Aktualności

28.05.2020

Obowiązki Grantobiorcy

Uwaga Grantobiorcy! Co musicie wiedzieć?!

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, przedsiębiorcy, którym przyznano bon rekompensacyjny w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość”, będą podlegali kontroli, która zweryfikuje m.in.:

  • status MŚP,
  • czy MŚP na 31 grudnia 2019 roku prowadziło działalność i nie było w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.?
  • czy przedsiębiorstwo było poszkodowane przez COVID-19 (nastąpił niedobór lub brak płynności finansowej)?
  • czy przedsiębiorstwo faktycznie odnotowało spadek obrotów o co najmniej 50%?
  • czy przedsiębiorstwo nie zalegało z należnościami publiczno-prawnymi?

Przedsiębiorco, pamiętaj o obowiązku złożenia sprawozdania z realizacji bonu rekompensacyjnego (wzór sprawozdania jest załącznikiem nr 2 do Umowy o powierzenie Grantu – Bonu rekompensacyjnego) oraz obowiązkach  informacyjno-promocyjnych.

Sprawozdanie należy złożyć najpóźniej do 120 dni od dnia otrzymania środków na rachunek bankowy. Składając sprawozdanie przedsiębiorca zaświadcza, że w okresie 3 miesięcy od uzyskania bonu nie zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej oraz że w okresie 3 miesięcy od złożenia wniosku nie nastąpiła redukcja zatrudnienia w stosunku do zatrudnienia deklarowanego w złożonym   wniosku. Sprawozdanie będzie można złożyć elektronicznie za pomocą systemu.

Informowanie społeczeństwa o otrzymaniu pomocy finansowej z Unii Europejskiej to kolejny z obowiązków Grantobiorcy.

Jak tego dokonać? Przede wszystkim poprzez umieszczenie w miejscu ogólnodostępnym i łatwo widocznym, takim jak np. wejście do budynku siedziby firmy kolorowego plakatu w formacie A3 lub A4 nie później niż miesiąc od uzyskania grantu!

Po zamieszczeniu plakatów, wykonaj co najmniej dwie fotografie potwierdzające, iż plakat został zamieszczony:

  • jedna fotografia powinna być wykonana z bliskiej perspektywy,
  • druga powinna potwierdzać, iż plakat został zamieszczony w łatwo widocznym miejscu.

Zdjęcia plakatu zachowaj jako udokumentowanie działania promocyjnego do ewentualnej kontroli!

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków informacyjno-promocyjnych oraz wzór plakatu do pobrania znajdują się na stronie: https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/umowy-grantowe-dla-przedsiebiorcow-zawarte-w-2020-r--z-malopolskim-centrum-przedsiebiorczosci-w-zw--z-covid-19--zasady-promocji-i-oznakowania.

Skontaktuj się z nami

Powrót na górę

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się
x
Słowa krótsze niż 3 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
Pokaż więcej