Podstawowe informacje o MCP

2023-11-15

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Małopolskiego, powołaną 29 października 2007 roku.

Od początku swego istnienia jesteśmy zaangażowani we wdrażanie funduszy europejskich w Małopolsce. Dzięki środkom europejskim wspieramy region w obszarze:

 •  przedsiębiorczości,
 •  edukacji,
 •  polityki społecznej.

Pełnimy funkcję Instytucji Pośredniczącej w regionalnym programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Do naszych zadań należy przyjmowanie i ocena wniosków o dofinansowanie, podpisywanie umów, a także monitorowanie postępów w realizacji projektów i przeprowadzanie ich kontroli.

Nasza misja brzmi: Zmieniamy Małopolskę na lepsze.

W MCP działa także Zespół Ekodoradców, który oferuje firmom wsparcie w obszarze ochrony środowiska. Udziela niezbędnych informacji przedsiębiorcom, współpracuje z różnymi podmiotami działającymi na rzecz ochrony środowiska oraz promuje dobre praktyki dotyczące działań prośrodowiskowych.

Pełnimy również funkcję Instytucji Pośredniczącej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Dzięki środkom z tego programu Małopolska zyskała pomoc w zakresie przedsiębiorczości, polityki społecznej i edukacji.

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 realizujemy nowe zadania dotyczące wdrażania funduszy w zakresie: 
Priorytetu 1. Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości
Priorytetu 2. Fundusze europejskie dla środowiska
Priorytetu 5. Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną;
Priorytetu 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego oraz 
Priorytetu 8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej.

Program Fundusze Europejskie dla  Małopolski 2021-2027 działa w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, a także o nowy instrument – Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Najważniejsze daty:

 • Uchwała nr XII/144/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Województwa Małopolskiego pod nazwą Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz nadania jej statutu
 • Uchwała nr 980/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
 • Nadanie nr NIP: 9 stycznia 2008 r.
 • Nadanie nr REGON: 19 grudnia 2007 r.

Dokumenty organizacyjne:

Dyrektor MCP
Rafał Solecki, urodzony 19 kwietnia 1974 r.

Edukacja:

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse – Wydział Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (praca doktorska – „Skuteczność instrumentów przeciwdziałania nieprawidłowościom finansowym europejskiej polityki spójności w Polsce”). Magister geografii społeczno-ekonomicznej Uniwersytetu  Śląskiego (praca dyplomowa – „Przemiany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz po 1989 r.”). Studia podyplomowe na: Akademii Ekonomicznej w Krakowie – „Gospodarka przestrzenna”, Uniwersytecie Jagiellońskim – „Prawo Unii Europejskiej” oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym na kierunku – „Prawo gospodarcze”.

 

Doświadczenie zawodowe:

Od 1997 r. związany nieustannie z administracją publiczną (praca w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, w Wydziale Rozwoju Regionalnego oraz Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Od początku powstania Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP), dyrektor tej instytucji (13 grudnia 2007 r.).

Działalność zawodowa:

 • Członek Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027;
 • Członek Małopolskiej Rady Innowacji (ciało doradcze powołane przez Zarząd Województwa Małopolskiego);
 • Członek Małopolskiej Rady ds. Sukcesji i Transferu Biznesu (ciało doradcze powołane przez Zarząd Województwa Małopolskiego);
 • Członek Grupy roboczej ds. MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) przy Komitecie Monitorującym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia;
 • Członek Grupy roboczej ds. Przedsiębiorców powołanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Zespołu ds. uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej;
 • Członek Komitetu Monitorującego RPO województwa małopolskiego na lata 2014 – 2020;
 • Członek Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2012-2020 oraz Programu Wykonawczego dla Regionalnej Strategii Innowacji 2012-2020, powołanego uchwałą nr 1179/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 października 2011r.,
 • Członek Zespołu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2020 r., powołanego uchwałą nr 36/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 stycznia 2010 r.;
 • Przewodniczący Komisji Oceny Projektów w ramach osi 1,3,9 i 10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
 • Członek Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013;
 • Przewodniczący Komisji Oceny Projektów w ramach działań II osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
 • Prelegent licznych konferencji, warsztatów i spotkań. Dyplomowany i doświadczony trener europejski (EU-Trainer). Autor publikacji dotyczących funduszy Unii Europejskiej oraz polityki spójności UE.

Bezpartyjny.
Żonaty, jedno dziecko (córka – Ania).