakonkursowego-pn-modernizacja-ksztalcenia-zawodowego-w-malopolsce-ii 2017-01-17 GMT Wyniki oceny merytorycznej I stopnia w pierwszej rundzie naboru w Poddziałaniu 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-merytorycznej-i-stopnia-w-pierwszej-rundzie-naboru-w-poddzialaniu-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2017-01-11 GMT Wyniki oceny formalnej w II rundzie naboru z Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-w-ii-rundzie-naboru-z-poddzialania-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2017-01-10 GMT Wyniki oceny formalnej w Poddziałaniu 1.2.2 Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-w-poddzialaniu-122-infrastruktura-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw 2017-01-05 GMT Wyniki oceny formalnej w Działaniu 3.2.A Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-w-dzialaniu-32a-promocja-postaw-przedsiebiorczych-oraz-potencjal-iob 2017-01-04 GMT Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Małopolskie Talenty https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-wyborze-projektu-pozakonkursowego-pn-malopolskie-talenty 2016-12-22 GMT Rozstrzygnięcie drugiej rundy naboru w Poddziałaniu 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/rozstrzygniecie-drugiej-rundy-naboru-w-poddzialaniu-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp 2016-12-21 GMT Wybór projektu do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej w Poddziałaniu 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektu-do-dofinansowania-w-wyniku-procedury-odwolawczej-w-poddzialaniu-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp 2016-12-21 GMT Zmiana Regulaminu konkursu w Poddziałaniu 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-w-poddzialaniu-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp 2016-12-16 GMT Wybór projektów w ramach IV rundy naboru w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-w-ramach-iv-rundy-naboru-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje 2016-12-08 GMT Wybór projektów w ramach procedury odwoławczej - Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-w-ramach-procedury-odwolawczej-poddzialanie-123-bony-na-innowacje 2016-12-07 GMT Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-ramach-poddzialania-343-dotacje-dla-msp-wczesna-faza-rozwoju 2016-11-30 GMT Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 3.4.5 Bony na doradztwo https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-ramach-poddzialania-345-bony-na-doradztwo 2016-11-30 GMT Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 3.4.5 Bony na doradztwo https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-ramach-poddzialania-345-bony-na-doradztwo 2016-11-30 GMT Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MSP, Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce. https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-ramach-poddzialania-344-dotacje-dla-msp-typ-a-wdrozenia-wynikow-prac-br-wynalazkow-oraz-wzorow-uzytkowych-przez-msp-funkcjonujace-na-rynku-dluzej-niz-24-m-ce 2016-11-30 GMT Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 10.1.1. Wychowanie Przedszkolne – ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-ramach-poddzialania-1011-wychowanie-przedszkolne-zit 2016-11-30 GMT Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 10.1.2. Wychowanie Przedszkolne – SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-ramach-poddzialania-1012-wychowanie-przedszkolne-spr 2016-11-30 GMT Przedłużenie terminu oceny wniosków w ramach konkursu z Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/przedluzenie-terminu-oceny-wnioskow-w-ramach-konkursu-z-poddzialania-123-bony-na-innowacje 2016-11-30 GMT Wyniki oceny formalnej w ramach Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach powadzących kształcenie ogólne https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-w-ramach-poddzialania-1013-edukacja-w-szkolach-powadzacych-ksztalcenie-ogolne 2016-11-28 GMT Wyniki oceny formalnej w ramach Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach powadzących kształcenie ogólne https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-w-ramach-poddzialania-1013-edukacja-w-szkolach-powadzacych-ksztalcenie-ogolne 2016-11-28 GMT Zakończenie oceny formalnej w ramach Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczenie-oceny-formalnej-w-ramach-poddzialania-923-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-spr 2016-11-28 GMT Zakończenie oceny formalnej w ramach Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczenie-oceny-formalnej-w-ramach-poddzialania-923-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-spr 2016-11-28 GMT Zakończenie oceny formalnej projektu pozakonkursowego pn. Małopolskie Talenty https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczenie-oceny-formalnej-projektu-pozakonkursowego-pn-malopolskie-talenty 2016-11-28 GMT Zakończenie oceny formalnej projektu pozakonkursowego pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczenie-oceny-formalnej-projektu-pozakonkursowego-pn-modernizacja-ksztalcenia-zawodowego-w-malopolsce-ii 2016-11-25 GMT Wybór projektów do dofinansowania w ramach I rundy Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-i-rundy-poddzialania-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp 2016-11-22 GMT Wybór projektów do dofinansowania w ramach I rundy Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-i-rundy-poddzialania-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp 2016-11-22 GMT Wyniki oceny formalnej w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw RPO WM https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-w-ramach-poddzialania-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-rpo-wm 2016-11-18 GMT Wyniki oceny formalnej w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw RPO WM https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-w-ramach-poddzialania-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-rpo-wm 2016-11-18 GMT Wydłużenie terminu oceny wniosków w Poddziałaniu 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wydluzenie-terminu-oceny-wnioskow-w-poddzialaniu-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2016-11-18 GMT Wydłużenie terminu oceny wniosków w Poddziałaniu 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wydluzenie-terminu-oceny-wnioskow-w-poddzialaniu-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2016-11-18 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 9.2.2C https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-poddzialanie-922c W dniu 3 listopada 2016 r. została podjęta Uchwała Nr 1624/16 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-035/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 2016-11-15 GMT Informacja o zakończenia oceny formalnej projektu pozakonkursowego pn. Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-zakonczenia-oceny-formalnej-projektu-pozakonkursowego-pn-malopolska-chmura-edukacyjna-nowy-model-nauczania 2016-11-15 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie w Poddziałaniu 9.2.2 Typ A i B Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-w-poddzialaniu-922-typ-a-i-b-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-zit Informujemy o możliwości pobrania wzorów dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, w  związku z podjęciem uchwały nr 1612/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 listopada 2016 r. dot.  umieszczenia na liście projektów objętych dofinansowaniem... 2016-11-14 GMT Nabór kandydatów na ekspertów w zakresie oceny potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/nabor-kandydatow-na-ekspertow-w-zakresie-oceny-potencjalu-komercyjnego-innowacyjnych-przedsiewziec 2016-11-10 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w poddziałaniu 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-922-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-zit 2016-11-04 GMT Wybór projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-poddzialania-123-bony-na-innowacje 2016-11-04 GMT Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.2.A Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczyl-sie-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-dzialania-32a-promocja-postaw-przedsiebiorczych-oraz-potencjal-iob 2016-11-03 GMT Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczyl-sie-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-poddzialania-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2016-11-03 GMT Wybór projektów do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej w ramach Poddziałania 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-wyniku-procedury-odwolawczej-w-ramach-poddzialania-331-promocja-gospodarcza-malopolski 2016-10-24 GMT Wybór projektów do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej w ramach Poddziałania 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-wyniku-procedury-odwolawczej-w-ramach-poddzialania-331-promocja-gospodarcza-malopolski 2016-10-24 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie w Poddziałaniu 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-w-poddzialaniu-912-aktywna-integracja-projekty-konkursowe IW dniu 3 listopada 2016 r. została podjęta Uchwała 1615/16 ZWM w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego... 2016-10-19 GMT Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczyl-sie-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-zlozonych-w-ramach-poddzialania-923-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-spr 2016-10-17 GMT Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczyl-sie-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-zlozonych-w-ramach-poddzialania-923-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-spr 2016-10-17 GMT Wybór projektów do dofinansowania w Poddziałaniu 9.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-912-aktywna-integracja-projekty-konkursowe 2016-10-14 GMT Wybór projektów do dofinansowania w Poddziałaniu 9.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-912-aktywna-integracja-projekty-konkursowe 2016-10-14 GMT Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. "Kierunek Kariera" https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-wyborze-projektu-pozakonkursowego-pn-kierunek-kariera Informacja o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu złożonego przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Działania 10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata... 2016-10-14 GMT Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. "Kierunek Kariera" https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-wyborze-projektu-pozakonkursowego-pn-kierunek-kariera Informacja o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu złożonego przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Działania 10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata... 2016-10-14 GMT Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie w ramach Poddziałania 9.2.3 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczyl-sie-nabor-wnioskow-o-dofinasowanie-w-ramach-poddzialania-923-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-spr 2016-10-13 GMT Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie w ramach Poddziałania 9.2.3 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczyl-sie-nabor-wnioskow-o-dofinasowanie-w-ramach-poddzialania-923-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-spr 2016-10-13 GMT Zmiana regulaminu przygotowania i oceny projektów pozakonkursowym w ramach osi 1,9,10 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-przygotowania-i-oceny-projektow-pozakonkursowym-w-ramach-osi-1910 2016-10-13 GMT Zmiana regulaminu przygotowania i oceny projektów pozakonkursowym w ramach osi 1,9,10 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-przygotowania-i-oceny-projektow-pozakonkursowym-w-ramach-osi-1910 2016-10-13 GMT Wybór projektu do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektu-do-dofinansowania-w-wyniku-procedury-odwolawczej-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje 2016-10-12 GMT Wybór projektu do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektu-do-dofinansowania-w-wyniku-procedury-odwolawczej-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje 2016-10-12 GMT Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektu pozakonkursowego " Kierunek kariera" https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-zakonczeniu-oceny-formalnej-projektu-pozakonkursowego-kierunek-kariera Informujemy, że został zakończony etap oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPMP.10.03.00-IP.01-12-075/16 przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pn. Kierunek Kariera dla Działania 10.3... 2016-10-10 GMT Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektu pozakonkursowego " Kierunek kariera" https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-zakonczeniu-oceny-formalnej-projektu-pozakonkursowego-kierunek-kariera Informujemy, że został zakończony etap oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPMP.10.03.00-IP.01-12-075/16 przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pn. Kierunek Kariera dla Działania 10.3... 2016-10-10 GMT Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. "SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy" https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-wyborze-projektu-pozakonkursowego-pn-spin-malopolskie-centra-transferu-wiedzy Informacja o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym, projektu złożonego przez Województwo Małopolskie w ramach Działania 1.3 Małopolskie Centra Innowacji B. Regionalny program rozwijania centrów transferu wiedzy   W związku z pozytywnie zakończoną oceną formalną i merytoryczną... 2016-10-10 GMT Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. "SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy" https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-wyborze-projektu-pozakonkursowego-pn-spin-malopolskie-centra-transferu-wiedzy Informacja o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym, projektu złożonego przez Województwo Małopolskie w ramach Działania 1.3 Małopolskie Centra Innowacji B. Regionalny program rozwijania centrów transferu wiedzy   W związku z pozytywnie zakończoną oceną formalną i merytoryczną... 2016-10-10 GMT Wybór projektów do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.2.3 „Bony na innowacje” https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-poddzialania-123-bony-na-innowacje 2016-10-06 GMT Wybór projektów do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.2.3 „Bony na innowacje” https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-poddzialania-123-bony-na-innowacje 2016-10-06 GMT Zmiana regulaminu konkursu w Poddziałaniu 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-w-poddzialaniu-1015-wsparcie-uczniow-zdolnych 2016-10-06 GMT Lista wniosków złożonych w IV rundzie naboru w poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-iv-rundzie-naboru-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje 2016-10-05 GMT Zakończył się nabór wniosków w ramach poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczyl-sie-nabor-wnioskow-w-ramach-poddzialania-1013-edukacja-w-szkolach-prowadzacych-ksztalcenie-ogolne 2016-10-05 GMT Wyniki oceny formalnej w II rundzie naboru z poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-w-ii-rundzie-naboru-z-poddzialania-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp 2016-10-05 GMT Wyniki oceny formalnej w II rundzie naboru z poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-w-ii-rundzie-naboru-z-poddzialania-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp 2016-10-05 GMT Zakończył się nabór wniosków w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczyl-sie-nabor-wnioskow-w-ramach-poddzialania-122-infrastruktura-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw 2016-10-05 GMT Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Regionalny Program Stypendialny https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-wyborze-projektu-pozakonkursowego-pn-regionalny-program-stypendialny Informacja o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu złożonego przez Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów... 2016-10-05 GMT Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Regionalny Program Stypendialny https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-wyborze-projektu-pozakonkursowego-pn-regionalny-program-stypendialny Informacja o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu złożonego przez Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów... 2016-10-05 GMT Wyniki oceny formalnej w I rundzie naboru z Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-w-i-rundzie-naboru-z-poddzialania-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp 2016-09-19 GMT Dokumenty do podpisania umowy – Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-poddzialanie-1014-malopolska-chmura-edukacyjna Informujemy o możliwości pobrania wzorów dokumentów wymaganych przez podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w  związku z podjęciem uchwały nr 1289/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z 23 sierpnia 2016 r. dot.  umieszczenia na liście projektów objętych dofinansowaniem w... 2016-09-06 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-1015-wsparcie-uczniow-zdolnych 2016-08-31 GMT Zmiana Regulaminu konkursu w Poddziałaniu 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ projeku B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-w-poddzialaniu-344-dotacje-dla-msp-typ-projeku-b 2016-08-31 GMT Ogłoszenia konkursu w Działaniu 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenia-konkursu-w-dzialaniu-32-promocja-postaw-przedsiebiorczych-oraz-potencjal-iob 2016-08-30 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-1014-malopolska-chmura-edukacyjna 2016-08-24 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w I rundzie naboru z Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-i-rundzie-naboru-z-poddzialania-123-bony-na-innowacje 2016-08-24 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 3.4.4. Dotacje dla MŚP, Typ projektu B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-344-dotacje-dla-msp-typ-projektu-b 2016-08-24 GMT Lista wniosków złożonych w I rundzie naboru w Poddziałaniu 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-i-rundzie-naboru-w-poddzialaniu-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2016-08-18 GMT Wyniki oceny formalnej w Poddziałaniu 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa –ZIT, Typ projektu C https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-w-poddzialaniu-922-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-zit-typ-projektu-c 2016-08-12 GMT Zmiana Regulaminu konkursu w Poddziałaniu 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-w-poddzialaniu-912-aktywna-integracja-projekty-konkursowe 2016-08-10 GMT Zmiana Regulaminu konkursu w Poddziałaniu 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-w-poddzialaniu-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2016-08-10 GMT Zmiana Regulaminu konkursu w Poddziałaniu 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-w-poddzialaniu-122-infrastruktura-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw 2016-08-10 GMT Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-dzialanie-93-wsparcie-ekonomii-spolecznej Informujemy o możliwości pobrania wzorów dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, w  związku z podjęciem uchwały nr 1202/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. dot.  umieszczenia na liście projektów objętych dofinansowaniem w... 2016-08-09 GMT Lista wniosków złożonych w II rundzie naboru w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-ii-rundzie-naboru-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje 2016-08-05 GMT Lista projektów wybranych do dofinansowania w Działaniu 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-dzialaniu-93-wsparcie-ekonomii-spolecznej 2016-08-05 GMT Zmiana Regulaminu w Poddziałaniu 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-w-poddzialaniu-331-promocja-gospodarcza-malopolski 2016-08-05 GMT Informacja w sprawie przedłużenia oceny wniosków w Poddziałaniu 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-przedluzenia-oceny-wnioskow-w-poddzialaniu-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp 2016-07-27 GMT Wybór projektów OPS/PCPR w ramach Poddziałania 9.1.1 – VIII runda https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-opspcpr-w-ramach-poddzialania-911-viii-runda 2016-07-21 GMT Wyniki oceny formalnej w konkursie z Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa –ZIT, Typ projektu A i B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-w-konkursie-z-poddzialania-922-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-zit-typ-projektu-a-i-b 2016-07-15 GMT Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu A oraz B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-ramach-poddzialania-923-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-spr-typ-projektu-a-oraz-b 2016-07-13 GMT Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu C https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-ramach-poddzialania-923-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-spr-typ-projektu-c 2016-07-13 GMT Lista wniosków złozonych w Poddziałaniu 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-poddzialaniu-922-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-zit 2016-07-12 GMT Zakwalifikowanie wniosku do oceny merytorycznej w Działaniu 1.3 Małopolskie Centra Innowacji https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakwalifikowanie-wniosku-do-oceny-merytorycznej-w-dzialaniu-13-malopolskie-centra-innowacji 2016-07-08 GMT Wyniki oceny formalnej w konkursie z Poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ projektów B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-w-konkursie-z-poddzialania-344-dotacje-dla-msp-typ-projektow-b 2016-07-06 GMT Lista wniosków złożonych w I rundzie naboru w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-i-rundzie-naboru-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje         2016-07-05 GMT Zmiana Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-w-ramach-poddzialania-1022-ksztalcenie-zawodowe-uczniow-spr 2016-07-01 GMT Zmiana Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-w-ramach-poddzialania-1021-ksztalcenie-zawodowe-uczniow-zit 2016-07-01 GMT Wybór projektów do dofinansowania w Poddziałaniu 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-poddzialaniu-331-promocja-gospodarcza-malopolski 2016-06-29 GMT Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w Poddziałaniu 9.1.2 Aktywna integracja https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zakwalifikowanych-do-oceny-merytorycznej-w-poddzialaniu-912-aktywna-integracja 2016-06-27 GMT Wybór projektów do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-wyniku-procedury-odwolawczej-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje 2016-06-24 GMT Wybór projektów OPS/PCPR w ramach Poddziałania 9.1.1 – VII runda https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-opspcpr-w-ramach-poddzialania-911-vii-runda 2016-06-24 GMT Informacja w sprawie wydłużenia oceny wniosków w Poddziałaniu 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP w ramach RPO WM 2014-2020 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-wydluzenia-oceny-wnioskow-w-poddzialaniu-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp-w-ramach-rpo-wm-2014-2020 Zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów oraz § 31 Regulaminu konkursu, w uzasadnionych przypadkach, termin oceny może zostać przedłużony. Uwzględniając znaczną liczbę złożonych wniosków (134 złożone wnioski), termin oceny formalnej zostaje przedłużony o 45 dni, z zastrzeżeniem § 30 ust.... 2016-06-23 GMT Lista wniosków złożonych w ramach II rundy naboru w Poddziałaniu 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-ramach-ii-rundy-naboru-w-poddzialaniu-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp 2016-06-20 GMT Lista wniosków złożonych w ramach II rundy naboru w Poddziałaniu 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-ramach-ii-rundy-naboru-w-poddzialaniu-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp 2016-06-20 GMT Wcześniejsze zamknięcie naboru wniosków w Poddziałaniu 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wczesniejsze-zamkniecie-naboru-wnioskow-w-poddzialaniu-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp 2016-06-08 GMT Kluczowe kompetencje otwierają drzwi do sukcesu https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/kluczowe-kompetencje-otwieraja-drzwi-do-sukcesu 2016-06-03 GMT Potężne wsparcie dla projektów badawczo-rozwojowych małopolskich przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/potezne-wsparcie-dla-projektow-badawczo-rozwojowych-malopolskich-przedsiebiorstw 2016-05-31 GMT Wakacje z infrastrukturą B+R! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wakacje-z-infrastruktura-br 2016-05-31 GMT Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-ramach-poddzialania-121-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw 2016-05-25 GMT Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-ramach-poddzialania-122-infrastruktura-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw 2016-05-25 GMT Wybór projektów OPS/PCPR w ramach Poddziałania 9.1.1 – VI runda https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-opspcpr-w-ramach-poddzialania-911-vi-runda 2016-05-25 GMT Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-ramach-poddzialania-1013-edukacja-w-szkolach-prowadzacych-ksztalcenie-ogolne 2016-05-25 GMT Lista wniosków złożonych w ramach I rundy naboru w Poddziałaniu 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-zlozonych-w-ramach-i-rundy-naboru-w-poddzialaniu-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp 2016-05-20 GMT Wyniki oceny formalnej w konkursie z Działania 9.3 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-w-konkursie-z-dzialania-93 2016-05-06 GMT Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-ramach-poddzialania-123-bony-na-innowacje 2016-05-06 GMT Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-ramach-poddzialania-922-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-zit 2016-05-06 GMT Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 10.2.1. Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-ramach-poddzialania-1021-ksztalcenie-zawodowe-uczniow-zit 2016-05-06 GMT Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-ramach-poddzialania-1022-ksztalcenie-zawodowe-uczniow-spr 2016-05-06 GMT Wyniki oceny formalnej w konkursie z Poddziałania 3.3.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-formalnej-w-konkursie-z-poddzialania-331 2016-05-04 GMT Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-ramach-poddzialania-1014-malopolska-chmura-edukacyjna 2016-04-20 GMT Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektu pozakonkursowego pn. „Kierunek Kariera” Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-zakonczeniu-oceny-formalnej-projektu-pozakonkursowego-pn-kierunek-kariera-wojewodzkiego-urzedu-pracy-w-krakowie Została zakończona ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w odpowiedzi na nabór nr RPMP.10.03.00-IP.01-12-003/16 przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera” dla Działania 10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych... 2016-03-22 GMT Zmiana listy wniosków złożonych w Poddziałaniu 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-listy-wnioskow-zlozonych-w-poddzialaniu-331-promocja-gospodarcza-malopolski 2016-03-17 GMT Informacja w sprawie przedłużenia terminu oceny wniosków w ramach Poddziałania 3.3.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-przedluzenia-terminu-oceny-wnioskow-w-ramach-poddzialania-331   2016-03-16 GMT Informacja w sprawie przedłużenia terminu oceny wniosków w ramach Poddziałania 3.3.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-przedluzenia-terminu-oceny-wnioskow-w-ramach-poddzialania-331   2016-03-16 GMT Przedsiębiorco, weź udział w szkoleniu! https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/przedsiebiorco-wez-udzial-w-szkoleniu 2016-03-15 GMT Zmiana listy wniosków złożonych w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-listy-wnioskow-zlozonych-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje   2016-03-04 GMT Zmiana listy wniosków złożonych w Poddziałaniu 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-listy-wnioskow-zlozonych-w-poddzialaniu-331-promocja-gospodarcza-malopolski 2016-03-04 GMT Pierwsze bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/pierwsze-bony-na-innowacje 2016-03-03 GMT Pierwsze bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/pierwsze-bony-na-innowacje 2016-03-03 GMT Komunikat w sprawie wniosków złożonych na konkurs w Poddziałaniu 9.1.1 https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-wnioskow-zlozonych-na-konkurs-w-poddzialaniu-911 2016-03-02 GMT Wybór projektów OPS/PCPR w ramach Poddziałania 9.1.1 – III runda https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-opspcpr-w-ramach-poddzialania-911-iii-runda 2016-03-01 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-332-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp 2016-02-27 GMT Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 3.4.4. Dotacje dla MŚP, Typ projektu B https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-ramach-poddzialania-344-dotacje-dla-msp-typ-projektu-b 2016-02-26 GMT Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 9.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-ramach-poddzialania-912-aktywna-integracja-projekty-konkursowe 2016-02-26 GMT Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 9.2.2. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-ramach-poddzialania-922-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-zit 2016-02-26 GMT Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 9.3. Wsparcie ekonomii społecznej https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-ramach-dzialania-93-wsparcie-ekonomii-spolecznej 2016-02-26 GMT Wybór projektów OPS/PCPR w ramach Poddziałania 9.1.1 – II runda https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/wybor-projektow-opspcpr-w-ramach-poddzialania-911-ii-runda 2016-02-23 GMT Zmiana terminu oceny wniosków złożonych do Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-terminu-oceny-wnioskow-zlozonych-do-poddzialania-123-bony-na-innowacje 2016-02-22 GMT Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje” - wybór projektów do dofinansowania https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/poddzialanie-123-bony-na-innowacje-wybor-projektow-do-dofinansowania 2016-02-17 GMT Zakończenie naboru wniosków w Poddziałaniu 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczenie-naboru-wnioskow-w-poddzialaniu-331-promocja-gospodarcza-malopolski 2016-02-09 GMT Zakończył się nabór w Poddziałaniu 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna dla typu projektu B. Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczyl-sie-nabor-w-poddzialaniu-1014-malopolska-chmura-edukacyjna-dla-typu-projektu-b-malopolska-chmura-edukacyjna-czesc-konkursowa 2016-01-28 GMT Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zakonczyl-sie-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-zlozonych-w-ramach-poddzialania-123-bony-na-innowacje 2016-01-26 GMT Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje” - wybór projektów do dofinansowania https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/poddzialanie-123-bony-na-innowacje-wybor-projektow-do-dofinansowania 2016-01-18 GMT Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/lista-wnioskow-o-dofinansowanie-zlozonych-w-ramach-poddzialania-911-aktywna-integracja-projekty-konkursowe-wylacznie-dla-opspcpr   2016-01-11 GMT Zmiana regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-konkursu-w-ramach-poddzialania-1014-malopolska-chmura-edukacyjna 2016-01-08 GMT Dokumenty do podpisania umowy dla OPS/PCPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/dokumenty-do-podpisania-umowy-dla-opspcpr Informujemy o możliwości pobrania wzorów dokumentów wymaganych przez podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w  związku z podjęciem uchwały nr 1784/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z 22 grudnia 2015 r. dot.  umieszczenia na liście projektów wybranych do dofinansowania z... 2015-12-29 GMT Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/informacja-o-wyborze-projektu-pozakonkursowego-pn-malopolski-osrodek-koordynacji-ekonomii-spolecznej Informacja o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu złożonego przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Działania 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej. W związku z pozytywnie zakończoną oceną formalną i merytoryczną wniosku o... 2015-12-23 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-1014-malopolska-chmura-edukacyjna 2015-11-27 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-331-promocja-gospodarcza-malopolski 2015-11-20 GMT Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/bony-na-innowacje Rozmowa Wojciecha Musiała z Rafałem Soleckim - Dyrektorem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości na antenie Radia Kraków - posłuchaj.   Czym jest bon na innowacje? Bon na innowacje to określona kwota pieniędzy, którą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wykorzystać na podjęcie... 2015-11-02 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 1.2.3. Bony na innowacje https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-123-bony-na-innowacje 2015-10-23 GMT Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-w-poddzialaniu-911-aktywna-integracja-projekty-konkursowe-wylacznie-dla-opspcpr 2015-08-21 GMT