Kontakt

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
NIP: 6751378475
REGON: 120592230

Godziny pracy
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Sekretariat (pokój 214, 2 piętro)
tel. 12 376 91 00
fax: 12 376 91 20
e-mail: sekretariat@mcp.malopolska.pl

Punkt Kontaktowy Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
tel. 12 37-69-195, 451 071 302, 451 071 303
e-mail: info@mcp.malopolska.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP: /MCP/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza dla przetargów: /MCP/przetargi

Adres

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
NIP: 6751378475
REGON: 120592230

Szybki kontakt

Formularz kontaktowy

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (podanych przeze mnie powyżej) przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane drogą elektroniczną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

  2. Zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:

  Zgodnie z art. 13 pkt 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO – informuję iż:

  2.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków;

  2.2. We wszystkich czynnościach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez MCP i w celu realizacji swoich praw może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych MCP, dostępnym pod adresem e-mail: dane_osobowe@mcp.malopolska.pl, pisemnie na adres siedziby MCP lub osobiście w siedzibie MCP. Adres siedziby MCP wskazany został w pkt. I;

  2.3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktu. Pani/Pana Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO, czyli zgody osoby, której dane dotyczą.

  2.4. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

  Podanie danych ma charakter dobrowolny.

  2.5. Cofnięcie zgody

  Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  2.6. Konsekwencje niepodania danych osobowych

  Brak Pani/Pana danych może utrudnić lub uniemożliwić uzyskanie odpowiedzi na pytanie zadane drogą elektroniczną.

  2.7. Okres przechowywania danych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. 2.3 oraz przez okres zgodny z okresem przechowywania akt wskazanym w przepisach o archiwizacji;

  2.8. Prawo dostępu do danych osobowych

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO.

  2.9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

  2.10. Odbiorcy danych

  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

  2.11. Profilowanie

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.