Logotyp Województwa Małopolskiego - przejdź do serwisu malopolska.pl. Link otwiera się w nowym oknie. Logotyp Unii Europejskiej - przejdź do serwisu europa.eu. Link otwiera się w nowym oknie.
Aktualności
10.10.2019

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT

W dniu 8 października 2019 r. została podjęta Uchwała Nr 1812/19 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT, Typ projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych, Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz Typ projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Wzory dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinasowanie projektów:

Załącznik nr 3 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 637 KB)
Załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram płatności (.xlsx,74 KB)
Załącznik nr 5 do umowy – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.docx, 233 KB)
Załącznik nr 6 do umowy – Instrukcja oznakowania miejsca (.pdf, 233 KB)

Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (zgodnie z załącznikiem nr 3 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020), (.doc, 58 KB)

Umowa partnerska:
Wzór umowy o partnerstwie (.doc, 566 KB)
Załącznik nr 4 do umowy o partnerstwie – Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 387 KB)

Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności:
Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności (.pdf, 412 KB)
 
Skontaktuj się z nami

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

Sekretariat
tel. 12 376 91 00
fax: 12 376 91 20

sekretariat@mcp.malopolska.pl

Formularz kontaktowy

Powrót na górę

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się
x
Słowa krótsze niż 3 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
Pokaż więcej