Realizowane działania

POKL 2007-2013

W latach 2008-2015 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości realizowało dwa projekty systemowe Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów – projekty współfinansowane były z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 

Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

W ramach projektu realizowanego w latach 2008-2015 przyznawane były stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży uczęszczającej do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Województwa Małopolskiego. Celem głównym programu stypendialnego było zwiększenie udziału młodzieży objętej wsparciem w kontynuowaniu nauki na poziomie wyższym, zwłaszcza na kierunkach studiów istotnych dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Stypendium dla każdego ucznia wynosiło 500 zł miesięcznie, wypłacane przez okres 1 roku kalendarzowego. Łącznie przez wszystkie lata realizacji projektu przyznano 3 465 stypendiów, na kwotę ponad 20,7 mln zł. Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów

Celem projektu realizowanego w latach 2008-2015 było finansowe wsparcie i promocja innowacyjnych prac naukowych doktorantów zamieszkałych w Małopolsce, którzy prowadzą badania w dziedzinach określonych jako strategiczne dla rozwoju województwa i możliwe do wdrożenia w gospodarce. Stypendium otrzymywane w ramach projektu Doctus przyznawane było na okres 3 lat akademickich począwszy od II roku studiów doktoranckich przez 10 miesięcy w roku. Miesięczna kwota stypendium wynosiła maksymalnie 3 tys. złotych. Dotychczas przyznano łącznie 457 stypendiów na kwotę ponad 37,8 mln złotych. Nowatorskie badania stypendystów projektu Doctus były promowane podczas organizowanych co roku konferencji, na które zapraszani byli przedstawiciele polskiej nauki oraz przedsiębiorcy.  Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skontaktuj się z nami

Powrót na górę

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się
x
Słowa krótsze niż 3 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
Pokaż więcej