Logotyp Województwa Małopolskiego - przejdź do serwisu malopolska.pl. Link otwiera się w nowym oknie. Logotyp Unii Europejskiej - przejdź do serwisu europa.eu. Link otwiera się w nowym oknie.
Aktualności
27.10.2020

Kolejnych 982 przedsiębiorców otrzyma wsparcie z bonów rekompensacyjnych

KOLEJNI PRZEDSIĘBIORCY OTRZYMAJĄ WSPARCIE Z BONÓW REKOMPENSACYJNYCH!

Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 1517/20 z dnia 27 października 2020 r. podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania projektu grantowego nr RPMP.03.04.06-12-0088/20 „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczości” do kwoty 280 377 000,00 PLN, z czego 247 086 000,00 PLN zostanie przeznaczonych na bony rekompensacyjne dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników a 33 291 000,00 PLN planuje się przyznać na wsparcie dla osób samozatrudnionych.

Ponadto, w związku z Uchwałą Zarządu nr 1495/20 z dnia 22 października 2020 r. zmianie uległy zapisy w Regulaminie w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczości” w ramach Poddziałania 3.4.6 Bony rekompensacyjne - Projekt nr RPMP.03.04.06-12-0088/20.

Na mocy ww. uchwał zwiększono pulę środków przeznaczonych na bony rekompensacyjne o kwotę 48 888 676,87 zł co umożliwi wsparcie kolejnych 982 wniosków grantowych oczekujących na liście rezerwowej. Oznacza to, że każdy pozytywnie oceniony wniosek otrzyma dofinansowanie.

W ramach typu A kwota środków przeznaczonych na bony rekompensacyjne wyniosła 78 327 000,00 zł, a wsparcie uzyskało 1511 wniosków. W ramach typu B środki uległy zwiększeniu do kwoty 168 759 000,00  zł, co pozwoli na sfinansowanie ogółem 2897 wniosków grantowych w tym typie.

Kwota alokacji przeznaczona na sfinansowanie wszystkich 4408 grantów wyniesie aż  246 636 000 zł!

Wobec powyższego i zgodnie z § 21 ust. 1-4 Regulaminu udzielania grantów Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w dniu 27 października 2020 r. Zarządzeniem nr 69/2020 zaktualizował listę ocenionych projektów oraz listy podstawowe (listy stanowią załączniki do niniejszego komunikatu). Lista rezerwowa została uchylona.

Do Grantobiorców, których wnioski zostały przeniesione na listę podstawową zostanie przesłana (za pośrednictwem generatora wniosków) szczegółowa informacja o wynikach oceny.

Załączniki:

  1. Uchwała nr 1495/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 października 2020 r. (.pdf, 105 KB).
  2. Regulamin (.pdf, 458 KB).
  3. Lista ocenionych wniosków – załącznik nr 1 (.pdf, 3,7 MB)
  4. Lista podstawowa – załącznik nr 2a (.pdf, 1,4 MB), Lista podstawowa – załącznik nr 2b (.pdf, 2,5 MB).

 

Skontaktuj się z nami

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

Sekretariat
tel. 12 376 91 00
fax: 12 376 91 20

sekretariat@mcp.malopolska.pl

Formularz kontaktowy

Powrót na górę

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się
x
Słowa krótsze niż 3 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
Pokaż więcej