Logotyp Województwa Małopolskiego - przejdź do serwisu malopolska.pl. Link otwiera się w nowym oknie. Unia Europejska - LOGO

Aktualności

27.03.2020

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 09.02.01 Typ C

W dniu 26 marca 2020 r. została podjęta Uchwała Nr 486/20 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-028/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

Wzory dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinasowanie projektów:
Załącznik nr 3 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 505 KB)
Załącznik nr 4 do umowy - Harmonogram płatności (.xls, 74 KB)
Załącznik nr 5 do umowy – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.doc, 182 KB)
Załącznik nr 6 do umowy – Instrukcja oznakowania miejsca (.pdf, 339 KB)

Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (zgodnie załącznikiem
nr 3 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020)
(.doc, 58 KB)

 

Umowa partnerska:
Wzór umowy o partnerstwie (.doc. 220 KB)

Załącznik nr 4 do umowy o partnerstwie – Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 376 KB)

 

Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności:
Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności (.pdf, 403 KB)

 

Skontaktuj się z nami

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

Sekretariat
tel. 12 376 91 00
fax: 12 376 91 20

sekretariat@mcp.malopolska.pl

Formularz kontaktowy

Powrót na górę

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się
x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
Pokaż więcej