Działanie 6.14 Kształcenie osób dorosłych w systemie popytowym