Strona Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczość

Kobieta w garniturze dotyka ekranu z tresciami w 3D

Wdrożenie innowacji

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.12 Wdrożenie innowacji

Termin naboru: 21.02.2024 do 06.05.2024.

Zobacz więcej
Pięciu uczniów trzyma w jednej ręce notatki a druga pokazuje kciuk w górę

Stypendia dla uczniów w ramach projektu "Małopolski program wspierania uczniów"

Wsparcie stypendialne skierowane jest dla zdolnych uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Nabór wniosków trwa od 16.02.2024 r. do 29.02.2024 r.

Zobacz więcej
Pan w kasku. W rece trzyma notatki i podnosi kciuk w gore

Zwiększona alokacja na nabór 8.7

Zarząd Województwa zwiększył kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów do 284 mln zł. „Dzięki podwojeniu kwoty na inwestycje w rozwój firm z pomocy skorzysta teraz więcej przedsiębiorstw w Małopolsce Zachodniej. Sprawiedliwa transformacja energetyczna tej części naszego województwa to jedno z większych wyzwań na najbliższe lata. Rozwój przedsiębiorczości spoza sektora węglowego będzie sprzyjał jego realizacji” – mówi marszałek Witold Kozłowski. 

Zobacz więcej
Grupa osób: dzieci i 3 dorosłych siedzi na dywanie i sie bawi

Wsparcie usług społecznych w regionie

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie, typ A. Usługi w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz/lub kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą, typ B. Tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Termin naboru: 29.01.2024 do 20.03.2024

Zobacz więcej
Mężczyzna trzymający tablet w ręce

Cyfryzacja i Przemysł 4.0 dla MŚP

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0, typ projektu A. Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. Termin naboru: 29.12.2023 do 04.04.2024

Zobacz więcej
Starszy Pan i Pani usmiechnięci i zaciekawieni patrza w ekran laptopa

Usługi z zakresu teleopieki

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.23 Włączenie społeczne – projekty województwa małopolskiego, typ projektu D: Usługi z zakresu teleopieki.
Sposób wyboru projektów: niekonkurencyjny.
Termin naboru: 01.02.2024 do 29.02.2024.

Zobacz więcej
Nauczyciel wraz z uczniem są w warsztacie i patrzą na urządzenie

Koordynacja kształcenia zawodowego

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego, typ B: Koordynacja kształcenia zawodowego .
Sposób wyboru projektów: niekonkurencyjny.
Termin naboru: 01.02.2024 do 29.02.2024.

Zobacz więcej

Aktualności

Na biurku znajduje się filiżanka i notes. Znajdują też dłonie trzymające okulary.
2024-02-22

Przedsiębiorco nie jesteś sam! Sprawdź, gdzie szukać pomocy!

Mezczyzna trzyma w reku długopis i pisze coś na kartce
2024-02-21

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Działanie 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsi...

Kilka osób na środku podaje sobie dłonie
2024-02-21

Wybór projektów do dofinansowania w Działaniu 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw spo...

Kobieta w garniturze dotyka ekranu z tresciami w 3D
2024-02-20

Ogłoszenie naboru wniosków do Działania 1.12 Wdrożenie innowacji

Przy biurku siedzą 2 osoby. Na biurku laptop i notatki
2024-02-20

Lista z wynikami oceny formalnej wniosków w Działaniu 8.7 Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację, typ ...

Kobieta i mezczyzna w kasku rozmawiaja o pracy
2024-02-16

Zmiany w regulaminie dla Działania 8.7. Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację, typ A. Inwestycje rozwo...

Małopolski Tele-Anioł

Regionalny system opieki wykorzystujący nowoczesne technologie już niedługo znowu będzie służył pomocą!

Województwo Małopolskie od lat wspiera osoby, które z powodów zdrowotnych, niepełnosprawności lub podeszłego wieku nie są w pełni samodzielne. Od marca 2018 r. realizowano projekt „Małopolski Tele-Anioł”, w ramach którego wsparcie uzyskało parę tysięcy seniorów oraz osób samotnych i potrzebujących pomocy. Niebawem teleopieka ruszy w ramach nowej perspektywy finansowej.

MCP w liczbach

Działania realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027.

Kwota Alokacji
0
ogłoszone nabory
0
złożone wnioski
0
Wartość umów
0
Kwota wypłacona
0