Logo Małopolska

Ekodoradcy dla biznesu

25.03.2020

Rekompensaty za wzrost cen energii elektrycznej w III i IV kwartale 2019 r.

Jeszcze do 30 czerwca 2020 r. średnie i duże przedsiębiorstwa mogą wnioskować o dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej za okres od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 4b ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa o podatku akcyzowym) do ubiegania się o dofinansowanie nie są uprawnieni m.in. producenci papieru i tektury, czy odzieży skórzanej. Kompletna lista kodów PKD, stanowiących podstawę wyłączenia z możliwości uzyskania dofinansowania, znajduje się w treści przywołanego przepisu ustawy.

Stawka dofinansowania wynosi 15 zł za 1 MWh (1000 kWh).

Zważywszy na to, że rekompensata przysługuje jedynie w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej mających miejsce w II półroczu 2019 r., potencjalny wnioskodawca, winien w pierwszej kolejności zweryfikować, czy ów wzrost rzeczywiście nastąpił. Należy dokonać porównania cen jednostkowych energii elektrycznej na fakturach VAT obejmujących dzień 30 czerwca 2018 r. i fakturach VAT z III lub IV kwartału 2019 r.- w miarę możliwości z tym samym numerem/numerami punktu poboru energii (PPE). Wskazane faktury VAT będą stanowić załączniki do wniosku o dofinansowanie.

Wniosek o dofinansowanie można składać wyłącznie przez Platformę elektroniczną udostępnioną przez Zarządcę Rozliczeń S.A. Wniosek oraz wszystkie załączniki, muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z reprezentacją ujawnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym (lub innym równoważnym rejestrze). Przygotowując wniosek, warto skorzystać z Instrukcji wypełniania wniosku, a także FAQ – zestawu odpowiedzi na najczęstsze pytania zadawane przez wnioskodawców.

Udzielone dofinansowanie przyjmuje formę pomocy de minimis. Wysokość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 200 000 euro w okresie 3 lat. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis oraz „Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym. Podczas wypełnienia wymienionych dokumentów, pomocny będzie również serwis SUDOP, gdzie można sprawdzić wysokość dotychczas otrzymanej pomocy.

Po złożeniu wniosku, Zarządca Rozliczeń S.A. zwróci się do sprzedawcy energii o potwierdzenie danych odnoszących się do ilości sprzedanej energii elektrycznej wskazanej we wniosku. Kiedy sprzedawca potwierdzi poprawność przedstawionych wielkości, Zarządca Rozliczeń S.A. przystępuje do weryfikacji wniosku. W przypadku pozytywnej weryfikacji Zarządca Rozliczeń S.A. zatwierdza wniosek i wypłaca dofinansowanie – wypłata dofinansowania następuje co do zasady w terminie 40 dni od dnia złożenia poprawnego wniosku i załączników.

W przypadku pytań dotyczących ustalenia statusu przedsiębiorstwa lub poziomu wykorzystania pomocy de minimis, zachęcamy do kontaktu z Ekodoradcami dla biznesu z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. 

Skontaktuj się z nami

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
tel. +48 12 376 91 58

ekodoradcy@mcp.malopolska.pl

Formularz kontaktowy

Powrót na górę

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się
x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
Pokaż więcej