Strona Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczość

Szkolna sala lekcyjna z kolorowymi krzesłami.

Infrastruktura szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.1 Infrastruktura szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, typ A. Zwiększenie dostępności szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Termin naboru: 15.09.2024 do 15.10.2024

Zobacz więcej
Trójka dzieci w wieku przedszkolnym siedzi uśmięchnięta a obok w miniaturze wieża z domkami

Wsparcie wychowania przedszkolnego

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.9 Wsparcie wychowania przedszkolnego , Typ C. Dwujęzyczny maluch

Termin naboru: 27.06.2024 – 20.09.2024

Zobacz więcej
Grupa ludzi pracujących przy maszynach

Wybór projektów do dofinansowania w ramach Wsparcia kształcenia zawodowego

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1293/24 z dnia 18 czerwca 2024 r. podjął decyzję o zatwierdzeniu wyników oceny 23 projektów złożonych w ww. naborze oraz wyborze do dofinansowania 19 ocenionych pozytywnie projektów na łączną wartość dofinansowania 92 964 887,39 zł.

Zobacz więcej
Grupa ludzi unosi płótno, pod którym jest prototyp urządzenia

Wybór projektów do dofinansowania w ramach Bonów na innowacje

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1080/24 z dnia 21 maja 2024 r. podjął decyzję o zatwierdzeniu wyników oceny 129 projektów złożonych w ww. naborze oraz wyborze do dofinansowania wszystkich 112 ocenionych pozytywnie projektów na łączną wartość dofinansowania 25 749 049,75 zł.

Zobacz więcej

Liderzy GOZ Małopolski 2024 wybrani!

Nadrzędnym celem konkursu jest upowszechnianie modeli gospodarki obiegu zamkniętego w naszym regionie, a także promowanie tych przedsiębiorstw i szkół, które działają zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Zobacz więcej

Aktualności

Szkolna sala lekcyjna z kolorowymi krzesłami.
2024-07-10

Lista złożonych wniosków w Działaniu 5.3 Infrastruktura kształcenia zawodowego, typ projektu A. Wsparcie infrastruk...

Dwóch chłopców siedzących przy stole, wykonujących prace
2024-07-09

Lista z wynikami oceny formalnej w ramach Działania 05.04 Infrastruktura szkoleniowa typ projektu A. wsparcie Infrastru...

Trójka dzieci w wieku przedszkolnym siedzi uśmięchnięta a obok w miniaturze wieża z domkami
2024-06-26

Nabór do Działania 6.9 Wsparcie wychowania przedszkolnego , Typ C. Dwujęzyczny maluch

Dłoń trzymająca długopis podpisuje dokumenty leżące na stole
2024-06-20

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Działanie 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego, typ A. Podniesieni...

Złączone dłonie na drewnianym blacie
2024-06-19

Lista projektów zakwalifikowanych do negocjacji w Działaniu 6.26 Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sy...

Młody mężczyzna nachyla się nad starszym uśmiechniętym mężczyzną
2024-06-19

Aktualizacja listy złożonych wniosków do Działania 8.6 Opieka nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funk...

Harmonogram naborów

Harmonogram naborów ogłaszanych przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Kalendarz z pineskami

MCP w liczbach

Działania realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Kwota Alokacji
0
ogłoszone nabory
0
złożone wnioski
0
Wartość umów
0
Kwota wypłacona
0