Strona Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczość

Szkolna sala lekcyjna z kolorowymi krzesłami.

Infrastruktura szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.1 Infrastruktura szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, typ A. Zwiększenie dostępności szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Termin naboru: 15.09.2024 do 15.10.2024

Zobacz więcej
Grupa ludzi unosi płótno, pod którym jest prototyp urządzenia

Wybór projektów do dofinansowania w ramach Bonów na innowacje

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1080/24 z dnia 21 maja 2024 r. podjął decyzję o zatwierdzeniu wyników oceny 129 projektów złożonych w ww. naborze oraz wyborze do dofinansowania wszystkich 112 ocenionych pozytywnie projektów na łączną wartość dofinansowania 25 749 049,75 zł.

Zobacz więcej
Młody mężczyzna pracuje przy maszynie

Infrastruktura kształcenia zawodowego

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.3 Infrastruktura kształcenia zawodowego, typ projektu A. Wsparcie infrastruktury szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe. Termin naboru: 27.03.2024 do 08.07.2024

Zobacz więcej

Aktualności

Grupa ludzi z podniesionymi kciukami
2024-06-13

Lista złożonych wniosków w ramach Działania 6.13 Lokalne inicjatywy edukacyjne, Typ B. Tworzenie i rozwój Lokalnych...

Kobieta nachyla się nad uśmiechniętym chłopcem na wózku inwalidzkim
2024-06-12

Zwiększenie alokacji i zmiana Katalogu wskaźników w ramach naboru z Działania 6.10 Wsparcie kształcenia ogólnego

Uśmiechnięty młody mężczyzna stoi w pomieszczeniu z maszynami
2024-06-12

Zmiana regulaminu naboru w Działaniu 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego, typ A. Podniesienie jakości kształcenia z...

Grupa kolorowych ludzików z papieru, trzymających się za ręce.
2024-06-12

Nabór do Działania 6.23 Włączenie społeczne – projekty województwa małopolskiego, typ C. System usług społecz...

Szkolna sala lekcyjna z kolorowymi krzesłami.
2024-06-12

Nabór do Działania 5.1 Infrastruktura szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, typ...

Człowiek trzyma w ręce kule ziemską. Całość w tonacji niebieskiej.
2024-06-11

Nabór do Działania 1.15 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, typ D. Działania koordynacyjne w obszarze umi...

Małopolski Tele-Anioł

Fundusze Europejskie na wsparcie osób niesamodzielnych. Ruszył nabór do Małopolskiego Tele-Anioła 2.0

8 tys. opasek, usługi sąsiedzkie i opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 2,5 tys. osób oraz telemedycyna – dzięki środkom unijnym Małopolski Tele-Anioł znów może wziąć mieszkańców pod swoje opiekuńcze skrzydła. Trwa rekrutacja do drugiej edycji programu.

Starszy mężczyzna jedną ręką obejmuje starszą kobietę, a w drugiej ma założony zegarek z projektu Tele Anioł i jednocześnie trzyma kubek. Oboje uśmiechnięci siedzą przed laptopem wpatrując się w niego.

MCP w liczbach

Działania realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027.

Kwota Alokacji
0
ogłoszone nabory
0
złożone wnioski
0
Wartość umów
0
Kwota wypłacona
0