Strona Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczość

Integracja społeczna

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.26 Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, typ A. Działania mające na celu integrację osób w szczególnej sytuacji realizowane przez gminy i powiaty. Termin naboru: 09.11.2023 do 10.01.2024
Zobacz więcej

Bony na innowacje

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Bony na innowacje dla MŚP. Termin naboru: 30.10.2023 do 08.01.2024

Zobacz więcej

Wsparcie kształcenia ogólnego

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.10 Wsparcie kształcenia ogólnego, typ A. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne. Termin naboru: 31.10.2023 do 13.12.2023
Zobacz więcej

Wsparcie kształcenia zawodowego

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.11. Wsparcie kształcenia zawodowego, typ A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego Termin naboru: 26.10.2023 do 06.12.2023

Zobacz więcej

Aktualności

2023-12-01

Informacja dla Wnioskodawców o nadchodzącym konkursie 1.11.A Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0

2023-11-30

Przedsiębiorco nie jesteś sam! Sprawdź, gdzie szukać pomocy!

2023-11-29

Wydłużenie terminu naboru w Działaniu 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego, typ A. Podniesienie jakości kształceni...

Niepełnosprawny chłopiec na wózku inwalidzkim siedzi szkolnej klasie.
2023-11-14

Informacja dla Wnioskodawców konkursu w ramach Działania 6.10 Wsparcie kształcenia ogólnego, Typ projektu A. Edukacj...

Młodzi ludzi pracujący na nowoczesnych maszynach.
2023-11-14

Informacja dla Wnioskodawców konkursu w ramach Działania 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego typ projektu A. Podnies...

Młodzi ludzie skupieni na projekcie.
2023-11-09

Zakończył się naboór wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Działania…

Małopolski Tele-Anioł

Regionalny system opieki wykorzystujący nowoczesne technologie już niedługo znowu będzie służył pomocą!

Województwo Małopolskie od lat wspiera osoby, które z powodów zdrowotnych, niepełnosprawności lub podeszłego wieku nie są w pełni samodzielne. Od marca 2018 r. realizowano projekt „Małopolski Tele-Anioł”, w ramach którego wsparcie uzyskało parę tysięcy seniorów oraz osób samotnych i potrzebujących pomocy. Niebawem teleopieka ruszy w ramach nowej perspektywy finansowej.

Zdjęcie tekstowa

MCP w liczbach

Działania realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027.

Kwota Alokacji
0
ogłoszone nabory
0
złożone wnioski
0
Wartość umów
0
Kwota wypłacona
0