Logotyp Województwa Małopolskiego - przejdź do serwisu malopolska.pl. Link otwiera się w nowym oknie. Logotyp Unii Europejskiej - przejdź do serwisu europa.eu. Link otwiera się w nowym oknie.
Aktualności
02.09.2020

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.1.4 Typ B

W dniu 1 września 2020 r. została podjęta Uchwała Nr 1212/20 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-005/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, Typ projektu: B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa

Wzory dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinasowanie projektów:

Załącznik nr 3 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 504 KB)

Załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram płatności (.xlsx, 74 KB)

Załącznik nr 5 do umowy – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.docx, 180 KB)

Załącznik nr 6 do umowy – Instrukcja oznakowania miejsca (.pdf, 337 KB)

Załącznik nr 7 do umowy – Taryfikator korekt kosztów pośrednich za rażące naruszenie umowy w zakresie zarządzania projektem (.pdf, 260 KB)

Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (zgodnie załącznikiem nr 3 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020) (.doc, 58 KB)

oraz wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie:

Załącznik nr 1 do Uchwały – Zasady realizacji projektu rozliczanego za pomocą kwot ryczałtowych, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Osi Priorytetowej 10. Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 604 KB)

Załącznik nr 1 do Zasad realizacji projektu rozliczanego za pomocą kwot ryczałtowych, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020– Instrukcja oznakowania miejsca (.pdf, 337 KB)

Załącznik nr 2 do Zasad realizacji projektu rozliczanego za pomocą kwot ryczałtowych, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Taryfikator korekt kosztów pośrednich za rażące naruszenie umowy w zakresie zarządzania projektem (.pdf, 303 KB)

Załącznik nr 3 do Uchwały – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.docx, 180 KB)

Załącznik nr 4 do Uchwały – Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 548 KB)

Załącznik nr 5 do Uchwały – Harmonogram płatności (.xlsx, 74 KB)

Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (zgodnie z załącznikiem nr 3 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020) (.doc, 58 KB)

Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności:

Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności (.pdf, 403 KB)

Skontaktuj się z nami

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

Sekretariat
tel. 12 376 91 00
fax: 12 376 91 20

sekretariat@mcp.malopolska.pl

Formularz kontaktowy

Powrót na górę

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się
x
Słowa krótsze niż 3 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
Pokaż więcej