Aktualności

24.04.2019

Prawie 100 mln zł dla zagrożonych wykluczeniem

Blisko 8 tysięcy dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także ich rodziców otrzyma pomoc dzięki środkom pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Z konkretnej pomocy, edukacyjnych zajęć, a także fachowego poradnictwa skorzystają podopieczni 169 placówek wsparcia dziennego. W tej edycji konkursu dofinansowanie otrzyma aż 35 projektów, opiewających na kwotę prawie 97 mln zł.

W dniu dzisiejszym w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, przy ul. Jasnogórskiej 11 w Krakowie, Wicemarszałek Łukasz Smółka przekazał przedstawicielom samorządów i instytucji bony na dofinansowanie projektów małopolskich placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
 

Warto dodać, że o dofinansowanie projektu w ramach konkursu mogły ubiegać się następujące podmioty: JST, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe, organizacje non-profit, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, podmioty ekonomii społecznej, instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne oraz przedsiębiorcy.
 

Co przyniesie nowe rozdanie?
 

35 nowo wybranych projektów oznacza 169 placówek, w których opieką zostanie objętych ponad 8 tys. osób – dzieci, młodzieży i ich rodziców, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Na pomoc mogą liczyć także osoby z niepełnosprawnościami oraz ci, którzy korzystają z pomocy żywnościowej.
 

Nowe świetlice powstaną w 15 powiatach Małopolski, w tym w Limanowej, Nowym Sączu i Krakowie. Wsparcie otrzymają także placówki już istniejące. Najwięcej projektów zostanie zrealizowanych w powiecie olkuskim (sześć) oraz gorlickim i limanowskim (po cztery).
 

Zajęcia w placówkach zostaną zorganizowane na podstawie indywidualnych planów wsparcia, opracowanych z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji, potrzeb dziecka oraz jego rodziny.

W przypadku placówek prowadzonych w formie opiekuńczej oferta usług obejmie w szczególności opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego poprzez zabawę i zajęcia sportowe. Placówki prowadzone w formie specjalistycznej będą koncentrowały się na zajęciach socjoterapeutycznych dla najmłodszych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych, a także na realizacji programów indywidualnych. Z kolei placówki prowadzone w formie podwórkowej zapewnią działania animacyjne i socjoterapeutyczne.

Dzięki szerokiemu wachlarzowi zajęć dzieci i młodzież będą mogły rozwinąć swoje kluczowe kompetencje, w szczególności w zakresie porozumiewania się w językach obcych, kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, a także informatyczne i te związane z przedsiębiorczością.
 

Czy nowe inicjatywy powielą szanse na sukces?
 

Oczywiście, że tak! Wystarczy spojrzeć na dotychczasowe efekty realizowanych przedsięwzięć! 55 placówek wsparcia dziennego, ponad 2 tys. osób, które już skorzystało z ich oferty. A to jeszcze nie koniec. W najbliższe wakacje Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, uruchomi kolejny nabór wniosków. Tym razem do rozdysponowania będzie 29 mln zł. Szczegółowe informacje już wkrótce na stronie www.rpo.malopolska.pl.


Skontaktuj się z nami

Powrót na górę

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się
x
Słowa krótsze niż 3 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
Pokaż więcej