Nabory na stanowiska urzędnicze

2023-11-15

Informujemy osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, że w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie w Urzędzie w ramach naboru mogą być przyjmowane wyłącznie po umieszczeniu ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31- 358 Kraków oraz na niniejszej stronie internetowej.

W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Poniżej zamieszczamy aktualne oferty pracy w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości:

Nabory aktualne: 

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Realizacji Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nabory zakończone:

Nabór na stanowisko urzędnicze w Sekretariacie

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. informatycznych

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości – 3 etaty

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Kontroli Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. ds. Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w MCP – 1 etat

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Kontroli Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Kadr w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości – 1 etat

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Radców Prawnych W Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości 

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Realizacji Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)– 2 etaty

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Realizacji Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)– 2 etaty

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Ekodoradców

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Systemu i Procedur w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości

Nabór na 2 stanowiska urzędnicze w Referacie Księgowości

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. personalnych w Referacie ds. Kadr w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości

Nabór na stanowisko urzędnicze: Kierownika w Referacie ds. Informacji i Komunikacji

Nabór na stanowisko urzędnicze radcy prawnego w Referacie Radców Prawnych w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Ekodoradców w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Kontroli Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Realizacji Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór na stanowisko urzędnicze w  Referacie ds. Nieprawidłowości i Windykacji w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Informatycznych w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości -2 etaty

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. BHP w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. BHP w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. organizacyjno-logistycznych w Referacie Organizacyjnym Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Realizacji Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Kontroli Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. organizacyjno-logistycznych w Referacie Organizacyjnym w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Realizacji EFS w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Informatycznych w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości – 1/4 etatu

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. kontroli EFS  w ramach umowy na zastępstwo

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie księgowości w ramach umowy na zastępstwo

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Realizacji EFS

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. organizacyjno-archiwizacyjnych w Referacie Organizacyjnym

Nabór na stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika w Referacie Budżetu i Pomocy Technicznej

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Realizacji EFS

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Kontroli EFRR

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Kontroli EFS

Nabór na stanowisko urzędnicze w Sekretariacie

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Nieprawidłowości i Windykacji 

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Kontroli EFS

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości

Nabór na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Kadr w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości – 1 osoba

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Realizacji EFS

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Informatycznych w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości – ¼ etatu

Nabór na stanowisko urzędnicze radcy prawnego w Zespole Radców Prawnych – umowa o pracę na zastępstwo

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Realizacji EFS

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Kontroli EFS – umowa o pracę na zastępstwo – 2 osoby

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Budżetu i Pomocy Technicznej

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Kontroli EFS – umowa na zastępstwo

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Kontroli EFRR

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Realizacji EFS – umowa na zastępstwo

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Kontroli EFS

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Systemu i Procedur

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Realizacji EFS

Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Kontroli EFS