Logotyp Województwa Małopolskiego - przejdź do serwisu malopolska.pl. Link otwiera się w nowym oknie. Logotyp Unii Europejskiej - przejdź do serwisu europa.eu. Link otwiera się w nowym oknie.
Aktualności
30.10.2020

Dokumenty do podpisania umowy w konkursie nr 040/20 z Poddziałania 9.1.1

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 09.01.01

W dniu 27 października 2020 r. została podjęta Uchwała Nr 1515/20 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-040/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe dla OPS/PCPR, Typ projektu: A. realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.  

Wzory dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinasowanie projektów:

Załącznik nr 3 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 451 KB).

Załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram płatności (.xlsx, 74 KB).

Załącznik nr 5 do umowy – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.docx, 181 KB).

Załącznik nr 6 do umowy – Instrukcja oznakowania miejsca (.pdf, 338 KB).

Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (zgodnie z załącznikiem nr 3 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020) (.doc, 58 KB).

Umowa partnerska:

Wzór umowy o partnerstwie (.docx, 226 KB).

Załącznik nr 4 do umowy o partnerstwie – Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 340 KB).

Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności:

Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności (.pdf, 403 KB).

 

Skontaktuj się z nami

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

Sekretariat
tel. 12 376 91 00
fax: 12 376 91 20

sekretariat@mcp.malopolska.pl

Formularz kontaktowy

Powrót na górę

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się
x
Słowa krótsze niż 3 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
Pokaż więcej