Logotyp Województwa Małopolskiego - przejdź do serwisu malopolska.pl. Link otwiera się w nowym oknie. Logotyp Unii Europejskiej - przejdź do serwisu europa.eu. Link otwiera się w nowym oknie.
Aktualności
23.02.2017

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - SPR, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej

W dniu 21 lutego 2017 r. została podjęta Uchwała Nr 241/17 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w konkursie nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-045/16 RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - SPR, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej.
Informujemy o możliwości pobrania  wzorów dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.
 
Umowa standardowa:
Załącznik nr 3 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT;
Załącznik nr 4 do umowy - Zasady przetwarzania danych osobowych;
Załącznik nr 5 do umowy - Harmonogram płatności.
 
 
Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności:
Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności.
 
Skontaktuj się z nami

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

Sekretariat
tel. 12 376 91 00
fax: 12 376 91 20

sekretariat@mcp.malopolska.pl

Formularz kontaktowy

Powrót na górę

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się
x
Słowa krótsze niż 3 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
Pokaż więcej